Πανεπιστήμιο Πατρών / Τα νέα του Ιδρύματος (26/02−01/03)

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών / Τα νέα του Ιδρύματος (26/02−01/03)

Ανάδειξη Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών
Την Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024 θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν είναι τετραετής, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028. Αναλυτικές πληροφορίες και χρήσιμες οδηγίες για την εκλογική διαδικασία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να αναζητήσουν στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/stay-tuned/ekloges2024/

 

4 εκατομμύρια ευρώ για επισκευή των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών που νοσηλεύεται με καλπάζουσα μηνιγγίτιδα!

Πανεπιστήμιο Πατρών: Η ασφάλεια των φοιτητών και εργαζομένων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Πρυτανικής Αρχής

Επίσκεψη εκπροσώπων της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Το Πανεπιστήμιο Πατρών επισκέφθηκε την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 η κ. Jennifer Evanuik, Senior Director of International Initiatives at Georgia State University, συνοδευόμενη από τη Μορφωτική Ακόλουθο της Πρεσβείας των ΗΠΑ, κ. Shanna Dietz-Surendra καθώς και από την Public Engagement Specialist της Πρεσβείας, κ. Μαρίνα Χειλίτση. Το ταξίδι στην Ελλάδα αλλά και η επίσκεψή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάσσεται στο σύνολο των συναντήσεων με ακαδημαϊκούς για την προσέλκυση Αμερικανών φοιτητών στα ελληνικά Πανεπιστήμια, σε συνέχεια του International Academic Partnership Program (IAPP) Pharos Summit του Νοεμβρίου 2022, καθώς και των προσπαθειών των Η.Π.Α. για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ως προς αυτόν τον άξονα, σε συνδυασμό με το project των Η.Π.Α. στην Ελλάδα – U.S. Study Abroad Engagement Grant.  Στη συνάντηση συμμετείχαν, από πλευράς Πανεπιστημίου Πατρών, ο Πρύτανης, Χ. Μπούρας, o Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, κ. Δ. Μαντζαβίνος, και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, κ. Π. Αβραμίδης, οι οποίοι υποδέχθηκαν τους επισκέπτες ενώ αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος μεταξύ τους με έμφαση στους τρόπους εξέλιξης της εν λόγω συνέργειας και στις προοπτικές που υπάρχουν. Τέλος, για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση όλων, ο κ. Μαντζαβίνος καθώς και η κ. Evanuik προχώρησαν σε σύντομες παρουσιάσεις.

Εξέλιξη τεχνικών εργασιών στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταξύ του συνόλου των τεχνικών εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες:
– Εργασίες του νέου δικτύου εξωτερικών χανδάκων απορροής ομβρίων μεταξύ των κτιρίων Χημείας και Χημικών Μηχανικών που περιλαμβάνουν  τοποθέτηση των απαιτούμενων καλουπιών, διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας και τέλος κατασκευή των νέων χανδάκων από κατάλληλο σκυρόδεμα με σιδηρό οπλισμό. Παράλληλα τοποθετούνται σιδηρογωνιές/σχάρες στα ως άνω τμήματα, προς ολοκλήρωση και παράδοση τμηματικά των υπό κατασκευή εξωτερικών χανδάκων. 
– Εργασίες που αφορούν στη διαμόρφωση υπόβασης (διάστρωση  σκυροδέματος) για να ακολουθήσει η τοποθέτηση πλακών του υπό κατασκευή Ποδηλατόδρομου έμπροσθεν του Πάρκου Ειρήνης. Στο άλλο μισό (κατά μήκος) τμήμα πραγματοποιούνται χωματουργικές εργασίες εκσκαφής δημιουργίας υπόβασης των κρασπέδων καθώς και εργασίες απομάκρυνσης των καθαιρεθέντων υλικών.
-Εργασίες απομάκρυνσης ριζικών συστημάτων των δένδρων στο τμήμα που αφορά στην οδό Erasmus μεταξύ των οδών Οδ. Ελύτη και Πυθαγόρα καθώς χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διάστρωσης σκυροδέματος για την δημιουργία υπόβασης των κρασπέδων που θα τοποθετηθούν.
Επίσης, να υπογραμμιστεί ότι ένα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση της ποιότητας του νερού και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση. Το έργο αυτό είναι η  «Κατασκευή υποδομής συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης στη δεξαμενή βαρύτητας και συναφών εργασιών».
Σχετικά με τις εργασίες στην Πανεπιστημιούπολη στο Μεσολόγγι συνεχίζονται εξίσου. Για την ακρίβεια στις φοιτητικές εστίες ολοκληρώνονται οι εσωτερικοί χρωματισμοί καθώς και η προετοιμασία για την εγκατάσταση των θερμαντικών σωμάτων και των λοιπών κλιματιστικών. Επίσης, οι εργασίες καθαρισμού στην Πανεπιστημιούπολη στο Κουκούλι συνεχίζονται για την πλήρη αποκατάσταση του τοπίου.
Τέλος, σε συνάρτηση με την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών  που αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Πρυτανικής Αρχής συνεχίζεται η περίφραξη του οικοπέδου απέναντι από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ). 

