Πανεπιστήμιο Πατρών: Σεμινάριο «Η πρόκληση των ψηφιακών μαθημάτων στο Διαδίκτυο: δυνατότητες και μύθοι»

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η ερευνητική ομάδα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών) του ΤΕΕΑΠΗ σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο RIFEFF (http://www.rifeff.org/), το Ερευνητικό Ινστιτούτο CRIFPE (http://www.crifpe.ca/) του Καναδά και την ομάδα έργου των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών οργανώνει σεμινάριο με τίτλο «Η πρόκληση των ψηφιακών μαθημάτων στο Διαδίκτυο: δυνατότητες και μύθοι»


Ομιλητές
Professor Thierry Karsenti, University of Montreal, Canada: «How Universities Can Benefit from MOOCs»
Καθηγητής Νίκος Αβούρης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιδρυματικός Υπεύθυνος Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών: «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Εμπειρίες και προοπτικές»
Δευτέρα, 30/6/2014, 11:30 – 14:00
Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Κτίριο "Δ. Μαρίτσας", Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Πάτρα


Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ελεύθερη
Φόρμα εκδήλωσης συμμετοχής: https://www.surveymonkey.com/s/MOOC_UoP
Το σεμινάριο υποστηρίζεται οικονομικά από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και το διεθνές δίκτυο RIFEFF