Οι 2 καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών που πήραν το φετινό «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας»

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών που πήραν το φετινό «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας»

Πανεπιστήμιο Πατρών: Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών καθιέρωσε και απονέμει για δεύτερη χρονιά το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας προκειμένου να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στη διδασκαλία στα προγράμματα των προπτυχιακών σπουδών και να αναγνωρίσει και να τιμήσει εκείνα τα μέλη του, τα οποία υπηρετούν τη διδασκαλία ως ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από ένα εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και συντονίζεται από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Σε ποιους καθηγητές απονεμήθηκε!

Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από ένα εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και συντονίζεται από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.

Πέραν των διδακτικών ικανοτήτων του, ο βραβευόμενος πρέπει να χαρακτηρίζεται από:  

(α) εξαίρετο ακαδημαϊκό ήθος, και

(β) από τη συμβολή του στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης στους φοιτητές.

Το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» 2022 απονέμεται στους:

  • Αθανάσιο ΣΚΟΔΡΑ, Καθηγητή Ψηφιακών Συστημάτων
    στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, και
  • Αθανάσιο ΚΑΡΑΛΗ, Καθηγητή Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων
    στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής της Προσχολικής Ηλικίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Το συγκεκριμένο βραβείο καθιερώθηκε:

(α) για να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το ΠΠ στη σημασία της εξαίρετης διδασκαλίας στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και

(β) να αναγνωρίσει εκείνα τα μέλη του, που υπηρετούν την διδασκαλία ως ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση.

1. Βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας στον Αθανάσιο ΣΚΟΔΡΑ

Ο Αθανάσιος Σκόδρας είναι Καθηγητής Ψηφιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών από τις αρχές του 2013. Διετέλεσε Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών της Πληροφορικής (2002-2012) και Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (2005-2006, 2010-2013). Από το 1986 μέχρι το 2002 ήταν μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ για περίπου 2 χρόνια (1988-89, 1996-97) ήταν ακαδημαϊκός επισκέπτης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Imperial College του Λονδίνου. Έχει διδάξει ή διδάσκει στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Φυσικής και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει συγγράψει περισσότερες από 160 ερευνητικές εργασίες, 6 βιβλία, 4 κεφάλαια βιβλίων, είναι κάτοχος 2 διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έχει επιβλέψει 10 διδακτορικά και περισσότερες από 90 διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Κωδικοποίηση Εικόνας και Video, στη συμπίε σηHDR εικόνων, στη στοίχιση δορυφορικών εικόνων, στην αναγνώριση χειρονομιών μέσω των ΕΜΓ και της χρήσης βαθιάς μάθησης, στην ταυτοποίηση προσώπων βάσει των φλεβικών αποτυπωμάτων και στην πραγματικού χρόνου Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επεξεργασίας Εικόνας και Ψηφιακών Μέσων (Greek Association for Image Processing and Digital Media) της IAPR, ενώ διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος ΙΕΕΕ (IEEE Greece Section). Είναι μέλος της μόνιμης επιτροπής του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (DSP). Τέλος, συμμετέχει στις ομάδες σύνταξης (Associate Editor) 5 διεθνών επιστημονικών περιοδικών, είναι κριτής σε πλήθος περιοδικών και διεθνών συνεδρίων και επιστημονικός υπεύθυνος ή συνεργάτης σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο κ. Σκόδρας είναι από τα κύρια μέλη του ΙΕΕΕ (Senior Member IEEE), μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Επεξεργασίας Σήματος, Ομιλίας και Εικόνας (EURASIP) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

2. Βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας στον Αθανάσιο ΚΑΡΑΛΗ

Ο Θανάσης Καραλής είναι Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης. Είναι Συντονιστής του Κέντρου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) και μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διατελέσει μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνεργάστηκε ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και ερευνητής με δημόσιους και κοινωνικούς φορείς (ενδεικτικά: ΓΓΔΒΜ, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε έργα που αφορούν την αξιολόγηση, τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και την εφαρμογή πολιτικών διά βίου μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε 47 ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της διά βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής, σε 26 από αυτά διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος. Συνεργάστηκε για περισσότερα από είκοσι χρόνια με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως σύμβουλος-καθηγητής και συντονιστής σε θεματικές ενότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Κατά την περίοδο 2012-2014 ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, στο οποίο εκπαιδεύτηκαν 4.200 εκπαιδευτές γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη για τα κίνητρα και τα εμπόδια στη συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης», που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (2010- ). Είναι ιδρυτικό μέλος και Γραμματέας της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ), ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, μέλος της Επιτροπής του ΚΕΔΙΜΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ και της Commission of Professors of Adult Education της American Association for Adult and Continuing Education. Μόνος ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 εργασίες στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, μεταξύ των οποίων και 15 βιβλία.

Οι καθηγητές που πήραν το περσινό «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας» 

Πανεπιστήμιο Πατρών: Απόφαση για κατάργηση Τομέων και σε 2ο Τμήμα / ΑΠΟΦΑΣΗ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.