Αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών λόγω καύσωνα

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ανακοίνωση επί της αναστολής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών λόγω καύσωνα

Ενόψει της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για κύμα καύσωνα την Παρασκευή 14.7.2023, ο κ. Πρύτανης, μετά την εξουσιοδότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου (αρ. συν. 138/11.7.2023), αναστέλλει τη Διοικητική Λειτουργία του Πανεπιστημίου. Τη μέρα αυτή θα λειτουργεί από 09:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., το Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Ισόγειο – Αίθριο κτιρίου Α’ Διοίκησης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 – 996628, 996651),  στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τα έγγραφα και την πάσης φύσεως αλληλογραφία τους, που απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, τις υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος. Επίσης, τη μέρα αυτή θα εργαστεί το διοικητικό προσωπικό των Υπηρεσιών που κρίνεται απαραίτητο, για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, την προώθηση εργολαβιών, τη φύλαξη της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και την παραλαβή της αλληλογραφίας και τη λειτουργία του Γενικού Πρωτοκόλλου. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί, από τις Υπηρεσίες και τις Γραμματείες, για τις περιπτώσεις που τρέχουν ημερομηνίες μειοδοτικών διαγωνισμών ή δημοπρασιών ή υποβολής υποψηφιοτήτων σε προκηρυχθείσες θέσεις, ώστε να υπάρχει στην οικεία Υπηρεσία ή Γραμματεία αρμόδιος υπάλληλος για τα παραπάνω. Κατόπιν αυτού παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και οι Γραμματείς των Τμημάτων να μεριμνήσουν για τον ορισμό του απολύτως αναγκαίου προσωπικού για τον παραπάνω σκοπό.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.