Πανεπιστήμιο, Πατρών, σίτιση, στέγαση, μετακίνηση, υποτροφιών και ERASMUS+,2015,φοιτητές, φοιτήτριες Το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη σίτιση, στέγαση, μετακίνηση, υποτροφιών και ERASMUS+

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του για τα παρακάτω εξής θέματα: σίτιση, στέγαση, μετακίνηση, υποτροφιών και ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους, πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες, που αφορούν τόσο σε θέματα φοιτητικής μέριμνας, όσο και στην εν γένει εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Πανεπιστημιούπολης:


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!

  • Σίτιση: Ενεργοποιήθηκε ήδη από τις αρχές Ιουλίου 2015 η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών για τις κάρτες σίτισης για τη νέα χρονιά. Περισσότερα στο: https://www.upatras.gr/el/node/5317. Επίσης, γίνονται προσπάθειες οι περσινές κάρτες σίτισης να συνεχίσουν να βρίσκονται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των νέων, προκειμένου να μην διακοπεί η σίτιση των φοιτητών στο εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας (και ιδίως μέσα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου). 
  • Στέγαση: Προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις στέγασης, ζητήθηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και, κατ’ αρχήν, έχουμε έγκριση για μίσθωση 50 επιπλέον δίκλινων δωματίων σε ξενοδοχεία της πόλης μας, πέραν αυτών που διαθέτει η Φοιτητική Εστία. Παράλληλα, έχει αποσταλεί αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας για αντίστοιχη έγκριση μίσθωσης ξενοδοχείων και στην πόλη του Αγρινίου, για να καλυφθούν οι ανάγκες των εκεί φοιτητών. 
  • Μετακίνηση: Το Πανεπιστήμιο και το Αστικό ΚΤΕΛ επεξεργάζονται σχέδιο επέκτασης και αναδιάταξης των δρομολογίων των λεωφορείων εντός της Πανεπιστημιούπολης. Βασική επιδίωξη είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινήσεων από και προς τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Γεωλογίας, Φαρμακευτικής από και προς τη Φοιτητική Εστία καθώς και τη Κεντρική Βιβλιοθήκη. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων και το Αστικό ΚΤΕΛ, προγραμματίζεται και η εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων.
  • Εξυπηρέτηση: Αναβαθμίστηκε η είσοδος του κτιρίου Α’ (Πρυτανεία) και τοποθετήθηκε υπάλληλος σε συνεχές ωράριο: 8.00 – 21.00, για την εξυπηρέτηση τόσο των πρωτοετών φοιτητών όσο και των συναλλασσόμενων με τις διοικητικές υπηρεσίες. 
  • Ασφάλεια: Φωταγωγήθηκε - στο μέτρο του δυνατού - το μεγαλύτερο Τμήμα της Πανεπιστημιούπολης. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες, καθώς δεν έχουμε λάβει την παραμικρή επιχορήγηση μέχρι σήμερα από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος 2015. 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, εφαρμόζοντας το άρθρο 49 του Ν. 4325/2015, αποφάσισε να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με πενήντα τρεις (53) εργαζόμενους / ες στην καθαριότητα, μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το διάστημα 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2015. Καθώς το προσωπικό που προσελήφθη ήταν αυτό που εργαζόταν στο συνεργείο καθαριότητας «ΥΑΔΕΣ» έως τις 31-8-2015, έγινε η τοποθέτησή του στα Τμήματα και στις Μονάδες της Πανεπιστημιούπολης, χωρίς να υπάρξει καμία αλλαγή.

Περισσότερα νέα για το Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΔΩ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΚΕ

Η Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ), στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της διαφάνειας της ευρείας ενημέρωσης, αλλά και της ανάπτυξης του Ιδρύματος, εγκαινίασε πρόσφατα την κυκλοφορία δύο Ενημερωτικών Δελτίων: (1) «Ενημερωτικό Δελτίο ΕΛΚΕ», για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση της κοινότητας για τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας του ΕΛΚΕ, αλλά και την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων (νομοθεσία και αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος σχετικές με τη διαχείριση των ερευνητικών έργων, ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τα νέα της ερευνητικής κοινότητας του Ιδρύματος). Περισσότερα: file:///C:/Users/User/Downloads/Deltio_Grammateias_Elke_Domh_1o%20(2).pdf

(2) Δεκαπενθήμερο «Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων», με στόχο την ευρεία ενημέρωση  για τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα. Το πρώτο Ε.Δ. έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://research.upatras.gr/public/UserFiles/File/newsletter1.pdf

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webofmetrics» του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC (http://www.webometrics.info - έκδοση Ιουλίου 2015), το Πανεπιστήμιό μας παραμένει στο 2,5% της παγκόσμιας ελίτ, καταλαμβάνοντας την 559η θέση ανάμεσα σε 23.729 συνολικά ιδρύματα από 207 χώρες, που εμπεριέχονται στη λίστα. Η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους με δείκτες οι οποίοι σχετίζονται με το διαδίκτυο και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας μέσα στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη στηρίζεται στους δείκτες: Παρουσίαση (Presence) στο διαδίκτυο, Επίπτωση (Impact), Ειλικρίνεια (Openness), Αριστεία (Excellence). Το Πανεπιστήμιο μας κατέχει, επίσης, την τέταρτη θέση ανάμεσα στα 79 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν από το συγκεκριμένο Κέντρο για το πρώτο εξάμηνο του 2015:

Η ταξινόμηση των δέκα πρώτων ελληνικών Πανεπιστημίων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

1.    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ

234

2.    ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

301

3.    ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

321

4.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

559

5.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

562

6.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

691

7.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

965

8.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

970

9.    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

984

10.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.015

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε το Ίδρυμά μας τα τελευταία χρόνια, η ολοκλήρωση του έργου ΕΣΠΑ  «Ψηφιακό Άλμα – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας Στάσης», ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου 2015, με την οριστική παραλαβή του από το ειδικό εξαμελές όργανο του ΕΛΚΕ.

Διαβάστε ακόμη: Ποιος αναλαμβάνει καθήκοντα Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Πατρών (φωτό)

Το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του «Ψηφιακού Άλματος» αποτελεί την πύλη που θα οδηγήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα της Πάτρας στο ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα, καθώς παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής διοίκησης, ενώ θα βελτιώσει στην εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη, τη διαφάνεια, τη μείωση της γραφειοκρατίας, και θα απελευθερώσει παραγωγικές δυνάμεις. Για τις πολύχρονες προσπάθειες που κατέβαλαν, ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα και εργάστηκαν για την υλοποίηση του Έργου: την ομάδα Διοίκησης (Καθηγητές Σ. Κουμπιά, Ε. Χούσο, Χ. Κροντηρά), την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Καθηγητές  Γ. Αλεξίου, Γ. Γαροφαλλάκη,  Ε. Χούσο, Β. Μεγαλοοικονόμου, Ν. Καρακαπιλίδη, Δ. Σκούρα και Β.Κόμη), τους συντονιστές του έργου Β. Δασκάλου και Χ. Φαρμάκη, τη Γραμματέα Ιδρύματος κ. Μ. Κορφιάτη, όλα τα διοικητικά στελέχη που συνεργάστηκαν (Διευθυντές και Προϊσταμένους  των Διοικητικών Υπηρεσιών, τους υπαλλήλους που ενεπλάκησαν, την Προϊσταμένη και όλους τους εργαζόμενους της Επιτροπής Ερευνών για την εξαιρετική διαχείριση). Στο εξής δύο ομάδες θα στηρίζουν τη λειτουργία του Έργου, υπό το συντονισμό του κ. Χ. Φαρμάκη: (α) Ομάδα «Τεχνικής στήριξης», υπεύθυνος  ο κ. Φαρμάκης, τηλ.: 261099 6689, και (β) Ομάδα «Αρωγής» υπεύθυνη η κ Μ. Τσεμπερλίδου, τηλ.: 261096 2636. Τους ευχόμαστε υπομονή, δύναμη και συνεργασιμότητα.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Από το έτος 2008 η οικογένεια του Ανδρέα Μεντζελόπουλου παρέχει υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, οι οποίες αποτελούν πλέον θεσμό για το Ίδρυμά μας. Οι υποτροφίες, που προκηρύσσονται σε τακτικές ημερομηνίες, αφορούν σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο δικό μας Πανεπιστήμιο, καθώς και σε μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Β. Αμερικής. Οι υποτροφίες εσωτερικού ανέρχονται στο ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, των 10.000 ευρώ για τους υποψήφιους διδάκτορες, ενώ για την Β. Αμερική μπορούν να φθάσουν έως και 50.000 δολάρια ετησίως. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, ογδόντα ένας (81) συνολικά οικονομικά αδύναμοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές έλαβαν υποτροφίες για σπουδές εντός του Πανεπιστημίου και δεκατρείς (13) φοιτητές μας για μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ. Το σύνολο της χρηματοδότησης των υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ανήλθε στις 650.000 ευρώ. Τις ημέρες αυτές ανακοινώθηκαν τα ονόματα των δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών που θα λάβουν τις υποτροφίες για τη Β. Αμερική τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ το προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί η προκήρυξη για τις υποτροφίες εσωτερικού. Λεπτομέρειες για την υποστήριξη του Πανεπιστημίου μας από την οικογένεια του Ανδρέα Μεντζελόπουλου υπάρχουν στη διεύθυνση: http://www.upatras.gr/el/mentzelopoulos

ΘΕΜΑΤΑ ERASMUS + / ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η κινητικότητα των φοιτητών του Πανεπιστήμιου μας μέσω του προγράμματος Erasmus+ παρουσίασε μεγάλη αύξηση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στο σύνολο των δράσεων, που αφορούν τόσο σε φοιτητές όλων των επιπέδων όσο και στις μετακινήσεις του προσωπικού για επιμόρφωση και διδασκαλία. Συγκεκριμένα, μετακινήθηκαν συνολικά 333 άτομα (φοιτητές, ΔΕΠ και υπάλληλοι) από το Πανεπιστήμιό μας προς το εξωτερικό, παρουσιάζοντας αύξηση 19% από το προηγούμενο έτος 2013-2014 (288 άτομα), ενώ υποδεχτήκαμε 86 προπτυχιακούς αλλοδαπούς φοιτητές. Το σύνολο της επιχορήγησης που λάβαμε για το ακαδημ. έτος 2014-2015 ήταν 664.244,42 ευρώ, ενώ η φετινή επιχορήγηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ! 

Το Πανεπιστήμιό μας κατέχει και μια πολύ τιμητική πρωτιά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα το ΙΚΥ: για το χρονικό διάστημα 2007/2008 έως και 2013/2014, ανάμεσα σε όλα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), κατετάγη πρώτο για την κινητικότητα φοιτητών στη δράση της  πρακτικής άσκησης (Placements). Μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος στη δράση αυτή 492 φοιτητές του Πανεπιστημίου μας (το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενη χρονιά, φτάνοντας τους 92 εξερχόμενους φοιτητές), και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς κατέκτησε μια ευκαιρία για να συνεχίσει την καριέρα ή τις σπουδές του στο εξωτερικό. Οι αιτήσεις για την «Πρακτική Άσκηση» το 2015-16 λήγουν στις 11/9/2015. 

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στη νέα δράση του Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα», που επεκτείνεται σε όλον τον κόσμο, πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, εγκαινιάζοντας μια ακόμα διάσταση στην επικοινωνία της έρευνας, της επιστήμης και της διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βάσει της υποβληθείσας πρότασής μας στη συγκεκριμένη δράση, λάβαμε χρηματοδότηση για τη συνεργασία μελών ΔΕΠ του Ιδρύματός μας με πάνω από 30 ΑΕΙ σε 21 χώρες ανά την υφήλιο, η οποία και αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διεθνοποίηση, την εξωστρέφεια και την επικοινωνία, όχι μόνο συμμετέχουμε σθεναρά στους άξονες κινητικότητας μέσω του Erasmus+, αλλά επιθυμούμε να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ευκαιρίες και τα προφανή οφέλη που προσφέρει το πρόγραμμα, ιδίως για τους φοιτητές μας, και μάλιστα σε μια τόσο δύσκολη εποχή για τη χώρα μας. Στην προσπάθειά μας αυτή, και ενώ πολλές φορές υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης και υποτροφιών, βρίσκουμε εμπόδια στη μη ύπαρξη των απαιτούμενων διμερών συμφωνιών (μεταξύ του Ιδρύματός μας και των αντίστοιχων Πανεπιστημίων του  εξωτερικού). Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούμε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας να εντάξουν στο πλαίσιο του Erasmus+ πιθανές συμφωνίες/συνεργασίες που ήδη έχουν με ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και βοήθεια (τηλ.: 2610 996610, 2610 969028). 

Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας καλή, αποδοτική και αισιόδοξη ακαδημαϊκή χρονιά!

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr