Πανεπιστήμιο Πατρών: Δωρεάν Επιμορφωτικά Σεμινάρια από την Κοινωνική Μέριμνα

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Δωρεάν Επιμορφωτικά Σεμινάρια από την Κοινωνική Μέριμνα

Στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», η Κοινωνική Μέριμνα σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει τα παρακάτω δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια:

1. Σεμινάρια επιμόρφωσης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

Τα σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF. Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα προσβασιμότητας αρχείων και η ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Περισσότερες πληροφορίες, οι ημερομηνίες διεξαγωγής και η φόρμα εγγραφής βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/seminaria-epimorfosis-melon-dep-kai-d/ 

2. Σεμινάριο δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου για Ιστοτόπους του Πανεπιστημίου και για Κοινωνικά Δίκτυα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου που είτε είναι διαχειριστές κάποιου ιστοτόπου είτε έχουν την αρμοδιότητα να αναρτούν περιεχόμενο σε ιστότοπο ή σε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου τόσο για τους ιστοτόπους του Πανεπιστημίου Πατρών (οι οποίοι βάσει του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α' 23-09-2020), Κεφάλαιο Η' «Ψηφιακή προσβασιμότητα», πρέπει να είναι προσβάσιμοι) όσο και για τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Περισσότερες πληροφορίες, οι ημερομηνίες διεξαγωγής και η φόρμα εγγραφής βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/seminario-dimioyrgias-prosvasimoy-p/

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.