Διάταξη του Υπουργείου Παιδείας οδηγεί τη Φαρμακευτική Πατρών σε απώλεια εξαμήνου

Διάταξη του Υπουργείου Παιδείας οδηγεί τη Φαρμακευτική Πατρών σε απώλεια εξαμήνου

Δεδομένης της εν ισχύ διευκρινιστικής εγκυκλίου του τέως υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4899), στην οποία αναγράφεται ρητά ότι η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύς του έκτακτου μέτρου αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα χαθεί σχεδόν ολόκληρο το Εαρινό Εξάμηνο στο Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς επίσης και μαθήματα από το Χειμερινό Εξάμηνο των φοιτητών στα οποία δε μπορεί να κρατηθεί για περεταίρω χρονικό διάστημα ο βαθμός της των αυτών θεωρίας.

Καθώς η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν είχε άλλα περιθώρια πέρα από την πλήρη ευθυγράμμιση με τις διατάξεις του υπουργείου, πολλά μαθήματα του παρόντος εξαμήνου τα οποία βάσει του περιγράμματός τους στο πλέον Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, προϋποθέτουν την επιτυχή εξέταση εργαστηρίου για να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν στην εξέταση, δε θα μπορούν να εξεταστούν.


Ήδη οι Καθηγητές του Τμήματος ξεκίνησαν να ενημερώνουν τους φοιτητές πώς δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων τους θα έχουν μόνο όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν τα εκάστοτε εργαστήρια σε προηγούμενα έτη.

Συνεπώς, η ίδια η διάταξη του υπουργείου Παιδείας, οδηγεί το Τμήμα σε αναστολή και χάσιμο του Εαρινού Εξαμήνου 2020/21 με αρκετές απώλειες να ακολουθούν και από το Χειμερινό.

Σημειώνεται πως η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός Παιδείας υπεύθυνος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Άγγελος Συρίγος είχαν δεσμευτεί με επίσημες τους δηλώσεις ότι δε θα χαθεί κανένα εξάμηνο από καμία Σχολή στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr