Λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς

Οι Υπηρεσίες, Γραμματείες και οι λοιπές Υπηρεσιακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου, την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κατά το ως άνω διάστημα, θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., το Τμήμα ΠρωτοκόλλουΔιεκπεραίωσης και Αρχείου (Ισόγειο  Αίθριο κτιρίου Α’ Διοίκησης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610  996628, 996651), στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τα έγγραφα και την πάσης φύσεως αλληλογραφία τους, που απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, τις υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

Η Απόφαση της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου:

ΘΕΜΑ: «Επί της λειτουργίας του Ιδρύματος κατά την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς»

Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην υπ΄ αριθμ. 60/16.12.2021 Συνεδρίασή του, αποφάσισε ότι οι Υπηρεσίες, Γραμματείες και οι λοιπές Υπηρεσιακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου, την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κατά το ως άνω διάστημα, θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., το Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Ισόγειο - Αίθριο κτιρίου Α’ Διοίκησης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 - 996628, 996651), στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τα έγγραφα και την πάσης φύσεως αλληλογραφία τους, που απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, τις υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

Τις ημέρες αυτές θα χορηγηθεί κανονική άδεια στο διοικητικό προσωπικό των Υπηρεσιών, των Γραμματειών των Τμημάτων και των Λοιπών Μονάδων του Ιδρύματος, εκτός από το προσωπικό των Υπηρεσιών, που κρίνεται απαραίτητο, για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, την προώθηση εργολαβιών, τη φύλαξη της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και την παραλαβή της αλληλογραφίας και τη λειτουργία του Γενικού Πρωτοκόλλου. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί, από τις Υπηρεσίες και τις Γραμματείες, για τις περιπτώσεις που τρέχουν ημερομηνίες μειοδοτικών διαγωνισμών ή δημοπρασιών ή υποβολής υποψηφιοτήτων σε προκηρυχθείσες θέσεις, ώστε να υπάρχει στην οικεία Υπηρεσία ή Γραμματεία αρμόδιος υπάλληλος για τα παραπάνω. Κατόπιν αυτού παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και οι Γραμματείς των Τμημάτων να μεριμνήσουν για τον ορισμό του απολύτως αναγκαίου προσωπικού για τον παραπάνω σκοπό, στο οποίο θα χορηγηθεί άδεια μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση οι κανονικές άδειες των υπαλλήλων για το έτος 2021 θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2022.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 1169/20952/01.07.2021 απόφαση της υπ΄ αριθμ. 37/25.06.2021 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου την οποία και σας επανακοινοποιούμε.

Τέλος το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε η παραπάνω απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλες τις Οργανικές Μονάδες του Ιδρύματος και με ευθύνη των Προϊσταμένων να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.