Πανεπιστήμιο Πατρών: 1η Συνάντηση τοπικών εταίρων του Έργου Ευρωπαϊκού SMEOrigin

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών του Ευρωπαϊκού Έργου «SMEs & European Original Geographical Indications – SMEOrigin», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG EUROPE»

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συγκλήθηκε την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, η πρώτη συνάντηση τοπικών εταίρων του Έργου SMEOrigin για την υποστήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) παραγωγής και διανομής προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, ονομασίας προελεύσεως και παραδοσιακών προϊόντων. Το έργο «SMEs & European Original Geographical Indications – SMEOrigin» είναι συγχρηματοδούμενο έργο (ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG EUROPE».

Στο έργο συμμετέχουν επτά φορείς, όπως Αναπτυξιακές εταιρίες, Δήμοι και ενώσεις ΜΜΕ από έξι ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία-(Επικεφαλής Εταίρος),  Βουλγαρία, Πολωνία, Φινλανδία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών  και συγκεκριμένα το τμ. Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Τμ. Αειφορικής Γεωργίας, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αντίστοιχοι φορείς από τους άλλους εταίρους, συμμετέχουν ως συνδεδεμένοι φορείς πολιτικής.

Τις εργασίες της συνάντησης άνοιξε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Καθ. Ευάγγελος Παπαδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές τάσεις αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ παραγωγής και διανομής προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, ενώ ανέλυσε το σχήμα υλοποίησης, τους στόχους και τις δράσεις του έργου που θα αναπτυχθούν στη Δυτική Ελλάδα. Ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι το έργο θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των ΜΜΕ γεωγραφικής ένδειξης, στην υποστήριξη και προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, στην αναθεώρηση και βελτίωση της σήμανσης (σημάτων ποιότητας) των προϊόντων, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη οι αυξανόμενες απαιτήσεις περιβαλλοντικής και κλιματικής βιωσιμότητας.

Σε παρέμβασή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Φωκίωνας Ζαΐμης, τόνισε τη σπουδαιότητα του προγράμματος SMEOrigin, αναφέρθηκε στην σημαντική συμβολή των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στις σχετικές με το αντικείμενο του έργου παρεμβάσεις που ήδη υλοποιεί η Περιφέρεια μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΠΑ, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία. Αναφέρθηκε ακόμα σε πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της ΠΔΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την υποστήριξη και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων.   

Παρέμβαση πραγματοποίησε ο Καθ. του Τμ. Αειφορικής Γεωργίας κ. Φραγκίσκος Κουτελιέρης σε σχέση με τα θέματα της άυλης προστιθέμενης αξίας που προσδίδει στα προϊόντα η ιδιαίτερη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά των περιοχών παραγωγής γεωγραφικής ένδειξης στη Δυτική Ελλάδα.

Εκ μέρους της ομάδας έργου του Πανεπιστημίου, εισήγηση έκανε ο Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, ερευνητής και σύμβουλος ανάπτυξης, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιμέρους δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην καταγραφή και ανάδειξη καλών πρακτικών στο επίπεδο των θεσμικών και συλλογικών οργανωτικών προσπαθειών, όπως οι εκθέσεις τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας και στο επίπεδο των προϊόντων ΠΟΠ και γεωγραφικής ένδειξης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως τα κρασιά, το αυγοτάραχο Μεσολογγίου, τα τυριά ΠΟΠ (φέτα, κεφαλογραβιέρα), η Κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσας.

Από τους φορείς της Περιφέρειας, παρεμβάσεις έκανε ο κ. Λόης από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, αναφέροντας τα προϊόντα ΠΟΠ που παράγει η Αιτωλοακαρνανία, τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί το Επιμελητήριο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και τις ενέργειες που έχουν γίνει για την προετοιμασία νέων φακέλων σε προϊόντα της Αιτωλοακαρνανικής υπαίθρου και των αλιευμάτων.

Εκπρόσωποι του ΙΤΥΕ Διόφαντος συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση , με την κα Ξύγκα να αναφέρεται  στις δράσεις υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στις οποίες εστιάζει ο φορέας μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων.

Από τον οινοποιητικό κλάδο ΠΟΠ συμμετείχαν ο οινοποιός κ. Γεώργιος Καρέλας, από την επιχείρηση «Οινική Καρέλας», ο οποίος ανέλυσε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα της ΠΟΠ Μαυροδάφνης Πατρών και ο έμπειρος οινολόγος και οινοποιός κ. Γιάννης Κοτρότσος από την επιχείρηση «Kotrotsos Wines», ο οποίος αναφέρθηκε στις διαδικασίες πιστοποίησης,  ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων ΠΟΠ.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντηση το προσεχές διάστημα, όπου θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές που θα παρουσιάσουν οι εταίροι του έργου, στην πρώτη διακρατική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Μούρθια της Ισπανίας μέσα Μαΐου.

Στιγμιότυπα από την 1η Συνάντηση  Ενδιαφερόμενων Μερών του Ευρωπαϊκού Έργου «SMEOrigin»

 

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.