Οι Ερευνητικές Επιδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι Ερευνητικές Επιδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Το σύστημα κατάταξης Research.com παράγει ένα ευρύ φάσμα ταξινομήσεων για την ερευνητική κοινότητα σε διάφορους κλάδους. Οι λίστες κατάταξης των ερευνητικών ιδρυμάτων που παρέχει το Research.com βασίζεται στην φήμη (Reputation) των επιστημόνων τους, όπως αυτή αποτυπώνεται σε βάσεις βιβλιομετρικών δεδομένων. Η παρούσα έκδοση του Research.com βασίστηκε στον δείκτη h (h-index) και τους βιβλιομετρικούς δείκτες που καταρτίστηκαν έως τις 6 Δεκεμβρίου 2021. Εξετάστηκαν λεπτομερώς 166.880 προφίλ ερευνητών μέσω των βάσεων Google Scholar και Microsoft Academic Graph.

Οι ερευνητικές ενότητες που εξετάστηκαν είναι:


1. Κτηνιατρική και Επιστήμη των Ζώων (Animal Science and Veterinary) 

2. Βιολογία και Βιοχημεία (Biology and Biochemistry) 

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business and Management) 

4. Χημεία (Chemistry) 

5. Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science) 

6. Γεωεπιστήμες (Earth Science) 

7. Οικολογία και Εξέλιξη (Ecology and Evolution) 

8. Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Economics and Finance) 

9. Ηλεκτρονική και Ηλεκτρολογική Μηχανική (Electronics and Electrical Engineering) 

10. Μηχανική και Τεχνολογία (Engineering and Technology) 

11. Επιστήμες Περιβάλλοντος (Environmental Sciences) 

12. Γενετική και Μοριακή Βιολογία (Genetics and Molecular Biology) 

13.  Ανοσολογία (Immunology) 

14. Επιστήμη Υλικών (Materials Science) 

15. Μαθηματικά (Mathematics) 

16. Μηχανολογική και Αεροδιαστημική Μηχανική (Mechanical and Aerospace Engineering) 

17. Ιατρική (Medicine) 

18. Μικροβιολογία (Microbiology) 

19. Νευροεπιστήμες (Neuroscience) 

20. Επιστήμη Φυτών και Γεωπονία (Plant Science and Agronomy) 

21. Ψυχολογία (Psychology).

Από τις παραπάνω ερευνητικές ενότητες, το Πανεπιστήμιο Πατρών βαθμολογήθηκε και κατατάχθηκε για τις παρακάτω δέκα:

Στην ερευνητική ενότητα Βιολογία και Βιοχημεία (Biology and Biochemistry):
To Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την τέταρτη θέση σε εθνικό επίπεδο και την θέση 502 παγκοσμίως
https://research.com/university-rankings/biology-and-biochemistry/gr
Οι κορυφαίοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτή την ενότητα αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://research.com/university/biology-and-biochemistry/university-of-patras

Στην ερευνητική ενότητα Χημεία (Chemistry):
To Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την δεύτερη θέση σε εθνικό επίπεδο και την θέση 346 παγκοσμίως:
https://research.com/university-rankings/chemistry/gr
Οι κορυφαίοι επιστήμονες του Πανεπιστήμιο Πατρών σε αυτή την ενότητα αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://research.com/university/chemistry/university-of-patras

Στην ενότητα Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science):
To Πανεπιστήμιο Πατρών Καταλαμβάνει την ένατη θέση σε εθνικό επίπεδο και την θέση 541 παγκοσμίως:
https://research.com/university-rankings/computer-science/gr
Οι κορυφαίοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτή την ενότητα αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://research.com/university/computer-science/university-of-patras

Στην ερευνητική ενότητα Γεωεπιστήμες (Earth Science):
To Πανεπιστήμιο Πατρών Καταλαμβάνει την πέμπτη θέση σε εθνικό επίπεδο και την θέση 587 παγκοσμίως:
https://research.com/university-rankings/earth-science/gr
Οι κορυφαίοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτή την ενότητα αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://research.com/university/earth-science/university-of-patras

Στην ερευνητική ενότητα Ηλεκτρονική και Ηλεκτρολογική Μηχανική (Electronics and Electrical Engineering):
To Πανεπιστήμιο Πατρών Καταλαμβάνει την τέταρτη θέση σε εθνικό επίπεδο και την θέση 555 παγκοσμίως:
https://research.com/university-rankings/electronics-and-electrical-engineering/gr
Οι κορυφαίοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτή την ενότητα αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://research.com/university/electronics-and-electrical-engineering/university-of-patras

Στην ερευνητική ενότητα Μηχανική και Τεχνολογία (Engineering and Technology):
To Πανεπιστήμιο Πατρών Καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε εθνικό επίπεδο και την θέση 217 παγκοσμίως:
https://research.com/university-rankings/engineering-and-technology/gr
Οι κορυφαίοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτή την ενότητα αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://research.com/university/engineering-and-technology/university-of-patras

Στην ερευνητική ενότητα Επιστήμες Περιβάλλοντος (Environmental Sciences):
To Πανεπιστήμιο Πατρών Καταλαμβάνει την τέταρτη θέση σε εθνικό επίπεδο και την θέση 259 παγκοσμίως:
https://research.com/university-rankings/environmental-sciences/gr
Οι κορυφαίοι επιστήμονες του ΠΠ σε αυτή την ενότητα αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://research.com/university/environmental-sciences/university-of-patras

Στην ερευνητική ενότητα Επιστήμη Υλικών (Material Science):
To Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την δεύτερη θέση σε εθνικό επίπεδο και την θέση 414 παγκοσμίως:
https://research.com/university-rankings/materials-science/gr
Οι κορυφαίοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτή την ενότητα αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://research.com/university/materials-science/university-of-patras

Στην ερευνητική ενότητα Μαθηματικά (Mathematics):
To Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε εθνικό επίπεδο και την θέση 388 παγκοσμίως:
https://research.com/university-rankings/mathematics/gr
Οι κορυφαίοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτή την ενότητα αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://research.com/university/mathematics/university-of-patras

Στην ερευνητική ενότητα Νευροεπιστήμες (Neuroscience):
To Πανεπιστήμιο Πατρών Καταλαμβάνει την δεύτερη θέση σε εθνικό επίπεδο και την θέση 544 παγκοσμίως:
https://research.com/university-rankings/neuroscience/gr
Οι κορυφαίοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτή την ενότητα αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://research.com/university/neuroscience/university-of-patras

Η πρυτανική αρχή συγχαίρει ολόθερμα το προσωπικό και τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών για την σκληρή δουλειά και το αξιόλογο έργο που επιτελούν.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr