Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι φοιτήτριες που θα λάβουν υποτροφίες 5.000€ και 1.000€ / ΟΝΟΜΑΤΑ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι φοιτήτριες που λαμβάνουν υποτροφίες 5.000€ και 1.000€ / ΟΝΟΜΑΤΑ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενημερώνει ότι η Επιτροπή Υποτροφιών "Μαρία Μιράσγεζη" λόγω της άριστης επίδοσης των σπουδών της, φοιτήτριας του ΜΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας κ. Γεωργίας Λαλιώτη και μοναδικής υποψηφίου για την υποτροφία του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 αποφάσισε να της απονεμηθεί η Υποτροφία «Μαρία Μιράσγεζη». Η υποτροφία θα είναι διάρκειας μέχρι 24 μηνών και ύψους 5.000 ευρώ ανά έτος. Η προκήρυξη παρατίθεται πιο κάτω.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να δοθούν και εφέτος 3000 ευρώ σε τρία (3) αριστεία των 1.000 ευρώ για τους/τις τρεις πρώτους αριστούχους του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίες/οι αποφοίτησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (εξεταστικές περίοδοι Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2023).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην Επιτροπή από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι τρεις πρώτοι/τες είναι οι εξής: Μαυροειδή Ελένη, Τσάμη Μαρία και Μαντέλη Αγγελική.

Χρηματική ενίσχυση φοιτητών (πτυχιούχων) με 1.000€ / Ποιοι θα το λάβουν

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

---

ΟΛΑ ΟΣΑ ΟΡΙΖΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
"ΜΑΡΙΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ"

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει 1 υποτροφία εσωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για απόφοιτο/η του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήματα: Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης), Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας) προκειμένου αυτός/ή να φοιτήσει σε ένα ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας σε οποιοδήποτε ελληνικό Πανεπιστήμιο (πτυχίο Master). Προηγούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας (ΠΤΔΕ). Η υποτροφία δίνεται στη μνήμη της Μαρίας Κυριαζοπούλου Μιράσγεζη, καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Η υποτροφία θα είναι διάρκειας μέχρι 24 μηνών και ύψους 5.000 ευρώ ανά έτος.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να πληροί α) κριτήρια επίδοσης (βαθμός πτυχίου: τουλάχιστον

M.O. μαθημάτων Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας: τουλάχιστον 8· πτυχίο ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον C1) και β) οικονομικά κριτήρια. Γίνονται δεκτές και αιτήσεις αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών και ήδη δευτεροετών μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών σε ένα ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας. Γι’ αυτούς ισχύουν τα παραπάνω κριτήρια καθώς και Μ.Ο. μαθημάτων στο πρώτο έτος ΠΜΣ: τουλάχιστον 8. Σημειώνεται ότι στην επιλογή προηγούνται οι αιτούντες/αιτούσες φοιτητές/φοιτήτριες του πρώτου έτους ΠΜΣ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο Πτυχίου του Πανεπιστημίου Πατρών
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον C1
 5. Βεβαίωση εγγραφής σε ένα ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας της ημεδαπής για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Να αναγράφεται η κατεύθυνση εάν υπάρχει. Σε περίπτωση φοίτησης στο 2ο έτος ΠΜΣ, να κατατεθεί η Βεβαίωση Φοιτητικής Ιδιότητας με την αναλυτική βαθμολογία του 1ου έτους.
 6. Βιογραφικό σημείωμα
 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναγράφεται: α) ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) ότι τα ανωτέρω έγγραφα που κατατίθενται είναι ακριβή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και ότι σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α επιλεγεί θα προσκομίσει επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και γ) ότι ο/η υποψήφιος/α δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από άλλη πηγή για το ακαδ. έτος 2023-2024 και ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα ενημερώσει πάραυτα την Επιτροπή της Υποτροφίας Μαρίας Μιράσγεζη στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 8. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2022 του υποψηφίου και των γονέων του
 9. Τυχόν δημοσιεύσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (USB)
 10. Τυχόν επιπλέον πτυχία ή πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις
 11. Φωτοτυπία διπλής όψης της αστυνομικής ταυτότητας
 12. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους)

Φάκελοι υποψηφιότητας που δεν είναι πλήρεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Παράκληση με την κατάθεση της αίτησης να αποστέλλεται απλό ενημερωτικό e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ενδέχεται οι υποψήφιοι να κληθούν σε συνέντευξη. Η επιλογή του/της υποτρόφου θα γίνει από Επιτροπή η οποία αποτελείται κατά κύριο λόγο από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την 1-11-2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών

Επιτροπή Υποτροφίας "Μαρία Μιράσγεζη" Οδός Αρχιμήδους, Κτίριο 7

Ρίο 26504, Πάτρα

Τηλ. 2610 969701, 2610 969702

Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (δεν γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις)

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.