Πανεπιστήμιο Πατρών: Διεθνής συνεργασία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών: Διεθνής συνεργασία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της δημιουργίας συνεργειών και της κινητικότητας στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με το Technische Universität Dresden, και συγκεκριμένα με το Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology. Το MoU έχει σκοπό να προάγει:

1. Την κινητικότητα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, με σκοπό την έρευνα και την εκπαίδευση,


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

2. Την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων και μαθημάτων με ανταλλαγή φοιτητών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο,

3. Την ανταλλαγή ερευνητών με σκοπό: α) τη διεξαγωγή κοινών συνεδρίων, σεμιναρίων και Εξειδικευμένων Σχολείων, και β) την πραγματοποίηση επισκέψεων και κοινών ερευνητικών συναντήσεων,

4.Την κοινή προσπάθεια για διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων,

5. Την κοινή προετοιμασία δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr