Θλίψη στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τον θάνατο Καθηγητή

Θλίψη στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τον θάνατο Καθηγητή

Έφυγε χθες από τη ζωή ο καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών Σπύρος Κρίβας, σε ηλικία 67 ετών.  Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στους φίλους και συντρόφους του, καθώς επρόκειτο για άνθρωπο με καλά ψυχικά γνωρίσματα, που του αναγνώριζαν άπαντες.

Ο εκλιπών είχε δύο παιδιά και σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει την Δευτέρα το πρωί στις 10:00 από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Κάτω Συχαινών και η ταφή θα γίνει στο Α'Νεκτροταφείο.


Ο Σπύρος Κρίβας χθες Τετάρτη το μεσημέρι ένοιωσε αδιαθεσία και ο θάνατός του επήλθε στις 1 μμ, από ανακοπή καρδιάς.

Σπύρος Κρίβας θάνατος Καθηγητή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΠΥΡΟΥ ΚΡΙΒΑ

Ο ίδιος στο βιογραφικό του σημείωμα γράφει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Γεννήθηκα στην Τρίπολη Αρκαδίας στις 8/7/49. Το 1968 άρχισα τις σπουδές μου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβα το πτυχίο μου με το βαθμό «Λίαν καλώς» το έτος 1973.

Μετά τη στρατιωτική μου θητεία to 1976 άρχισα μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανε-πιστήμιο Iohann Wolfgang Goethe Φραγκφούρτης/Γερμανία . Αντικείμενα των σπουδών μου ήταν: Παιδαγωγική, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Φιλοσοφία της Εκπαί-δευσης, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Συμβουλευτική της Σταδιοδρομίας, Κοινωνιολο-γία της εκπαίδευσης, Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών.

Από το 1981-1985 υποτροφία του ΙΚΥ συνέχισα τις σπουδές μου στο ίδιο πανεπισ-τήμιο, από όπου έλαβα : α. ΜΑ στις Επιστήμες της Αγωγής και β. Τον τίτλο του δι-δάκτορα στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση στο Σχολικό –Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική, την Επικοινωνία και τη Έρευνα των αν-θρωπίνων Συστημάτων.

Από το έτος 1989 που εκλέχτηκα λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι σήμερα στράφηκα συστηματικό-τερα σε θέματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Επαγγελματικού προσανατολισμού και Συμβουλευτικής για την Σταδιοδρομία. Αντικείμενα διδασκαλίας και έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο είναι: 1. Ανάπτυξη και συμβουλευτική της σταδιοδρομίας, 2.Οι συστημικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, 3. Συστημική παιδα-γωγική και Συμβουλευτική, 4. Συμπεριληπτική εκπαίδευση ( inclusive education) , 5. Πολυπολιτισμική συμβουλευτική, 6. Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών. Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα συμπεριλήφθηκαν και θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής με το σκεπτικό ότι ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης του πε-ριβάλλοντος μέσα από τη διέγερση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών ως μελ-λοντικών εργαζομένων και επαγγελματιών σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη και συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία. Τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενα διδασ-καλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, έρευνας και επιμόρφωσης εκπαι-δευτικών και άλλων πληθυσμιακών ομάδων.

Από το 1990 διευθύνω την Μονάδα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, η οποία πλέον λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία και την ερευνητική ομάδα για την Οικολογική-Συστημική Παιδαγω-γική και Συμβουλευτική. Συνεργάτες μου στις διδακτικές και ερευνητικές μου δρασ-τηριότητες είναι ομάδα πέντε ειδικευμένων επιστήμονες (Παιδαγωγοί με ειδίκευση στις καινοτομίες στο σχολικό χώρο και στην επικοινωνία, ψυχολόγοι με ειδίκευση στις διανθρώπινες σχέσεις και τη Συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία)».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr