Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι καθηγητές που έλαβαν το βραβείο "Εξαίρετης Δημοσίευσης" για το έτος 2022

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι καθηγητές που έλαβαν το βραβείο "Εξαίρετης Δημοσίευσης" για το έτος 2022

Πανεπιστήμιο Πατρών: Το Πανεπιστήμιο Πατρών με πρωτοβουλία της πρυτανικής αρχής έχει καθιερώσει το 2021 Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το βραβείο έρχεται: (α) να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και (β) να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την εξαιρετική ερευνητική δουλειά που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Περισσότερα για το βραβείο (κριτήρια-προϋποθέσεις) εδώ.

Απονομή βραβείου 2022

Βραβεία Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 2022

  • Γαλιώτης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

“Effective EMI shielding behaviour of thin graphene/PMMA nanolaminates in the THz range”, Christos Pavlou, Maria Giovanna
Pastore Carbone, Anastasios C. Manikas, George Trakakis, Can Koral, Gianpaolo Papari, Antonello Andreone & Costas Galiotis

  • Ξυδόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας

“The Perception of Greek National Orthography and Greeklish at the Threshold of the Post-Modern Era: Investigating Attitudes Towards Orthography in Greek Education”, George J. Xydopoulos, Kyriakoula  Tzortzatou, Argiris Archakis

  • Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής

‘’Lineage-specific insertions in T-box riboswitches modulate antibiotic binding and action’’, Nikoleta Giarimoglou, Adamantia Kouvela, Ioanna Patsi, Jinwei Zhang, Vassiliki Stamatopoulou & Constantinos Stathopoulos

  • Τσεκούρας Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

‘’Technological hierarchies and learning: Spillovers, complexity, relatedness, and the moderating role of absorptive capacity’’, Nikos Chatzistamoulou, Kostas Kounetas, Kostas Tsekouras

  • Χριστόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας

‘’Macromolecular crowding agents enhance the sensitivity of lateral flow immunoassays’’, Natalia-Maria Christopoulou, Despina P. Kalogianni, Theodore K. Christopoulos

Ανακοινώσεις Σχολών

Η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων συγχαίρει την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποτελούμενη από τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσεκούρα, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κουνετά και τον διδάκτορα του Τμήματος κ. Νικόλαο Χατζησταμούλου, για το βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» 2022, που έλαβαν από το Πανεπιστήμιο για την εργασία τους:

Nikos Chatzistamoulou, Kostas Kounetas, Kostas Tsekouras,
Technological hierarchies and learning: Spillovers, complexity, relatedness, and the moderating role of absorptive capacity, Technological Forecasting and Social Change, Volume 183, 2022, 121925, ISSN 0040-1625Το περιοδικό Technological Forecasting and Social Change του εκδοτικού οίκου ELSEVIER, είναι υψηλής απήχησης περιοδικό (CiteScore 13.7, Impact Factor 10.884) και συνεπώς η σημαντική αυτή διάκριση καταδεικνύει την προσπάθεια που γίνεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και στα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής μας για παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου. Προσπάθεια που υποστηρίζεται και από ανάλογο θεσμό βράβευσης καλύτερης επιστημονικής εργασίας της Σχολής, από το 2018.Ευχόμαστε σταθερή και διαρκή αύξηση του ποιοτικού ερευνητικού έργου της Σχολής.

Βουτσινάς Βασίλειος
Κοσμήτορας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών


Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών συγχαίρει τους Καθηγητές της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών κ.κ. Γ. Ξυδόπουλο και Α. Αρχάκη καθώς και τη διδακτόρισσά τους κα Κυριακούλα Τζωρτζάτου για την απονομή ενός από τα βραβεία Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» 2022, καθώς και τον Καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών κ. Θ. Καραλή για την απονομή ενός από τα βραβεία Εξαίρετης Διδασκαλίας “Ευάγγελος Παπανούτσος” 2022.

Τα βραβεία αυτά αποδεικνύουν το υψηλό εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο της Σχολής.

Εκ μέρους της Σχολής
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Ο Κοσμήτορας
Βασίλειος Κόμης


Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας συγχαίρει τον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κ. Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας, καθώς και όλη την ερευνητική ομάδα, για την απονομή του Βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 2022, για τη δημοσίευση:

«Lineage-specific insertions in T-box riboswitches modulate antibiotic binding and action», Nikoleta Giarimoglou, Adamantia Kouvela, Ioanna Patsi, Jinwei Zhang, Vassiliki Stamatopoulou & Constantinos Stathopoulos

Η σημαντική αυτή διάκριση αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της έρευνας που πραγματοποιείται στο Τμήμα Ιατρικής και προβάλλει διεθνώς το Ίδρυμα και τη Σχολή μας.

Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για συνεχή επιστημονική αριστεία. 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας
Αναστάσιος Αθανασόπουλος
Καθηγητής

Σχετικό άρθρο: Το Πανεπιστήμιο Πατρών καθιερώνει Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.