Προς δημιουργία νέου μεγάλου φοιτητικού εστιατορίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών / ΕΙΚΟΝΕΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Προς δημιουργία νέου μεγάλου φοιτητικού εστιατορίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών / ΕΙΚΟΝΕΣ

Την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μεγάλο φοιτητικό εστιατόριο μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών τονίζει ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας έχοντας κάνει ήδη προμελέτη. Μάλιστα έχει βρεθεί χώρος.

Όπως εξηγεί στο thebest, «πλέον το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε με τις ουρές στο εστιατόριο της φοιτητικής εστίας, όπου σιτίζονται κατά μέσο όρο 5.000 φοιτητές, έχει καταπολεμηθεί μέχρι ένα σημείο, οι ουρές είναι διαχειρίσιμες και δεν βγαίνουν εκτός του κτιρίου όπως συνέβαινε.

Ωστόσο μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, το εστιατόριο έχει φτάσει στα όρια του και είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μεγάλο φοιτητικό εστιατόριο. Έχουμε κάνει ήδη προμελέτη και έχει βρεθεί χώρος που είναι ιδιοκτησία του πανεπιστημίου και βρίσκεται δίπλα στη φοιτητική εστία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να χρηματοδοτηθεί το έργο είτε από την Περιφέρεια είτε από το Υπουργείο  για να προχωρήσει».

Να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες χρονιές το εστιατόριο δε μπορούσε να ανταποκριθεί στο μεγάλο αριθμό φοιτητών που επέλεγαν την εστία προκειμένου να γευματίσουν στο κενό μεταξύ των πρωινών και απογευματινών μαθήματων. Οι ουρές που σχηματίζονταν ήταν τεράστιες με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να φεύγουν άπραγοι.

Όπως αναφέφεται στην προμελέτη, « προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια χωρίς διακοπή της λειτουργίας του εστιατορίου κρίθηκε σκόπιμη η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου κτηρίου σε άλλη θέση. Αυτή βρίσκεται στο βορειανατολικό όριο του συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας και σε έκταση επιφάνειας περί τα 5 στρέμματα. Ο σχεδιασμός θα εξασφαλίζει την κατάλληλη προσαρμογή του κτηρίου στη μορφολογία του εδάφους, θα πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και των κανονισμών σχετικά με τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, και θα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ενεργειακή του συμπεριφορά.

Το νέο συγκρότημα εστιατορίου και μαγειρείου με τους βοηθητικούς τους χώρους θα καλύπτουν επιφάνεια χώρων κύριας χρήσης περί τα 2.950 m2, με επιπλέον υπόγειους βοηθητικούς χώρους. Θα έχει δυναμικότητα περί τις 900 θέσεις, σημαντικά περισσότερες από το υπάρχον. Το προεκτιμώμενο κόστος του νέου εστιατορίου-μαγειρείου, περιλαμβανομένου του βασικού εξοπλισμού, είναι το ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Το σημαντικό αυτό έργο υποδομής, δημόσιας χρήσης, και προβολής για το Πανεπιστήμιο, αξίζει να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση και να δρομολογηθεί σύντομα η πραγματοποίηση του».

«Η χρήση μεγάλων υαλοστασίων θα επιτρέπει ο χώρος να λειτουργεί κυρίως με φυσικό φωτισμό και παράλληλα θα υπάρχει ανοικτός ορίζοντας προς τη θέα, πράγμα απαραίτητο λόγω της πυκνότητας και της έντασης στη χρήση του. Μεταξύ των δύο διακριτών όγκων του κτηρίου (εστιατόριο-μαγειρείο) θα υπάρχει κατασκευαστικός αρμός διαστολής. Στο μέσον της μεγάλης αίθουσας, αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να προβλεφθεί αίθριο που θα εξυπηρετεί τον παθητικό αερισμό και δροσισμό του κτηρίου. Κατά μήκος της δυτικής πλευράς προβλέπεται να τοποθετηθεί απλό πέτασμα σκίασης με περσίδες».

Σε σχέση με το κόστος του έργου, εκτιμάται ότι για το σύνολο των εργασιών το κόστος θα είναι περί τα 8.000.000 Ευρώ. Από αυτά περί τα 5.650.000 Ευρώ αφορούν στο κυρίως κτηριακό συγκρότημα, περί τα 850.000 Ευρώ στον εξοπλισμό του μαγειρείου και του εστιατορίου, περί τις 430.000 Ευρώ στις διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, και τα λοιπά σε μελέτες-επιβλέψεις και τις καθαιρέσεις. 

 


Αεροφωτογραφία της προτεινόμενης θέσης του νέου κτηρίου. Διακρίνεται αριστερά το Κολυμβητήριο, δεξιά οι κοιτώνες και στο μέσον το υπόστεγο που καθαιρείται στην πρόταση. (λήψη drone, Α. Κουμάντος).

Ενδεικτική προοπτική απεικόνιση της ογκοπλασίας του νέου κτηρίου στην περιοχή Μελέτης

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.