Προσθήκη δύο (2) υποτροφιών στο Θερινό Πρόγραμμα του ΚΕΣ Harvard στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (Κ.Ε.Σ.) με το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγείται μία υποτροφία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών), ύψους 5.080 δολαρίων Η.Π.Α. εκάστη. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε φοιτήτριες/φοιτητές από το 3ο έτος Προπτυχιακών Σπουδών και άνω, ή μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακούς φοιτητές A´ κύκλου (ΠΜΣ), ηλικίας μέχρι και 26 ετών, των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη συμμετοχή τους στο Θερινό Πρόγραμμα 2024 του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα (Ναύπλιο και Θεσσαλονίκη), με αντικείμενο τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές και συγκεκριμένο θέμα: «Migration and Boundaries—Reconceptualizing Mobility in the Eastern Mediterranean and Beyond». Το Πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο επιτυχημένα θερινά προγράμματα του Harvard (χρονιά εκκίνησης 2002) θα πραγματοποιηθεί από 29 Ιουνίου έως 4 Αυγούστου 2024. Οι φοιτήτριες/ητές συμμετέχουν σε καθημερινά εντατικά σεμινάρια, εργάζονται σε εβδομαδιαίες και τελικές εργασίες με τα πρότυπα που θέτει το Harvard, λαμβάνουν μέρος σε εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο τέλος του Προγράμματος παραλαμβάνουν την επίσημη βαθμολογία τους από το Harvard. Τα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, καθώς και τη διαμονή και ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) των φοιτητριών/-ητών, καλύπτονται από την προαναφερόμενη υποτροφία. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024.
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης) σε κλειστό φάκελο. Η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύει εξωτερικά τον κλειστό φάκελο. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στους παρακάτω ιστότοπους:
greece.chs.harvard.edu/hssgreece
summer.harvard.edu/study-abroad/greece
https://www.upatras.gr/prosthiki-dyo-2-ypotrofion-sto-therino-programma-tou-kes-harvard-stin-ellada/

Erasmus+

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων φοιτητών για Erasmus+ KA131 για Σπουδές – Κινητικότητα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025
Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για ΣΠΟΥΔΕΣ, ανακοινώνεται η πρόσκληση για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους Σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

13ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου 2023-2024 , 1-3 Μαρτίου 2024
Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, πρόκειται να διοργανώσει την 1 – 3 Μαρτίου 2024, τον 13ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου 2023-2024. Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από το ΚΕΣ Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα, καθώς και από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.). Ο εν λόγω Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφίας φέτος διαπραγματεύεται το θέμα «Βία και Ισχύς», ενώ θα λάβει χώρα και πάλι διά ζώσης. Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε τύπου Λυκείου από διάφορες περιοχές της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση μπορείτε να αντλήσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://contest.philosophy-upatras.gr/

Διάκριση του Εργαστηρίου Αρχειακών Τεκμηρίων-Τύπου [ΕΑΤΤ]
Το πρότζεκτ εικονικής πραγματικότητας «Τόποι και Γλώσσες στον Οδυσσέα του Τζόις», με το οποίο το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων-Τύπου [ΕΑΤΤ] (Ιδρύτρια / πρ. Διευθύντρια Κατερίνα Κωστίου – νυν Διευθυντής Γιάννης Παπαθεοδώρου) συμμετείχε στο επετειακό έτος 2022 (100 χρόνια από τη δημοσίευση του εμβληματικού μυθιστορήματος του ευρωπαϊκού μοντερνισμού Οδυσσέας) επιλέχθηκε από το JOYCE CENTER για να προβληθεί στη φετινή Bloom’ Day στο Δουβλίνο. Το πρότζεκτ στηρίχθηκε στο ομότιτλο έργο του κατεξοχήν μελετητή του Τζόις στην Ελλάδα Άρη Μαραγκόπουλου, του οποίου το αρχείο και η προσωπική βιβλιοθήκη για τον Τζόις απόκεινται στο ΕΑΤΤ και εκπονήθηκε από τον Θάνο Μακρή, απόφοιτο του Τμήματος Φιλολογίας (MA Digital Humanities / Video Games).

Erasmus+

ERASMUS + «EESI-Digi: Educational Empowerment and Social Inclusion of disabled students through Digital Systems employment»
Η ομάδα υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «ERASMUS + “EESI-Digi: Educational Empowerment and Social Inclusion of disabled students through Digital Systems employment», που υλοποιεί ως συντονιστής της κοινοπραξίας το Πανεπιστήμιο Πατρών προσκαλεί φοιτητές και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα νέων τεχνολογιών στην προσβάσιμη εκπαίδευση να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ξεκινάει στις 06/03/2024 – 08/03/2024. 
Στόχος αυτού του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα σε φοιτητές με αναπηρίες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να εκπαιδευτούν ειδικότερα σε ψηφιακές δεξιότητες, που θα τους εξοπλίσουν με προσόντα για να ξεπεράσουν υπάρχοντα κενά σε βασικές δεξιότητες.
Η εκπαίδευση (δωρεάν) θα είναι ασύγχρονη, και με την ολοκλήρωση παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Εγγραφές μπορούν να γίνουν στον ιστότοπο του έργου https://eesidigi.com/.

3.3.24 |ΜΕΤ: Εγκαίνια Περιοδικής έκθεσης
Με την υβριδική εκδήλωση «Λουί Παστέρ: Ο θρίαμβος της Επιστήμης», το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα εγκαινιάζουν την Περιοδική έκθεση «1822-1895 Από τον Λουί στον Παστέρ». Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Εορτασμού της Γαλλοφωνίας. Η περιοδική έκθεση συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαΐου 2024.
Αναλυτικά:http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el2020-02-10-13-


Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

 • Αθλητική Τελετή : Βραβεύσεις αθλητών/αθλητριών στίβου Δυτικής Ελλάδας
  2.3.24
 • HOT SPOTS στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία
  Συνδιοργάνωση: Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Γαστρεντερολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών
  8 & 9 Μαρτίου 2024
  Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ
  Περισσότερα: www.hotspots2024.gr

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης: 11771
Λειτουργεί επί 24/ώρου βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (εντός νομού Αχαΐας). Η τηλεφωνική αυτή γραμμή συνδέεται απ’ ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.

Φύλαξη Πανεπιστημίου Πατρών: 6978188881, 6978188882 – Κλήση από εντός και εκτός νομού Αχαΐας

ΒΛΑΒΕΣ: 2610 996666, 6978188888

Στέγαση: 2610962180
Φοιτητική Εστία Πατρών (Ρίο): 2610992360, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Φοιτητική Εστία Πατρών (Κουκούλι): 2610962942-41
Φοιτητική Εστία Αγρινίου: 2641074169
Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου: 2631058257

Σίτιση (Ρίο): 2610997976, 2610997956, 2610997977
Σίτιση (Κουκούλι): 2610962941
Σίτιση (Αγρίνιο): 2641074169
Σίτιση (Μεσολόγγι): 2631058257, 2631058421

Πυρασφάλεια: Πυροσβεστική στο 199

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Πληροφορίες: 2610996683
Κλητήρες Πρυτανείας: 2610996681
Γραμματεία Πρυτανείας: 2610997993, 2610996605, 2610996608, 2610969055
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων: 2610996611, 2610996695, 2610969027
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: 2610969029, 2610969036, 2610996610, 2610997987, 2610996613
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών: 2610996734
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: 2610997755
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ: 2610997851, 2610997841
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης: 2610969621
Τεχνικός Ασφαλείας: 2610996835
Ιατρός Εργασίας: 2610962195

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.