Καθορισμός διάρκειας θερινών διακοπών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθορισμός διάρκειας θερινών διακοπών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με ανακοίνωση του αναφέρει: ότι η Σύγκλητος στην υπ΄αριθ. 29/1.7.2014 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 1062/14.7.2004), καθόρισε τη διάρκεια των θερινών διακοπών από 7 Ιουλίου έως 22 Αυγούστου 2014.

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι τα Συλλογικά Όργανα των Σχολών και των Τμημάτων του Ιδρύματος μπορούν να συνεδριάζουν για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων έως τις 30 Ιουλίου 2014 καθώς και θεμάτων που αφορούν διαδικασίες εκλογής μελών ΔΕΠ μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2014. 


Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr