Πραγματοποιήθηκε η 5η Παμπατραϊκή Συνάντηση Φοιτητικών και Σπουδαστικών Συλλόγων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

5η Παμπατραϊκή Συνάντηση, Φοιτητικών, Σπουδαστικών, Συλλόγων

Πραγματοποιήθηκε η 5η Παμπατραϊκή Συνάντηση Φοιτητικών και Σπουδαστικών Συλλόγων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα την Πέμπτη 12 Νοέμβρη, η 5η Παμπατραϊκή Συνάντηση Φοιτητικών και Σπουδαστικών Συλλόγων που οργάνωσαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Οικοτρόφων Εστίας, Φαρμακευτικής, Φυσικού, Μαθηματικού, Μηχανικών Η/Υ, Παιδαγωγικού, Νηπιαγωγών, οιΣπουδαστικοί Σύλλογοι ΣΤΕΦ, ΣΕΥΠ, ΣΔΟ ΤΕΙ και η Γραμματεία Πάτρας του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ).

Στη συνάντηση μεταφέρθηκε πείρα από την πάλη που οργανώθηκε σε Πανεπιστήμια – ΤΕΙ τα δύο προηγούμενα χρόνια, συζητήθηκαν συμπεράσματα, δυνατότητες και αδυναμίες από τη δράση μέσα στους Συλλόγους, ενώ στο τέλος εκλέχτηκε η νέα Γραμματεία Πάτρας του ΜΑΣ.

Αποφασίστηκε η ενίσχυση της προσπάθειας των Συλλόγων, των Επιτροπών, των φοιτητών και σπουδαστών που συσπειρώνονται στο ΜΑΣ, για το ζωντάνεμα των Συλλόγων, για την αγωνιστική ανασυγκρότηση του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος. Μπήκαν στόχοι και ορίστηκαν τα άμεσα καθήκοντα της πάλης για το επόμενο διάστημα.

Τη Συνάντηση χαιρέτισαν η Γραμματεία Αχαΐας του ΠΑΜΕ και το Συντονιστικό Αγώνα Σχολείων Πάτρας.