Πανεπιστήμιο Πατρών: Απόφαση για κατάργηση Τομέων και σε 2ο Τμήμα / ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Νέες καταργήσεις Τομέων σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών: Μετά την κατάργηση Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, (δείτε εδώ), έρχεται νέα απόφαση του Πρύτανη, με την οποία καταργούνται οι Τομείς:

α) Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής
β) Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής και
γ) Ορυκτών Πρώτων Υλών

του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθότι δεν πληρούνται οι κατ’ ελάχιστον προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4957/2022 για τη συνέχιση λειτουργίας Τομέων στο Τμήμα.

Τα Εργαστήρια, Κλινικές και Μουσεία που τυχόν λειτουργούν στο πλαίσιο των υπό κατάργηση Τομέων εντάσσονται στο Τμήμα προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Τι καθορίζει ο νόμος 4957/2022

Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του ν. 4957/2022, ορίζει τα εξής:

«Τα Τμήματα δύνανται να διαρθρώνονται σε επιμέρους μονάδες, τους Τομείς, οι οποίοι καλύπτουν ένα μέρος του επιστημονικού πεδίου του Τμήματος, που αποτελείται από συγγενή γνωστικά αντικείμενα και έχουν ως σκοπό τον συντονισμό του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στα αντικείμενά τους. Το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων των Τομέων καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Για τη διάρθρωση ενός Τμήματος σε Τομείς απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να υπηρετούν κατ’ ελάχιστον είκοσι ένα (21) μέλη Δ.Ε.Π. στο Τμήμα και

β) να ιδρύονται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) Τομείς».

Πανεπιστήμιο Πατρών: Καταργούνται Τομείς σε Τμήμα

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.