Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για την Δωρεάν Σίτιση φοιτητών 2017-2018

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για την Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών 2017-2018

Φοιτητές Πανεπιστημίου Πατρών: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr ενημερώνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ότι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 17/07/2017 έως 27/10/2017.

Αρχικά οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη διεύθυνση www.ddm.upatras.gr/sitisi, που έχει ήδη ενεργοποιηθεί δίνοντας username/password που διαθέτουν και στη συνέχεια αφού εκτυπώσουν την αίτησή τους, να την καταθέσουν μαζί με τα αναφερόμενα δικαιολογητικά πλήρως ενημερωμένα:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


1. από τους φοιτητές των τμημάτων της Πάτρας στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (Θυρίδα-Ισόγειο Πρυτανείας) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Πατρών-Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας-Τμήμα Σίτισης-26500 Τηλ. 2610997968,977.

2. από τους φοιτητές των τμημάτων του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β’ κτίριο-κα Μαρία Στεργίου τηλ. 2641074169)

Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή δεν είναι πλήρη, δεν γίνονται δεκτά.

Οι φοιτητές υποχρεούνται μέσω του ιδίου link να παρακολουθούν την αίτησή τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ddm.upatras.gr/sitisi που έχει ήδη ενεργοποιηθεί δίνοντας usemame/password που διαθέτεται και στη συνέχεια αφού την εκτυπώσετε μαζί με όλα τα δικαιολογητικά  κατατίθενται στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.  

2. ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)

5. YΠEYΘYNH ΔHΛΩΣH TOY N.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται από τον ίδιο τον φοιτητή τα ακόλουθα: Για να κατεβάσετε την Αίτηση πατήστε (ΕΔΩ)

  • Δεν υποβάλλω ατομική φορολογική δήλωση εισοδήματος.
  • Το εκκαθαριστικό σημείωμα, που υποβάλλω, είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου.
  • Σε περίπτωση διαγραφής μου, περάτωσης των σπουδών μου, διακοπής της φοίτησής μου, ή συμμετοχής μου σε προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κλπ) θα υποβάλω αίτηση διακοπής της σίτισης στη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας. 
  • Δεν είμαι στρατευμένος (μόνο για τους άρρενες).
  • Όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται στην Αίτηση-Δήλωση και στην Υπεύθυνη Δήλωση, είναι αληθή.
  • Δεν κατέχω άλλο πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Μεταπτυχιακό τίτλο ή Διδακτορικό.
  • Τα ανήλικα τέκνα της οικογένειάς μου δεν έχουν ατομικό εισόδημα και δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης.

6. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ.

7.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ EKKAΘAPIΣTIKOΥ ΣHΜEIΩMAΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (εισοδήματα 2016) των γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλειά του. 

• Σε περίπτωση που ο φοιτητής υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων του, θα υποβάλλει και το ατομικό του εκκαθαριστικό σημείωμα, καθώς και τυχόν εισοδήματα (εκκαθαριστικό σημείωμα)των ανήλικων ΑΔΕΛΦΩΝ από κάθε πηγή. 

• Οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, θα προσκομίζουν μόνο το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα έτους 2016) και φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

• Οι έγγαμοι φοιτητές θα προσκομίζουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα (ατομικό και συζύγου), φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα έτους 2016).

• Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού έτους 2016, θα προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) φορολογικού έτους 2016 .

ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν:

α) Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2016.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ TEKNA ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θα υποβάλλουν:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2016.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, ακαδ. έτους 2017-2018, από το Υπουργείο Παιδείας.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS θα υποβάλλουν Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο καθώς και πιστοποιητικό εγγραφής τους στο τμήμα.

8.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, όταν ο ίδιος ο φοιτητής, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας από τους γονείς του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.

9.  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μόνο για όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες)

Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός προπτυχιακός φοιτητής, για το ακαδ. έτος 2017-2018 (αδελφός φοιτητής ).

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τέκνα άγαμης μητέρας, ορφανοί). 

Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ (βλέπε αρθρ.5 παρ.κ)(λόγοι υγείας).

Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (τέκνα θύματος τρομοκρατίας)

Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο  έτος της ηλικίας τους

Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση θα υποβάλλουν:

α. Στην περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι και ο  γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παραμένει άγαμος, θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο  δικαστικής απόφασης διαζυγίου ή διαζύγιο. 

β. Φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας των παιδιών  & ιδιωτικό συμφωνητικό  (δεν γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό που δεν έχει επικυρωθεί  με δικαστική απόφαση), που να προκύπτει σαφώς ο γονέας που έχει την επιμέλεια. 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) του γονέα που θα αναφέρει ότι, «παραμένει άγαμος και  ο φοιτητής/τρια συνεχίζει να διαμένει μαζί του/της και έχει τα αποκλειστικά έξοδα του».

δ. Ε1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. (Φορολ έτους 2016).

Στην περίπτωση διάστασης των γονέων του φοιτητή, θα προσκομίζονται τα ανωτέρω εκτός της παραγράφου α.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, θα υποβάλλονται υποχρεωτικώς εκκαθαριστικά σημειώματα εισοδήματος και των δύο γονέων.

Εάν υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι Αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 17 Ιουλίου 2017 έως και την 27η Οκτωβρίου 2017, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10πμ – 1μμ, ως εξής:

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Πάτρας  στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας (κτίριο Πρυτανείας, ισόγειο), καθώς & ταχυδρομικά (Παν/μιο Πατρών – Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας Τ.Κ 26500 ΠΑΤΡΑ) τηλ. 2610997-968, 2610997977.

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη, Β’ κτίριο-κα Μαρία Στεργίου τηλ. 2641074169).

Οι πρωτοετείς φοιτητές Ειδικών Κατηγοριών (Αθλητές, Αλλοδαποί, φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.), οι φοιτητές από μεταφορά θέσης, οι φοιτητές με προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κ.λπ.) καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Π.Μ.Σ., υποψήφιοι διδάκτορες), θα υποβάλλουν την αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την  έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης, παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέτουν  έγκαιρα  την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση  μαζί και τα δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατό.

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών δεν θα είναι πλέον δυνατή η κατάθεση αιτήσεων & δικαιολογητικών.

ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-201 

 

 

 

1 παιδί

 

 

2 παιδιά

 

3 παιδιά

 

4 παιδιά

 

5 παιδιά

Εκτός Πατρών

2ος Φοιτητής

3ος Φοιτητής

 

45.000

50.000

53.000

55.000

58.000

61.000

60.000

63.000

66.000

65.000

68.000

71.000

Πατρινοί

2ος Φοιτητής

3ος Φοιτητής

40.500

45.000

47.700

49.500

52.200

54.900

54.000

56.700

59.400

58.500

61.200

63.900

 

Έγγαμοι φοιτητές: 45.000 (Στο ποσό αυτό προστίθενται 5.000 ευρώ ανά παιδί.)

Πατρινοί: 40.500 Άγαμοι φοιτητές (άνω των 25): 25.000 – Πατρινοί: 22.500

  • Την υπεύθυνη δήλωση Σίτισης μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr