Κρούσματα Παν. Πατρών: Οι επικαιροποιημένες οδηγίες απομόνωσης και καραντίνας

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Παν. Πατρών: Οι επικαιροποιημένες οδηγίες απομόνωσης και καραντίνας κρουσμάτων Covid-19

Δείτε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19 του Πανεπιστημίου Πατρών, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή του όπως επίσης και τις επικαιροποιημένες οδηγίες απομόνωσης και καραντίνας κρουσμάτων Covid-19.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 192/29.9.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των υπεύθυνων διαχείρισης COVID-19 και των αναπληρωτών τους, ως υπεύθυνων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχετικού Πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

Α. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ως υπεύθυνοι του εκάστοτε Τμήματος.

Β. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Φοιτητικής Εστίας Πατρών, κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος, ως υπεύθυνος της Φοιτητικής Εστίας Πατρών.

Γ. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου, κ. Αλέξιος Σαλάππας, ως υπεύθυνος της Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου.Δ. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, κ. Φώτιος Παπαθανασόπουλος, ως υπεύθυνος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 ΚΑΙ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

1. Άτομα με λοίμωξη από Sars-Cov-2

Απομόνωση:

 • Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.
 • Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο - προεξάρχοντος του πυρετού- ελαττώνονται, διακοπή απομόνωσης.

Εάν ο πυρετός συνεχίζει χωρίς άλλα συμπτώματα, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας.

 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

2. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Καραντίνα:

2α. Για άτομα εμβολιασμένα και με ενισχυτική δόση:

Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5 η ημέρα από την έκθεση.

2β. Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις ή 1 δόση για το εμβόλιο J&J ή ανεμβολίαστους:

 • Παραμονή στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.
 • Την ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test).
 • Μετά την 5η ημέρα, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή θετικού εργαστηριακού ελέγχου, τα άτομα της κατηγορίας 2 (Καραντίνα) μεταπίπτουν στην κατηγορία 1 (Απομόνωση) και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες οδηγίες.

Σχετικά με την διάγνωση

Άτομα με ιστορικού εμβολιασμού με αναμνηστική δόση, εάν έχουν θετικό rapid test δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο (PCR).

Εάν δεν υπάρχει ιστορικό εμβολιασμού, είναι απαραίτητος ο μοριακός έλεγχος (PCR) για την πιστοποίηση της νόσου.

Υγειονομικό Πρωτόκολλο

Ακαδημαϊκή Λειτουργία και Υγειονομικό Πρωτόκολλο για COVID-19

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ COVID

Το πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022 καθορίζεται από την πρόσφατα δημοσιευμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 4406/τ. Β΄/24.09.2021). Σύμφωνα με την ΚΥΑ, προβλέπεται αποκλειστικά διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, χρήση των αιθουσών στη μέγιστη πληρότητα και υποχρεωτική τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας (χρήση μάσκας και προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή test). Το παρόν κείμενο εξειδικεύει τα προβλεπόμενα μέτρα ως προς την ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο παρόν οδηγός επικαιροποιείται αναλόγως και της τροποποίησης των διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών και των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Εκπαιδευτική διαδικασία

 1. Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), η διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιείται υποχρεωτικά δια ζώσης.
 2. Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε προγράμματος σπουδών α΄ ή β΄ κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται.
 3. Τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρέχονται από τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα που διενεργούνται από το ΠΠ και τις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες τους (π.χ. Διδασκαλεία) οργανώνονται είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο διοργάνωσής τους.
 4. Κάθε είδους εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη λειτουργία καθώς και των επιμέρους μονάδων τους (Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και διοικητικές υπηρεσίες) διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με στην κείμενη νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΠ ή της επιμέρους μονάδας, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που τίθενται στην παρούσα απόφαση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία

1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Ως υπόχρεοι τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. 1 ορίζονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται δια ζώσης με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως αν αυτή πραγματοποιείται σε χώρους του Α.Ε.Ι

3. Σχετικά με τους φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών α΄, β΄ και γ΄ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική, Μαιευτική) που πραγματοποιείται εντός νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματοποιούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., είναι η λήψη της πρώτης ή της μοναδικής δόσης του εμβολίου για κορωνοϊό COVID-19 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Έως την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού των φοιτητών σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου και εντός της προθεσμίας που τίθεται σε αυτή, για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου και έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία

 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικώς, οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.
 2. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος είτε εντεταλμένο προσωπικό στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου από το Πανεπιστήμιο Πατρών δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου διεξάγεται αποκλειστικά για λόγους υγειονομικού ενδιαφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας και για όσο διάστημα καθορίζεται από την ΚΥΑ.
 3. Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των προϋποθέσεων που εφαρμόζονται ανά περίπτωση, για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Γενικά μέτρα προστασίας

 1. Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι στους οποίους διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν στη μέγιστη δυνατή πληρότητα.
 2. Οι φοιτητές, το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό, καθώς και το λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.
 3. Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του ΠΠ είναι υπεύθυνοι για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και η τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη.
 4. Όπου είναι δυνατόν αποφυγή των εσωτερικών χώρων συνάθροισης/αναμονής και χρήση των εξωτερικών θυρών των αιθουσών/εργαστηρίων για είσοδο/έξοδο των φοιτητών
 5. Χρήση χώρων με φυσικό αερισμό (ανοικτά παράθυρα και πόρτες)
 6. Χρήση κλιματισμού μόνο αν χρειάζεται. Σε περίπτωση χρήσης κλιματισμού αυτή να γίνεται οπωσδήποτε με ανοικτά τα παράθυρα και τις πόρτες
 7. Αποφυγή παραμονής των φοιτητών μέσα στις αίθουσες πριν/μετά το μάθημα/εργαστήριο. Η αίθουσα θα πρέπει να αδειάζει και να αερίζεται Μεσολάβηση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 15 λεπτών μεταξύ των μαθημάτων/εργαστηρίων για αερισμό της αίθουσας
 8. Είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα λίγα λεπτά πριν το μάθημα/εργαστήριο και άμεση έξοδος μετά από αυτό
 9. Να αποφεύγεται η λήψη τροφής, καφέ και αναψυκτικών μέσα στις αίθουσες για να μην αφαιρείται η μάσκα
 10. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.

 

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας

1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής, FFP2 ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα:

α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.,

β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και

γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός.

δ) η προμήθεια μάσκας αποτελεί ατομική ευθύνη του κάθε μέλους της Παν/κής Κοινότητας

2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων).

Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Α.Ε.Ι.

 1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (φοιτητικά εστιατόρια, κυλικεία κλπ) που βρίσκονται εντός των χώρων του ΠΠ λειτουργούν σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τους ειδικότερους όρους λειτουργίας που ισχύουν στον τομέα της εστίασης, όπως αυτά εκάστοτε διαμορφώνονται κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 . Ως υπεύθυνος τήρησης των έκτακτων μέτρων σε χώρους των Α.Ε.Ι., που διατίθενται για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ορίζεται ο ιδιοκτήτης κάθε επιχείρησης.
 2. Τα φοιτητικά εστιατόρια του ΠΠ. αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, των οποίων η χρήση επιτρέπεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης. Είναι δυνατή η χορήγηση φαγητού σε πακέτο (take away) προς κάθε φυσικό πρόσωπο, υπό τις προϋποθέσεις μη παραμονής του στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του φοιτητικού εστιατορίου για την επιτόπια κατανάλωση φαγητού και χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους. Θα πρέπει να υπάρχει διάλλειμα τουλάχιστον τριών ωρών μεταξύ των γευμάτων για αερισμό των χώρων του εστιατορίου.
 3. Τα κυλικεία λειτουργούν για την αγορά τροφίμων και ροφημάτων είτε με διανομή των προϊόντων (delivery) είτε με παροχή των προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), υπό την προϋπόθεση χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους. Είναι δυνατή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους του κυλικείου σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους αντίστοιχα.

Φοιτητικές εστίες

 1. Οι φοιτητικές εστίες λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών στις φοιτητικές εστίες.
 2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζεται ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του για κάθε φοιτητική εστία που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς τους οι οποίοι αποστέλλουν το πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων προς όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην εστία και το οποίο τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων ή άλλο εμφανές σημείο της φοιτητικής εστίας.
 3. Εάν ένας φοιτητής, αλλοδαπός επισκέπτης ή αλλοδαπός διδάσκων, που διαμένει σε φοιτητική εστία εμφανίσει συμπτώματα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της φοιτητικής εστίας, προκειμένου να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα σύμφωνα το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 του Α.Ε.Ι..

Φοιτητικά γυμναστήρια

Στο φοιτητικό γυμναστήριο, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άθλησης, καθώς και σε κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΠ   εφαρμόζονται τα υγειονομικά μέτρα και το πρωτόκολλο λειτουργίας των γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως αυτό εκάστοτε διαμορφώνεται από την Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις εγκύκλιες οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα κλειστά γυμναστήρια θα λειτουργούν αποκλειστικά για όσους διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης (6 μηνών από τη διάγνωση) καθώς και για ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν. Και εδώ, ο έλεγχος θα γίνεται στην είσοδο από το προσωπικο του γυμναστηριου με την εφαρμογή covid free app.

Σε όλους τους χώρους κοινής συνάθροισης, αθλητικούς ή μη, επανέρχεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Αίθουσες πολυμέσων - Αναγνωστήρια - Βιβλιοθήκες - Μουσεία

 1. Οι αίθουσες χρήσης πολυμέσων, τα φοιτητικά αναγνωστήρια, τα σπουδαστήρια, οι χώροι μελέτης φοιτητών, οι βιβλιοθήκες και τα Μουσεία λειτουργούν σύμφωνα με το ειδικότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
 2. Κατά την είσοδο στους χώρους απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του εισερχόμενου φυσικού προσώπου. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους αυτούς.
 3. Ειδικά κατά τη λειτουργία των Μουσείων εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτοκόλλα που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx).

Ορκωμοσίες - Συνέδρια - Ημερίδες

1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Η είσοδος στον χώρο που διεξάγεται η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

2. Δύνανται να διεξάγονται συνέδρια και ημερίδες σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας. 

 

Διεξαγωγή εξετάσεων

Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου ή άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώρων του ΠΠ, ανεξαρτήτως αν το ΠΠ έχει την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.

Διοικητικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 1. Στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που εκάστοτε ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά με αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών, εγκυκλίους και οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID-19

Ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή φοιτητική εστία είναι υπεύθυνα για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχεδίου του παρόντος, με τα στοιχεία επαφής και επικοινωνίας τους.

Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/ πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανού η επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο

Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, Ε.Τ.Ε.Π., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ (Ενέργειες εάν κάποιος (εμβολιασμένος ή μη) εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19):

ΕΦΟΣΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΦΟΡΑΕΙ ΜΑΣΚΑ (ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΗΔΗ) ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΕΙ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ.

 • Εάν η κατάσταση του/της δεν επιτρέπει την αποχώρησή του:
  • Ενημέρωση του Τοπικού Υπεύθυνου COVID-19 και ενημέρωση της Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 ΠΠ
  • Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τους υπόλοιπους φοιτητές/εργαζόμενους
  • Κλήση του ΕΚΑΒ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΠ

 • Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του φοιτητή-τριας/εργαζομένου/ης με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας
 • Ιατρική αξιολόγηση (κατά προτίμηση σε εφημερεύον Νοσοκομείο) και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο φοιτητής/φοιτήτρια/εργαζόμενος/η παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το Τμήμα συνεχίζει τη λειτουργία του.

Ι) ΑΝ ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ ΒΓΕΙ ΘΕΤΙΚΟ:

 • Για όλα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 (εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι) ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο απομόνωσης: https://eody.gov.gr/wp- content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf.
 • Ο φοιτητής/τρια/εργαζόμενος/η ενημερώνει αμελλητί τον Τοπικό Υπεύθυνο COVID-19 στη Σχολή/Τμήμα/Κτήριο όπου φοιτά/ εργάζεται, αναφέροντας και τις πιθανές επαφές (συνάδελφοι στον ίδιο χώρο, φοιτητές σε αμφιθέατρο ή εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη, κ.λπ.).
 • Ενημερώνεται η επιτροπή COVID-19 ΠΠ για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών κλπ.), σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ
 • Η επιτροπή COVID-19 ΠΠ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, ανά περίπτωση, που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
 • Κλείσιμο αιθουσών ή κτιρίων ή Σχολών
 • Απολύμανση χώρων από ειδικά συνεργεία

Διαχείριση στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος

Α) Στενές επαφές κρούσματος COVID-19 χωρίς ιστορικό εμβολιασμού ή προηγηθείσας νόσησης τίθενται σε καραντίνα στενών επαφών.

Εφόσον δεν εμφανίσουν συμπτώματα ,η άρση της καραντίνας τους γίνεται :

  • στις 14 ημέρες από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα χωρίς εργαστηριακό έλεγχο

ή

  • στις 10 ημέρες από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα με αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο, μοριακό τεστ (RT-PCR) ή άμεσο τεστ αντιγόνου (RAT)για τον ιό SARSCoV Εάν το τεστ είναι αρνητικό γίνεται άρση της καραντίνας αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των 14 ημερών. Εάν το τεστ είναι θετικό ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ.

Αν κατά τη διάρκεια της καραντίνας εμφανίσουν συμπτώματα υποβάλλονται σε μοριακό τεστ

Β) Στενές επαφές κρούσματος με ιστορικό εμβολιασμού ή προηγηθείσας νόσησης

  • Άτομα, που αποτελούν στενές επαφές κρούσματος COVID-19 και είτε έχουν εμβολιαστεί, είτε μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο έχουν νοσήσει και παραμένουν ασυμπτωματικοί, δεν μπαίνουν σε καραντίνα, αλλά οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των 14 ημερών.

Σε περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα υποβάλλονται σε μοριακό τεστ και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος τίθενται σε καραντίνα

ΙΙ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ

 • Ο φοιτητής ή το μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μπορεί να επιστρέψει στο

Ίδρυμα μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ:

1. Ενημέρωση υπευθύνων επιτροπής COVID ΠΠ

 • ενημέρωση ΕΟΔΥ
 • ιχνηλάτηση κρούσματος

2. Ενημέρωση υπευθύνου εστίας

 • Ενημέρωση ενοίκων κτιρίου

3. Απομόνωση κρούσματος για παρακολούθηση των συμπτωμάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ, στο δωμάτιό του, άλλως σε μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον δεν διαμένει ήδη σε τέτοιο τύπο δωματίου

4. Απόφαση για κλείσιμο προς απολύμανση των χώρων στους οποίους κινήθηκε το κρούσμα

 • Χρονικό διάστημα κλεισίματος
 • Χώροι που θα απολυμανθούν

5. Διαχείριση στενών επαφών κρούσματος

Α) Στενές επαφές κρούσματος COVID-19 χωρίς ιστορικό εμβολιασμού ή προηγηθείσας νόσησης τίθενται σε καραντίνα στενών επαφών.

Εφόσον δεν εμφανίσουν συμπτώματα ,η άρση της καραντίνας τους γίνεται :

  • στις 14 ημέρες από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα χωρίς εργαστηριακό έλεγχο

ή

 • στις 10 ημέρες από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα με αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο, μοριακό τεστ (RT-PCR) ή άμεσο τεστ αντιγόνου (RAT)για τον ιό SARSCoV Εάν το τεστ είναι αρνητικό γίνεται άρση της καραντίνας αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των 14 ημερών. Εάν το τεστ είναι θετικό ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ.

Σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα υποβάλλονται σε μοριακό τεστ

Β) Στενές επαφές κρούσματος με ιστορικό εμβολιασμού ή προηγηθείσας νόσησης

  • Άτομα, που αποτελούν στενές επαφές κρούσματος COVID-19 και είτε έχουν εμβολιαστεί, είτε μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο έχουν νοσήσει και παραμένουν ασυμπτωματικοί,δεν μπαίνουν σε καραντίνα αλλά οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των 14 ημερών.
  • Σε περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα υποβάλλονται σε μοριακό τεστ και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος τίθενται σε καραντίνα

Επίσης, ο αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος ενδείκνυται και σε περιπτώσεις συρροών κρουσμάτων COVID-19 σε οποιονδήποτε χώρο.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.