Βιογραφικό, νέου, Πρύτανη, Πανεπιστημίου, Πατρών, Νίκου Καραμάνου,VIOGRAFIKO,2015 Το Βιογραφικό του νέου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Νίκου Καραμάνου

Το Βιογραφικό σημείωμα του νέου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Νίκου Καραμάνου έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το έγγραφο, μετά την απόφαση του ΣτΕ και μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών, χρέη πρύτανη θα εκτελεί ο αναπληρωτής της κυρίας Κυριαζοπούλου, καθηγητής Νίκος Καραμάνος.

Βιογραφικό Σημείωμα

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Καθηγητής Βιοχημείας και Οργανικής Βιοχημικής Ανάλυσης

Σπουδές και σταδιοδρομία

1984 & 1988: Πτυχίο Χημείας (Άριστα) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Άριστα), Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών

1987-1999: Προ- και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Karolinska Institute, Τμήμα Εργαστηριακής Ιατρικής, Στοκχόλμη-Σουηδία (ετήσιες περίοδοι, συνολικά 3 έτη)

2001-2003: Διευθυντής του Τομέα Οργ. Χημείας, Βιοχημείας & Φυσικών Προϊόντων

2004-παρόν: Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας -ΕΕΒΜΒ (Πρόεδρος 2006-2007 & 2011), Γενικός Γραμματέας (2004-2005) και Αντιπρόεδρος (2008-2011 & 2014-παρόν)

2003-παρόν: Συντονιστής του Hellenic Matrix Biology section της ΕΕΒΜΒ (πρώην Ελληνική Ομάδας Έρευνας Συνδετικού Ιστού και Εξωκυττάριου Χώρου)

2007-2009: Ειδικός εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7 στη Θεματική ενότητα «Υγεία»

2010-παρόν: Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ, Πάτρα

2007-2011: Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών

2011: European Registered Toxicologist (ERT)

2012-παρόν: Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΟΔΙΠ)

Προσκεκλημένος εκδότης/Ακαδημαϊκός Εκδότης 

1. International Book Edition: Extracellular Matrix: Pathobiology and Signaling (Nikos Karamanos Editor), ISBN 978-3-11-025876-9  (2012) , DeGruyter, Berlin/Boston

2. Special Issue (N. Karamanos, guest editor): Matrix-mediated cell behavior and properties, Biochimica et Biophysica Acta-General Subject (2014) in press

3. MiniReview Series (N. Karamanos and A. Passi, coordinators): Novel insights into matrix pathobiology regulatory mechanisms in health and disease , FEBS J, scheduled for 2014

4. Special Isuue (N. Karamanos and R. Linhardt, coordinators): Proteoglycans signaling, targeting and therapeutics, FEBS J (2013) in press

5. MiniReview Series (V. Hascall and N. Karamanos, coordinators): Regulatory roles of hyaluronan in health and disease, FEBS J, Vol. 278(9) (2011)

6. MiniReview Series (H. Nagase and N. Karamanos, coordinators): Metalloproteinases in Health and Disease: challenges and the future prospects, FEBS J, Vol. 278(1) (2011)

7. MiniReview Series (R. Iozzo and N. Karamanos, coordinators): Proteoglycans in Health and Disease: emerging concepts and future directions, FEBS J, Vol. 277 (2010)

8. Special issue: Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets, Conn. Tissue Res. (2008) Vol. 49, issues 2 & 3. 

9. Special issue: Solid phase assays for molecules with biopharmaceutical importance, J. Pharm. Biomed. Analysis, Elsevier, Vol. 34 (2004). 

10. Special issue: CE of carbohydrates (Analysis of carbohydrate macromolecules by capillary electrophoresis: glycoproteins, proteogycans/glycosaminoglycans and glycolipids), Biomedical Chromatography, Wiley Interscience, Vol. 16 (2002).

Διοργάνωση Εθνικών & Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων:

Πρόεδρος των προχωρημένου επιπέδου θεματικών συνεδρίων της FEBS με τίτλο: Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets (το 2007 website: www.chemistry.upatras.gr/febs-mpst2007, το 2009 website: www.febs-mpst2009.upatras.gr, και το 2011 website: www.febs-mpst2011.upatras.gr και το 2013 website: www.febs-mpst2013.upatras.gr). Πρόεδρος του 60ου Πανελληνίου συνεδρίου Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Αθήνα, 2009. Επιστημονικός Γραμματέας και υπεύθυνος διεθνών επαφών του 33rd FEBS Congress-11th IUBMB Conference (2008). Επιστημονικός γραμματέας του 17th FECTS International Conference (2000). Πρόεδρος του Commet EU Training Course on Advanced analytical techniques (1992) και του Leonardo Da Vinci EU meeting on Microseparation techniques (1998).  Οργάνωση σειράς συνεδρίων της Ομάδας Έρευνας Συνδετικού Ιστού & Εξωκυττάριου χώρου, καθώς και του 1ου και 2ου  συνεδρίου Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Βραβεία-διακρίσεις: 

Η ερευνητική μας ομάδα έχει λάβει ένα αριθμό βραβείων για ερευνητικές εργασίες από επιστημονικές εταιρείες και συνέδρια, όπως η Εταιρεία Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μικροβιολογίας και Βιοπαθολογίας, Παιδιατρικής, το 1ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, Νευρολογίας, FECTS-2006, κά

Δημοσιεύσεις της ερευνητικής μας ομάδας σχετικές με τη μοριακή φαρμακολογική στόχευση των μεταλλοπρωτεϊνασών, πρωτεογλυκανών και γλυκοζαμινογλυκανών έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης (top most-cited in FEBS J 2013 & 2014) και έχουν χαρακτηριστεί ως Key Scientific Articles από τη Global Medical Discovery. Επιπρόσθετα με βάση τους δικτυακούς ιστότοπους BiomedΕxperts και Scholar o Καθηγητής Νίκος Καραμάνος κατατάσσεται μεταξύ των top authors / most-cited στα θεματικά πεδία: matrix biology, glycosaminoglycans, proteoglycans και metalloproteinases.

Επιστημονικά εκδοτικά συμβούλια: 

Συμμετέχω στα επιστημονικά συμβούλια κρίσης (Editorial Boards) των επιστημονικών περιοδικών [The Journal of Biological Chemistry, FEBS Journal (editorial advisory board), PLoS ONE (academic editor), Current Medicinal Chemistry, Biomedical Chromatography, Current Pharmaceutical Analysis, Current Chemical Biology, Data Sets in Biology (cell biology), Chromatographia (2004-2009), Science Open  κά], και ως κριτής (Ρeviewer) ερευνητικών εργασιών σε ένα αριθμό (>35) επιστημονικών περιοδικών στις θεματικές περιοχές της Βιοχημείας, Βιοϊατρικής ανάλυσης, Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, Αντικαρκινικών παραγόντων, Φαρμακολογικής στόχευσης κά

Δημοσιεύσεις και αναγνώριση έργου

• > από 230 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους με το σύστημα κριτών.

Για λεπτομερή κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.publicationslist.org/n.k.karamanos και http://www.researcherid.com/rid/A-3616-2008

• 35 Δημοσιεύσεις ως κεφάλαια σε βιβλία σε σειρές βιβλίων και βιβλία διεθνούς κυκλοφορίας

• 1 Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας με 54 κεφάλαια και 7 θεματικές ενότητες (888 σελίδες), DeGruyter, Βερολίνο, 2012

• 3 Βιβλία/ Πανεπιστημιακές παραδόσεις (1. Οργανικά Φυσικά Προϊόντα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2. Δομή και Λειτουργία Βιομορίων, ΕΑΠ, και 3. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Μεταπτυχιακού Επιπέδου α) Προκεχωρημένης Βιοχημείας και β) Οργανικής Βιοχημικής Ανάλυσης, Πανεπιστήμιο Πατρών) 

• > 250 περιλήψεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων

• >70 προσκεκλημένες διαλέξεις σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια (μεταξύ των οποίων FECTS-2004 Italy, FEBS-2010 Sweden, ERT-2012 Athens, Gordon Research Conference on Proteoglycans-2012 USA, International. PGs' conference 2013), καθώς και σε Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού (μεταξύ των οποίων Πανεπιστήμιο Reims-Γαλλία, Munster- και Leipzig-Γερμανία, Varese-Ιταλία, Ουψάλα-Σουηδία)

• > 3800 / 4800 βιβλιογραφικές αναφορές (Scopus, Web of Science/Scholar google)

• H-index = 31 / 38 (scopus/scholar google)

Επίβλεψη Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών:

Επιβλέπων καθηγητής σε 14 απονεμηθέντα Διδακτορικά διπλώματα και 27 Μεταπτυχιακά Διπλώματα εξειδίκευσης. Σε εξέλιξη 5 διδακτορικές και 5 μεταπτυχιακές διατριβές. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο.

Επίβλεψη Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών κ. Καραμάνου (Περισσότερα ΕΔΩ)

Συνεργασίες και Ερευνητικά Δίκτυα 

Συνεργασίες σε Διεθνές επίπεδο με το Karolinska Institute, School of Medicine, Sweden και το University of Insubria, School of Medicine, Varese-Italy. Έχουν αναπτυχθεί σημαντικές επίσης ερευνητικές συνεργασίες με τις Σκανδιναβικές χώρες, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Σεεθνικόεπίπεδομε: School of Medicine and Pharmacy (Univ. of Patras), Institute of Biology “Demokritos” and Dept of Pharmacy (Univ. of Athens), School of Medicine (Univ. of Crete and Univ. of Athens and Thessaloniki), Dept of Chemistry, Lab of Biochemistry (Thessaloniki), University Hospital (Patras, Larissa, Thessaloniki and Athens).

Συντονιστήςτουενδοπανεπιστημιακούερευνητικούδικτύου: Biotargeting - Biomedical and Biotechnological Applications Research Network. Kαλύπτει ένα ευρύ φάσμα της συνεχώς αναπτυσσόμενης βιοϊατρικής και βιοτεχνολογικής έρευνας. Είναι εστιασμένο σε δύο βασικούς άξονες που αποτελούν τις συγκλίνουσες δραστηριότητες του δικτύου και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ερευνητικών ομάδων μελών ΔΕΠ και ερευνητών από 3 σχολές (Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικής) και 6 Τμήματα (Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Επιστήμης των Υλικών και Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών) του Πανεπιστημίου Πατρών (www.biotargeting.upatras.gr).

Ερευνητικά προγράμματα 

Επιστημονικός υπεύθυνος σε ένα αριθμό (>15) Εθνικών και (5) Διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr