Πανεπιστήμιο Πατρών: Κατασκευή μονοπατιού στην είσοδο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών / Άλλα έργα που υλοποιούνται

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Μεταξύ των λοιπών εργασιών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ποιοτική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε όλες τις πόλεις όπου εδράζεται, να σημειώσουμε ότι στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου, συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή μονοπατιού στην είσοδο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επίσης, σε συνέχεια των εργασιών στον εξωτερικό χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων, με έμφαση στην περιποίηση και αποκατάσταση του φυσικού τοπίου, τα κλαδέματα και οι αντίστοιχοι καθαρισμοί δένδρων είναι στο προσκήνιο. Αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιών στις εγκαταστάσεις του ακαδημαϊκού Ιδρύματος στο Μεσολόγγι θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τις εστίες προετοιμάζονται οι χρωματισμοί για την εξωτερική όψη. Παρέλαβαν τα κλιματιστικά, τα οποία θα τοποθετηθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τέλος, έγινε άρση της επικινδυνότητας στα στέγαστρα εξόδων διαφυγής του μεγάλου Αμφιθεάτρου. Παραδόθηκε και άλλο δωμάτιο στη Φοιτητική Εστία Πατρών. Όπως έχει τονιστεί η φοιτητική μέριμνα είναι πρώτη προτεραιότητα για την Πρυτανική Αρχή.

Έργα που υλοποιούνται στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο

Η ανάρτηση του Πρύτανη: Επίσκεψη σε έργα που υλοποιούνται στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο Πατρών.

«Παροχή υπηρεσιών συλλογής και ασφαλούς διευθέτησης ομβρίων των κτιρίων Βιολογίας-Μαθηματικού, Χημείας, Χημικών Μηχανικών και συναφείς υπηρεσίες»

- Εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης σιδηρογωνιών/σχαρών του νέου δικτύου εξωτερικών χανδάκων απορροής ομβρίων μεταξύ των κτιρίων Χημείας και Χημ. Μηχανικών.

- Ολοκληρώνονται οι εργασίες πλήρους ανακατασκευής του διαδρόμου και των εμπεριεχόμενων τριών βαθμίδων στο νοτιο-ανατολικό εξωτερικό χώρου του κτιρίου Μαθηματικού.

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ»

Εκτελούνται εργασίες

- πλακόστρωσης του υπό κατασκευή Ποδηλατόδρομου έμπροσθεν του Πάρκου Ειρήνης.

- διάστρωσης σκυροδέματος και τοποθέτησης κρασπέδων στο τμήμα του Ποδηλατόδρομου/πεζόδρομου που αφορά στην οδό Erasmus μεταξύ των οδών Οδ. Ελύτη και Πυθαγόρα.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.