Το Πανεπιστήμιο Πατρών καθιερώνει Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης

Το Πανεπιστήμιο Πατρών καθιερώνει Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με πρωτοβουλία της πρυτανικής αρχής καθιερώνει Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το βραβείο έρχεται:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


(α) να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και

(β) να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την εξαιρετική ερευνητική δουλειά που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΓΙΡΟΫΠΟΟΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης για το Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης 2021 του Πανεπιστημίου Πατρών είναι τα παρακάτω:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ:

• Θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί σε περιοδικό με κριτές (peer reviewed journal).

• Θα πρέπει να έχει εκδοθεί την τελευταία πενταετία (2017-2021).

• Οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να είναι εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τον χρόνο εκπόνησης της συγκεκριμένης δημοσίευσης

• Ο συγγραφέας αλληλογραφίας ή ο πρώτος συγγραφέας της δημοσίευσης να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών και η διεύθυνση αλληλογραφίας να είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Β. ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ:

• Θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί μετά από κρίση σε εγνωσμένου κύρους εκδοτικό οίκο του εξωτερικού ή της Ελλάδας.

• O συγγραφέας της μονογραφίας Θα πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τον χρόνο εκπόνησης της συγκεκριμένης δημοσίευσης.

Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι συγγραφείς, Θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι το μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών είχε ισότιμη συμβολή στην εκπόνηση της εργασίας. Ως μονογραφίες δεν νοούνται συλλογικοί τόμοι με διαφορετικό συγγραφέα ανά κεφάλαιο. Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(α) Η συνολική ποιότητα και η πρωτοτυπία της δημοσίευσης (άρθρου ή μονογραφίας).
(β) Ο τεκμηριωμένος αντίκτυπος της δημοσίευσης στην κοινωνία και την ερευνητική κοινότητα.
(γ) Εφόσον πρόκειται για άρθρο, ο λόγος του δείκτη απήχησης (impact factor) του περιοδικού προς τον υψηλότερο δείκτη απήχησης της επιστημονικής περιοχής.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή του βραβείου απαρτίζεται από επτά μέλη, ένα από κάθε Σχολή, που ορίζονται από τις αντίστοιχες Κοσμητείες. Οι εργασίες της επιτροπής συντονίζονται από τον Αντιπρύτανη "Ερευνας & Ανάπτυξης. Η Θητεία της επιτροπής είναι τριετής. Η επιτροπή δύναται να καλέσει εξειδικευμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών ή να ζητήσει τη γνώμη επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να αξιολογηθούν οι προτάσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

"Ολα τα εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν το δικαίωμα να προτείνουν μία εργασία τους για το βραβείο εξαίρετης δημοσίευσης. Αυτό μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε ως ομάδα δύο ή περισσοτέρων μελών Δ.Ε.Π. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα υποψηφιότητα σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) θεματικές περιοχές: (Ι) Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Καλές Τέχνες, (ΙΙ) Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, (ΙΙΙ) Επιστήμες Ζωής και Υγείας, (Ι) Θετικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψηφιότητες κατατίθενται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Πρυτανείας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) οποτεδήποτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Η υποψηφιότητα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνει:

1 .Ονόματα, τμήματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών Δ.Ε.Π. υποψήφιων για το βραβείο.

2.Μια σύντομη επεξήγηση (έως 200 λέξεις) για την πρωτοτυπία, τη συμβολή του δημοσιευμένου έργου στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και τον αντίκτυπό του στην επιστημονική κοινότητα ή/και στην κοινωνία. Επίσης αναφορά του περιοδικού με τον υψηλότερο δείκτη απήχησης στην αντίστοιχη ερευνητική περιοχή.

3.Το άρθρο ή η μονογραφία σε μορφή pdf.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ

Θα απονεμηθούν στον πρώτο χρόνο δύο (2) βραβεία εξαίρετης δημοσίευσης. Σε κάθε βραβευόμενο (ή βραβευόμενους εάν πρόκειται περί κοινής εργασίας) απονέμεται τιμητικό δίπλωμα, καθώς και χορηγία €1500.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά την ετήσια τελετή του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών τον Ιανουάριο 2022.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών καθιερώνει Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr