4 εκατομμύρια ευρώ για επισκευή των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

4 εκατομμύρια ευρώ για επισκευή των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, εντάχθηκαν στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, η αναμόρφωση κοιτώνων και κοινοχρήστων χώρων των κτηρίων 3 και 4 και η επισκευή των όψεων στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών, προϋπολογισμού 4.025.619,51 ευρώ.

Στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο υπάρχει συγκρότημα φοιτητικών εστιών. Η κατασκευή τους χρονολογείται μεταξύ 1976-1980. Περιλαμβάνει τα κτίρια της Φοιτητικής Λέσχης με το εστιατόριο – μαγειρείο, την αίθουσα συγκεντρώσεων (Κτίριο 1), Κολυμβητήριο (Κτίριο 2) και τα κτίρια κοιτώνων [Κτίρια Α (Νο5), Β (Νο6), Γ (Νο7), Ζ (Νο3), Η (Νο4), Θ (Νο11)]. Τα κτίρια είναι κατασκευασμένα από εμφανή τοιχώματα και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς εξωτερικές τοιχοπληρώσεις.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει κάθε είδους εργασία (οικοδομική και Η/Μ) που θα εκτελεσθεί στις εγκαταστάσεις των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Ρίον) για την Αναμόρφωση κοιτώνων και Κοινόχρηστων χώρων και επισκευή όψεων.

1. Για τα Κτίρια Ζ (Νο3) και Η (Νο4) κοιτώνων, τα οποία αποτελούνται από 102 δωμάτια έκαστο, προβλέπεται:

  • Γενική ανακατασκευή όλων των χώρων υγιεινής, με αντικατάσταση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης, των ειδών υγιεινής και των επιστρώσεων
  • Ανακατασκευή 12 χώρων αποθήκης και μετατροπή τους σε κοινόχρηστους χώρους υγιεινής, Διατήρηση των παλαιών χώρων κουζίνας και λινοθήκης ως χώρους υποστήριξης των κτιρίων με αποξήλωση όλων των παλαιών εγκαταστάσεων
  • Αντικατάσταση των παλαιών επιστρώσεων δαπέδου πλαστικών πλακιδίων με νέες επιστρώσεις κεραμικών πλακιδίων
  • Αποκατάσταση προβλημάτων οικοδομικών στοιχείων και χρωματισμοί όλων των εσωτερικών επιφανειών
  • Επισκευές-αντικαταστάσεις ξυλουργικών, σταθερών γραφείων κοιτώνων, ντουλαπών κλπ
  • Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων ( εκτός του γενικού πίνακα του κάθε κτιρίου) και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων, φωτιστικών σωμάτων, διακοπτών, ρευματοδοτών
  •  Τοποθέτηση ψευδοροφής στους διαδρόμους του 1ου και 2ου ορόφου καθώς και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής.

2. Αντικατάσταση των παλαιών υαλοστασίων αλουμινίου μονού υαλοπίνακα και τοποθέτηση νέων υαλοστασίων αλουμινίου, διπλού θερμομονωτικού υαλοπίνακα με ταυτόχρονη αναδιάταξη της συνολικής επιφάνειας των παλαιών υαλοστασίων για το Κτίριο Ζ (Νο3).

3.Επιπρόσθετα, ειδικά για το Κτίριο Η (Νο4) θα γίνει πλήρη ανακατασκευή του δικτύου ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) από το ακραίο σημείο του δυτικού εξωτερικού υποστέγου του ισογείου, μέχρι της πλήρους διασφάλισης εξωτερικών οδεύσεων του συνόλου των αγωγών σε όλους ανεξαίρετα τους κοιτώνες και τους χώρους υγιεινής.

4. Θα γίνει επισκευή και αποκατάσταση προβλημάτων ενανθράκωσης όλων των όψεων των Κτιρίων των κοιτώνων, Α (Νο5), Β (Νο6), Γ (Νο7), Ζ (Νο3), Η (Νο4), Θ (Νο11).

5. Αποκατάσταση προβλημάτων υγρομόνωσης δωμάτων στα Κτίρια Β (Νο6), Γ (Νο7) και στο κτίριο της αίθουσας συγκεντρώσεων (θεάτρου) (Κτίριο 1), με εφαρμογή υγρομόνωσης πολυουρεθάνης.

6. Αντικατάσταση των βασικών μηχανημάτων των λεβητοστασίων των ΦΕΠ (8 συνολικά λεβήτων, 8 καυστήρων, 2 θερμαντήρων, 8 κλειστών δοχείων διαστολής δικτύων θέρμανσης, 7 πιεστικών δοχείων διαστολής δικτύων διανομής ζεστού νερού χρήσης, 5 κυκλοφορητών ζεστού νερού θέρμανσης, 3 κυκλοφορητών-αντλιών ζεστού νερού χρήσης, βάνες κ.λ.π.), καθώς και γενικότερα την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους.

7. Εκσυγχρονισμό του συστήματος πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας της αίθουσας συγκεντρώσεων (θεάτρου) και χώρου υποδοχής της ΦΕΠ (Κτίριο 1).

8. Λοιπές εργασίες επισκευών και της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης.

9. Καθαίρεση τμήματος του στεγασμένου διαδρόμου έμπροσθεν του Κολυμβητηρίου (Κτίριο 2), το οποίο έχει προβλήματα ρηγμάτωσης και είναι υποστυλωμένο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Ημερομηνία έναρξης της Πράξης: 23/04/2024
  • Ημερομηνία λήξης της Πράξης: 31/12/2025

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.