Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι θέσεις της Συγκλήτου για το Νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι θέσεις της Συγκλήτου για το Νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια

Νομοσχέδιο ΑΕΙΨήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για το Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ΄αριθ. 205/23.6.2022 έκτακτη συνεδρίασή της, εξέτασε το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της Σύνδεσης των ΑΕΙ με την Κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και διαπιστώνει κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα:


Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο χρειάζεται ριζικές αλλαγές στη φιλοσοφία του, ειδικά στα θέματα διοίκησης των Πανεπιστημίων και εκλογών Πρύτανη και Κοσμητόρων, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο, μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που χρειάζεται το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι το νομοσχέδιο εισάγει θετικές διατάξεις που όμως κινδυνεύουν ν' ακυρωθούν στην πράξη λόγω του αναποτελεσματικού συστήματος διοίκησης που επιχειρεί να θεσμοθετήσει. Το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης των ΑΕΙ παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λειτουργικότητας, διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων διοίκησης, απουσία επαρκών θεσμικών αντίβαρων, υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του Πρύτανη, χωρίς επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς και κρίσιμα ζητήματα συμβατότητας των εν λόγω ρυθμίσεων με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ και τη συνταγματική κατοχύρωση της ιδιαίτερης θέσης των καθηγητών των ΑΕΙ στα ακαδημαϊκά ζητήματα. 

Και πέρα από όλα αυτά, η Σύγκλητος περιθωριοποιείται, οι αντιπρυτάνεις υποβαθμίζονται και οι κοσμήτορες ορίζονται αντί να εκλέγονται.

Παρά την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και τις επιμέρους θετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, σειρά από βασικές διατάξεις που αφορούν την δημοκρατική οργάνωση, λειτουργία και τις διαδικασίες διαμόρφωσης και λήψης των αποφάσεων θίγουν άμεσα τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, χωρίς αντίστοιχα να προβλέπουν συζήτηση για τον ακαδημαϊκό χάρτη των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων, ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των κατηγοριών, αύξηση της χρηματοδότησης και ανανέωση της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής.

Επίσης, υπάρχουν σειρά ζητημάτων που θίγουν το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο, καθώς και το θέμα της ακαδημαϊκότητας.

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση πρέπει να εντάσσονται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να διασφαλίζονται με συγκλίσεις και συναινέσεις ως προϋποθέσεις επιτυχίας.

Η Σύγκλητος ζητά κατά πλειοψηφία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να δώσει περισσότερο χρόνο στη διαβούλευση, έτσι ώστε να προκύψει ένα νέο εκσυγχρονιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που μαζί με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις θα ανεβάσει ψηλότερα τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια, απεγκλωβίζοντάς τα ταυτόχρονα από προβλήματα που έχουν σήμερα και τα εμποδίζουν να αναπτυχθούν.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr