ΑΠΟΦΑΣΗ: Integrated master θα χορηγεί το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Integrated master θα χορηγεί το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών: Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών, στις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν ότι με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας (αρμόδιος για τα ΑΕΙ) Άγγελος Συρίγος προβλέπεται επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής, στην υπό στοιχεία ΑΣΥ 46/05.04.2023 συνεδρίασή του, διατύπωσε ομόφωνα θετική γνώμη για την υπαγωγή του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4957/2022.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.