Εκτοξεύεται στις 19/3 ο πρώτος δορυφόρος ελληνικής κατασκευής (UPSat) από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Εκτοξεύεται στις 19/3 ο πρώτος δορυφόρος ελληνικής κατασκευής (UPSat) από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Η αποστολή QB 50 αποτελεί το αντικείμενο ενός ερευνητικού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP 7 Space) με συντονιστή το VKI (Belgium). Προβλέπει την κατασκευή, τον εξοπλισμό με κατάλληλα μετρητικά συστήματα, την εκτόξευση και την επιχειρησιακή λειτουργία μίας συστοιχίας 50 μικροδορυφόρων διαστάσεων 10x10x20 cm3 που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων και τη μελέτη της κατώτερης θερμόσφαιρας, μίας στιβάδας της ατμόσφαιρας σε απόσταση 200-380 km από την επιφάνεια της γης. Οι δορυφόροι θα εκτοξευθούν σε διαφορετικές τροχιές και θα συλλέγουν δεδομένα για χρονικό διάστημα 6-12 μηνών.

Η δράση του QB 50, όπως προδιαγράφεται και στη σχετική προκήρυξη, έχει παράλληλα και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και νέους επιστήμονες, οι οποίοι αποτελούν και το βασικό κορμό της ομάδας UPSat, του Ελληνικού Μικροδορυφόρου ανοιχτού λογισμικού που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου αυτού.  

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Για τη συμμετοχή στην ομάδα των φορέων που θα κατασκευάσουν τους μικροδορυφόρους δημοσιεύθηκε διεθνής ανοιχτή ανταγωνιστική πρόσκληση, στην οποία αξιολογήθηκε η τεχνική επάρκεια των φορέων να υλοποιήσουν το έργο σχεδιασμού κατασκευής και δοκιμής του μικροδορυφόρου.

Η ομάδα UPSat, η οποία δημιουργήθηκε το 2008 και αποτελείται από 4 εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών από τα τμήματα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, προετοίμασε και υπέβαλε πρόταση για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό QB 50. Η πρόταση ενεκρίθη (επελέγησαν 50 προτάσεις από τις 86 που υπεβλήθησαν) και από το καλοκαίρι το 2012 ξεκίνησε η προσπάθεια για το σχεδιασμό και την κατασκευή του 1ου Ελληνικού Μικροδορυφόρου στην Ελλάδα, εξολοκλήρου από Έλληνες φοιτητές και μηχανικούς.

Ο δρόμος που αποφασίστηκε να ακολουθηθεί από το ξεκίνημα του προγράμματος, ήταν η κατασκευή όλων των υποσυστημάτων του Μικροδορυφόρου (structure, control, power, communication) από το μηδέν και με τις υπάρχουσες δυνάμεις και ικανότητες της ομάδας, ένας δρόμος αρκετά δύσκολος αλλά με μεγάλο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο των εργασιών για το σχεδιασμό του Ελληνικού Μικροδορυφόρου, εκπονήθηκαν 18 διπλωματικές εργασίες φοιτητών, κάποιες από τις οποίες βρήκαν εφαρμογή στο τελικό σχέδιο που κατασκευάστηκε από την ομάδα και εκπονήθηκαν 2 διδακτορικές διατριβές.

Στις αρχές του 2016, στην ομάδα UPSat προστέθηκε και η Libre Space Foundation (μη κερδοσκοπική εταιρεία) αναλαμβάνοντας το software όλων των υποσυστημάτων, την τελική συναρμολόγηση του Μικροδορυφόρου και είχε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας και την παράδοση του UPSAT. 

Ο Μικροδορυφόρος κατασκευάστηκε (Πανεπιστήμιο Πατρών και hackerspace), πέρασε επιτυχώς όλα τα απαραίτητα tests στην Ελλάδα και παραδόθηκε επιτυχώς στην Ολλανδία τον Αύγουστο του 2016 για την τελική φάση του προγράμματος. 

Η εκτόξευση των Μικροδορυφόρων είναι προγραμματισμένη για τις 19 Μαρτίου 2017, από το Kennedy Space Center.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr