Ποιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο κατάφερε να εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια ύψους 300 χιλ. ευρώ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ποιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο κατάφερε να εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια ύψους 300 χιλ. ευρώ

Από τα διαθέσιμα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών μια μείωση κατά 10% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2016, έναντι του έτους 2015, δηλαδή σε απόλυτες τιμές 12.901.621,50 kWh και 14.351.623,10 kWh αντίστοιχα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια εξοικονόμηση οικονομικών πόρων άνω των 300,000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι της τάξης των 2,500,000 ευρώ. Με δεδομένη την ασφυκτική οικονομική κατάσταση όλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, είναι δεδομένη η υψηλή σημασία εφαρμογής απλών κανόνων «εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας». Ήδη το Πανεπιστήμιο προχωρά, στο μέτρο του δυνατού, στη σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων με λαμπτήρες οικονομίας τύπου LED και έχει πραγματοποιήσει καμπάνιες ευαισθητοποίησης της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η επεξεργασία των στοιχείων συνεχίζεται.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.