Πανεπιστήμιο Πατρών, φοιτητές, Erasmus+, 2016-2017, ΛΙΣΤΕΣ Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι φοιτητές που έχουν επιλεχθεί να μετακινηθούν με το Erasmus+ για το 2016-17 [ΛΙΣΤΕΣ]

Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι φοιτητές που έχουν επιλεχθεί να μετακινηθούν με το Erasmus+ για το 2016-2017 [ΛΙΣΤΕΣ]

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2016-17, έχουν ήδη επιλεγεί. Παρακάτω θα βρείτε τις λίστες των φοιτητών ανά Τμήμα.

Σχετικά με τη δράση ERASMUS+ κινητικότητα για σπουδές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, η αρμόδια Επιτροπή, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 (συν. 4/2015-16/18-04-2016), αποφάσισε την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


  • Οι λίστες με την αναλυτική μοριοδότηση που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι  επισυνάπτονται ανά Τμήμα.
  • Η μοριοδότηση των υποψηφίων είναι με φθίνουσα σειρά και οι επιλεγέντες φοιτητές έχουν σήμανση με πράσινο χρώμα.
  • Για όσα Τμήματα υπήρχαν ισοψηφίες δεχτήκαμε όλους τους ισοψηφήσαντες φοιτητές.

Για την πλήρη ενημέρωσή των φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα Erasmus studies, όπως παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο, όπου αναφέρονται αναλυτικά όλη διαδικασία και τα απαιτούμενα βήματα: http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=9d9efa2f

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr