Πανεπιστήμιο Πατρών: Ίδρυση τεχνοβλαστού/spin off

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ίδρυση τεχνοβλαστού/spin off

Το Πανεπιστήμιο Πατρών γνωστοποιεί ότι μετά τη λήψη της απόφασης 124/6-4-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου, και με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην υπ’ αριθμ.119/9-3-2023 συνεδρίασή του, προχώρησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4684/2021, από κοινού με το Ερευνητικό Κέντρο (Ε.Κ.) «Αθηνά», στη σύναψη υποσχετικής σύμβασης τεχνοβλαστού/spin off, με στόχο την εμπορική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των συμβληθέντων μερών και των ερευνητών τους, καθώς και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί των αιτήσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας (OBI & EPO) των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μουστάκα και Μεταδιδακτορικό Ερευνητή κ. Γεράσιμο Αρβανίτη, και τίτλο «METHOD AND USER DEVICE FOR DETECTING AN ENVIRONMENT OF THE USER DEVICE», διαδικασία, η οποία μετά την ίδρυση της Εταιρίας Τεχνοβλαστού με διακριτικό τίτλο «AviSense», προσεχώς ολοκληρώνεται με τη σύναψη της εκποιητικής σύμβασης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χαιρετίζει κάθε προσπάθεια που έχει ως στόχο τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται σε αυτό με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την πρόοδο, και ευχαριστεί τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μουστάκα, τους συνιδρυτές αποφοίτους και διδάκτορες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή κ. Γεράσιμο Αρβανίτη και τον κ. Σταύρο Νούσια για την ερευνητική τους συμμετοχή.

Η αξιοποίηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας, μέσω της ίδρυσης της εταιρείας spin off, αναβαθμίζει το επιστημονικό κύρος του Πανεπιστημίου Πατρών και δίνει όραμα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα πρόσωπα, για μεγαλύτερη προσπάθεια και συνεργασία.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.