Πρακτική άσκηση για φοιτήτριες στην Πάτρα

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος από την εταιρεία POS4work, για σπουδάστριες που θέλουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. »

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ P0S4work

Σε ένα άνετο και σύγχρονο χώρο 280m2, στο κέντρο της πόλης των Πατρών και επί της οδού Γούναρη 69 άρχισε την λειτουργία της μια μοντέρνα εταιρεία εποπτείας και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με την ονομασία P.O.S.4work (Patras Office Space ) για νέους τεχνικούς ΠΕ και ΤΕ, αλλά και ταυτόχρονα είναι ένας πολυχώρος με ατομικά γραφεία ,αίθουσες συσκέψεων και κοινά γραφεία (χώρος co-working ), για να υποστηρίξει το start up των νέων επαγγελματιών ή την δράση σωματείων και επαγγελματικών ομάδων που χρειάζονται χώρο για την λειτουργία τους αλλά ταυτόχρονα δεν επιθυμούν δεσμεύσεις και πάγια μακρόχρονων μισθώσεων .

Στελεχώνεται από τεχνικούς επιστήμονες με υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και με ειδικούς σε θέματα επαγγελματικών δεξιοτήτων με μεγάλη εμπειρία και αναγνώριση.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις υπαρκτές ανάγκες επαγγελματικών ομάδων (ιδιαίτερα τους νέους τεχνικούς ), εφοδιάζοντας τους με τις αναγκαίες επαγγελματικές δεξιότητες, ή τις υποδομές , στο ξεκίνημα ή ακόμα καλύτερα πριν το ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας ή να καλύψουμε μόνο τις ανάγκες τους για στέγαση και εξοπλισμό.

Ερωτήματα όπως:

• πως θα αποχτήσω τις επαγγελματικές δεξιότητες που σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή μου γνώση θα μου επιτρέψουν να ασκήσω επιτυχώς επάγγελμα, ιδιαίτερα σήμερα με τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες;

• πως θα ανταπεξέλθω στα ανελαστικά κόστη έναρξης και λειτουργίας του γραφείου μου ή της επιχείρησης μου ;

• πως θα βρω χώρο και εξοπλισμό για την λειτουργία του συλλόγου ή τις ατομικής μου δραστηριότητας, χωρίς δυσβάσταχτα κόστη λειτουργίας;

έχουν απάντηση στο P.0.S.4work (ή αλλιώς πως για δουλειά; )

• Χώρος co-working

• ατομικά γραφεία

• αίθουσες συσκέψεων

• ειδικά λογισμικά για τεχνικούς

• ploter, εκτυπωτικά ,G6S, γεωδαιτικός κ.ά. ,είναι στην διάθεση σας χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις και πάγια σε συμφέρουσες τιμές ΑΜΕΣΑ.

Επιπροσθέτως με την μέθοδο του mentoring (καθοδήγηση ) εκπαιδεύεστε στην "πράξη "για την απόκτηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, την "εμπειρία ", που με κόπο ,χρόνο και δύσκολες προϋποθέσεις θα αποκτούσατε μόνοι σας.

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ; στο POS 4work

Ενδεικτικά εργαζόμαστε σε άξονες όπως:

• Ανάπτυξη αυτογνωσίας για την « δουλειά » του μηχανικού

• Απόκτηση σταθερών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων (μεθοδολογία)

• Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, άσκησης επαγγέλματος με συνεχή και στοχευμένη καθοδήγηση·

• Παρέχουμε άμεσα χώρους για άσκηση δραστηριότητας

Γίνεται εμφανές ότι στο POS 4work αποκτάς όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες και σε όλους τους άξονες για επιτυχημένη και άμεση άσκηση επαγγέλματος . Διαμορφώνεται δηλαδή ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής ,στο οποίο ενθαρρύνεται η αυθεντική έκφραση του επαγγελματικού προφίλ ,η αυτενέργεια και μέσα από την καθοδήγηση παρατηρείς τον εαυτό σου και μαθαίνεις από την εμπειρία.

ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ POSAwork:

• Διεύθυνση

• Τμήμα οργάνωσης και εκπόνησης σεμιναρίων

• Τμήμα γραμματείας και διαχείρισης χώρων

• Τεχνικό τμήμα

• Τμήμα επιχειρησιακού σχεδιασμού και προώθησης της εταιρείας ΥΠΟΔΟΜΕΣ POSAwork

• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Μέσω wi-fi

• Χώροι co-working

• ατομικά γραφεία

• αίθουσες συσκέψεων

• ειδικά λογισμικά για τεχνικούς

• Projector, ploter, εκτυπωτικά ,G6S, γεωδαιτικός, κ.ά.

• Γραμματειακή υποστήριξη

• Κουζίνα και rest area

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1 .λογιστών ( άτομα 1 για το τμήμα γραμματείας λογιστηρίου)

2.επιχειρησιακού σχεδιασμού (άτομα 1 για το τμήμα επιχειρησιακού σχεδιασμού)

3. ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος (άτομα 1 για το τεχνικό τμήμα) Επιστημονικοί συνεργάτες POS4work

Κοσκινάς Νάσος ( Διττλ/χος Ηλ/γος Μηχανικός δ τεχνολογίας Η/Υ, Msc Παν/μιου Πατρών ) Κοσκινάς Νίκος (Μηχανολόγος Μηχανικός τ.ε.)

Τζεκίνο Ανθή (Πολιτικές Επιστήμες Δημόσιας Διοίκηση ,Msc Δ/σης Πολιτισμικών Μονάδων ) Φελούκα Σωτηρία (Αρχιτέκτων Μηχανικός )

Μετά τιμής για την POS4work Μαρία Κοσκινά -Βαμβακινού πτυχιούχος Λογίστρια τ.ε. -φοροτεχνικός