Πανεπιστήμιο Πατρών: Το μοναδικό Πανεπιστήμιο της Ελλάδας που έχει λάβει «Α»

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών, μοναδικό Πανεπιστήμιο, upatras

Πανεπιστήμιο Πατρών: Το μοναδικό Πανεπιστήμιο της Ελλάδας που έχει λάβει «Α»

Τη Δευτέρα, 4/4/2016, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του U-MULTIRANK, ενός νέου, πολυδιάστατου συστήματος διεθνούς ταξινόμησης αποτελεσμάτων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό, ανεξάρτητο σύστημα αξολογήσεων, στην κοινοπραξία του οποίου συμμετέχουν κεντροευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα για την ανώτατη εκπαίδευση (Γερμανία, Ολλανδία) και ο Elsevier. Το U-MULTIRANK υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόγραμμα Erasmus+).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το U-Multirank δεν είναι αυτό καθεαυτό εργαλείο κατάταξης των Πανεπιστημίων καθώς, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φορείς αξιολόγησης, δεν δημοσιεύει λίστες κατάταξης των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους χρήστες να παράγουν εξατομικευμένους καταλόγους των πανεπιστημίων, στους οποίους να παρουσιάζεται η απόδοσή τους σε μια επιλογή των δεικτών που γίνονται από τον χρήστη.

Το σύστημα συγκρίνει τις επιδόσεις των Ιδρυμάτων σε πέντε ευρείες διαστάσεις: Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning), Έρευνα (Research), Μεταφορά Γνώσης (Knowledge Transfer), Διεθνή Προσανατολισμό (International Orientation) και Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινωνίες (Regional Engagement) με αντίστοιχα υποπεδία, σε κλίμακα που ποικίλει από το «Α» (πολύ καλό) έως το «Ε» (αδύναμο).

Στην τρίτη αυτή έκδοση, τη μεγαλύτερη από την έναρξη του U-MULTIRANK από το 2014, συμμετείχαν πάνω από 1.300 Πανεπιστήμια, με 3.250 Σχολές και 10.700 Προγράμματα Σπουδών σε περισσότερες από 90 χώρες.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο για πρώτη φορά συμμετείχε στην αξιολόγηση αυτή, κυριαρχεί μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, καθώς είναι το μοναδικό, από τα 14 αξιολογούμενα Ιδρύματα της χώρας, έχει λάβει «Α» σε τέσσερις δείκτες: Ολοκλήρωσης των σπουδών (“Bachelor graduation rate”), πόρους από την έρευνα (“external research income”), ιδιωτικούς πόρους (“income from private sources”) και δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας (“publications cited in patents”).

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ και τα Ακαδημαϊκά Τμήματα συνεχίζει τη συστηματική προσπάθεια για την μεθοδική αποτύπωση στοιχείων, προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τόσο τη συνολική εικόνα του Ιδρύματος όσο και τις Τμηματικές επιδόσεις. - See more at: http://www.upatras.gr/el/node/5864#sthash.FZwl8bJR.dpuf

Είσαι Φοιτητής στο Πανεπιστημίου Πατρών; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Περισσότερα νέα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πατρών στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr