Παν/μιο Πατρών: Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των Ιερών Ναών εντός του Ιδρύματος

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Παν/μιο Πατρών: Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των Ιερών Ναών εντός του Ιδρύματος

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενημερώνει ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 30/28.04.2021 συνεδρίασή του, εφαρμόζοντας την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/ΦΕΚ.1682/24.04.2021 ΚΥΑ, με θέμα:

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» όπου στο Άρθρο 1Β αναφέρεται:

«1Β. Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής:… 9. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) .. Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι…», αποφάσισε ομόφωνα να μην επιτρέψει την λειτουργία των Ιερών Ναών εντός του Ιδρύματος κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.