Θεατρικές Σπουδές για όλους από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεατρικές Σπουδές για όλους από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζει και το Εαρινό Εξάμηνο την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, προκειμένου να φέρει πιο κο­ντά στο Τμήμα και γενικότερα στο Πανεπιστήμιο τους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής δίνει σε όλους τη δυνατότητα αλλά και πρόσθετα κίνητρα για να συμμετέχουν στην ακαδη­μαϊκή ζωή μέσω του θε­σμού του «ακροατή φοιτητή».

Πιο συγκεκριμένα, σε όσους επι­θυμούν να παρακολουθή­σουν μαθήματα στο Τμήμα δίνεται εφεξής η δυνα­τότητα:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


(1) Να παρακολουθήσουν κάθε Εξάμηνο έως δύο (2) μαθήματα, που θα επιλέξουν από όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα, θεωρητικά αλλά και ερ­γαστηριακά, προπτυχιακά αλλά και (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) μεταπτυχιακά!

(2) Τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πλήρες διδακτικό ψηφιακό υλικό που δίνεται στους κανο­νικώς εγγεγραμμένους φοιτητές.

(3) Τη δυνατότητα να αποκτήσουν κάρτα για να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη του Τμήμα­τός, η οποία διαθέτει περίπου 15.000 βιβλία αλλά και δωρεάν πρόσβαση (από τους χώρους του Τμήματος) σε διεθνή ηλεκτρονικά περιοδικά διαφόρων επι­στημονικών κλάδων.

(4) Επίσημη βεβαίωση από το Τμήμα στο τέλος κάθε Εξαμήνου ότι παρακολούθη­σαν ως ακροατές το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα μαθήματα (υπό την προ­ϋπόθεση ότι θα βε­βαιώνεται από τον διδάσκοντα η τακτική τους συμμετοχή), χωρίς βεβαίως να χρειάζεται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθημάτων είναι πολύ δελεαστικό, κα­θώς περιλαμ­βάνει μαθήματα για το αρχαίο θέατρο, το σύγχρονο ελληνικό και το πα­γκόσμιο θέατρο, τη θεωρία και την ανθρωπολογία του θεάτρου αλλά και για τέχνες όπως ο χορός, ο κινηματογράφος και η σκηνογρα­φία, μαθήματα σκηνοθεσίας και υπο­κριτικής, καθώς και μαθήματα για το θέα­τρο στο σχολείο και τη δραματική τέχνη στην εκ­παίδευση.

ο Εαρινό Εξάμηνο αρχίζει τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017. Δυνατότητα εγγραφής υπάρχει για μια εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων (έως και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου).

Η παρότρυνσή του Τμήματος προς τους όλους τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες είναι απλή: «Μη διστάσετε»!

Λεπτομέρειες για τα προσφερόμενα μαθήματα και για τον τρόπο που μπορεί να εγγραφεί κανείς και να αποκτήσει την κάρτα του «ακροατή φοιτητή» του Τμήματος, με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.theaterst.upatras.gr καθώς και στο τηλ. 2610 969900 (9.00-15.00).

Με πολύ εύκολο τρόπο μπορείτε να συμπληρώσετε απευθείας έως έξι μαθήματα της επιλογής σας (από τα οποία θα γίνετε δεκτός/ή στα δύο πρώτα για τα οποία υπάρχουν ελεύθερες θέσεις) στην ηλεκτρονική αίτηση που υπάρχει στη διεύθυνση: www.upnet.gr/auditioner-application

Περισσότερα νέα που αφορορούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών