Το ψήφισμα της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών Την εξαίρεση των αποθεματικών του Πανεπιστημίου Πατρών ζητά η σύγκλητος - Δείτε όλο το ψήφισμα!

Το ψήφισμα της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου εδράζεται στη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του ανάγκες, σε σχέση με την ακαδημαϊκή, ερευνητική, εκπαιδευτική,  διοικητική και την εν γένει λειτουργία του, σε θέματα φοιτητικής μέριμνας και συντήρησης κατ΄ ελάχιστον των κτηριακών του υποδομών. 

Υπ’ αυτή την έννοια, δημιουργεί αρνητική εντύπωση η απόφαση του κράτους να ’δεσμεύσει’ τους πόρους του και να στερήσει από το Πανεπιστήμιο τη δυνατότητά του να επιβιώνει.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Η Σύγκλητος δεν μπορεί να δεχθεί, σε ακαδημαϊκό και ηθικό επίπεδο, την επιβαλλόμενη οικονομική ασφυξία. Όμως, με δεδομένη την πάγια θέση της να τηρεί και να σέβεται τους νόμους της Πολιτείας, υπακούει στο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο εκάστοτε θέτει η Βουλή των Ελλήνων. 

Σημειώνει πάντως, και προτρέπει την Κυβέρνηση και τη Βουλή των Ελλήνων, να χειριστεί το όλο θέμα με την δέουσα  ευαισθησία προς τα Πανεπιστήμια και τους φοιτητές της πατρίδας μας, που αποτελούν την πλέον ασφαλή επένδυση για το μέλλον του τόπου. 

Με βάση τα παραπάνω, η Σύγκλητος αποφασίζει: 

α) Προτείνει στην Κυβέρνηση και τη Βουλή των Ελλήνων να εξαιρέσουν τα αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια σύμφωνα με το Σύνταγμα, από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου/ Νόμος.

β) Εξουσιοδοτεί την Πρύτανη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό την εξαίρεση του Πανεπιστημίου Πατρών από την ως άνω υποχρέωση, από κοινού με τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας.

γ) Η Σύγκλητος αποφασίζει να παραμένει σε διαρκή συνεδρίαση όσο εξελίσσεται το θέμα. 

δ) Αναμένει τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Χώρας, την οποία έχει ζητήσει το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων. 

Τα παρόν ψηφίστηκε από όλα τα μέλη της Συγκλήτου, εκτός από τους εκπροσώπους των Συλλόγων: Διοικητικού Προσωπικού, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ,  οι οποίοι ψήφισαν λευκό. 

Από την Πρυτανεία

28 Απριλίου 2015

Περισσότερα Φοιτητικά Νέα μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr