Κατάταξη του Πανεπιστημίου Πατρών στα έργα του Προγράμματος "Ορίζοντα Ευρώπη"

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κατάταξη του Πανεπιστημίου Πατρών στα έργα του Προγράμματος "Ορίζοντα Ευρώπη" για το διάστημα 2021-2022

To Πανεπιστήμιο Πατρών αναδεικνύεται ως ένας από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς φορείς υλοποίησης ερευνητικών έργων της χώρας και υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ, 2023) ως προς την ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε χρηματοδοτούμενα έργα στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» για το χρονικό διάστημα 2021-2022, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται δεύτερο (2) στο τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με συνολικό αριθμό πενήντα (50) χρηματοδοτούμενων έργων, προϋπολογισμού 33 εκατομμυρίων ευρώ.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους ΕΥ των έργων και στις ερευνητικές ομάδες αυτών και η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ δεσμεύετε να στηρίζει το έργο τους υιοθετώντας καλές πρακτικές που θα διευκολύνουν την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Πηγή: ΕΚΤ (2023), Η ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε χρηματοδοτούμενα έργα, Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», 2021-2022. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.