Στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών σε ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα

Στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών σε ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προκήρυξε διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης σε 65 δίκλινα δωμάτια 130 φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών και για τo χρονικό διάστημα από 15 Φεβρουαρίου έως και 15 Απριλίου λόγω αδυναμίας στέγασης τους στην Φοιτητική Εστία Πατρών με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παραπλανητικά μηνύματα σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (Προσοχή!)


Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να στείλουν την προσφορά τους έως και την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 στη Διεύθυνση Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη) Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, 203 γραφείο, Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας.

Τα δίκλινα δωμάτια θα είναι σε ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα που καλύπτουν τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Αποδεκτές γίνονται προσφορές που εξασφαλίζουν τη στέγαση του συνόλου των φοιτητών σε ενιαίο κτιριακό συγκρότημα ώστε να εξασφαλιστούν οι βασικές προϋποθέσεις επιμελητείας, ελέγχου, οργάνωσης βασικών παροχών κλπ. Σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών στέγασης του συνόλου των φοιτητών σε ενιαίο κτιριακό συγκρότημα, τότε μόνο θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές προσφορές που αφορούν μικρότερο αριθμό δωματίων, σε ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα.

Επίσης αποδεκτές γίνονται και προσφορές κλινών σε μονόκλινα δωμάτια χωρίς όμως διαφοροποίηση τιμής σε σχέση με το κόστος κλίνης στο δίκλινο δωμάτιο.

Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική δυνατότητα θα μπορεί να υπάρξει σταδιακή απορρόφηση ποσοστού μέχρι 25% των οικότροφων από τη Φοιτητική Εστία Πάτρας , η δε πληρωμή θα είναι απολογιστική ανά μήνα ,με βάση τις πραγματικές συνθήκες χρήσης των δωματίων και την υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής ,από αρμόδια επιτροπή της ΦΕΠ. Τα ξενοδοχεία ή τα κτιριακά συγκροτήματα θα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Παν/μιου Πάτρας (πόλη Πάτρας και περιοχή Ρίου), σε σημείο που θα εξασφαλίζεται η εύκολη σχετικά πρόσβαση προς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για την μετακίνηση των οικότροφων από και προς το Πανεπιστήμιο. Επίσης θα διατίθεται ικανοποιητικός χώρος στάθμευσης ποδηλάτων, δικύκλων και μικρού αριθμού ΙΧ.

Περισσότερα νέα που αφορορούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr