Τα τελευταία νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τα τελευταία νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Συμμετοχή Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών στην Τηλεδιάσκεψη των ΑΕΙ με τον Υπουργό  Κ. Χατζηδάκη και τον Διοικητή του ΟΑΕΔ,  εκπόνησης από τα ΑΕΙ Προγραμμάτων Κατάρτισης

Στην Τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6/4/21 μεταξύ των ΑΕΙ, του Υπουργού Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη και του Διοικητή & Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κ. Σπ. Πρωτοψάλτη συμμετείχαν οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών κ.κ. Δ. Μαντζαβίνος, Δ. Σκούρας, Π. Δημόπουλος. Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η επίτευξη συνεργασιών ΑΕΙ/ΟΑΕΔ  σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση από τα ΑΕΙ προγραμμάτων κατάρτισης.

Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και της  5G A.E.

Στην υπογραφή μιας σειράς μνημονίων συνεργασίας προχώρησε το Πανεπιστήμιο Πατρών, με στόχο την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας με τους συνυπογράφοντες φορείς. Στόχος, του Πανεπιστημίου Πατρών  ο σαφής προσανατολισμός στον διεθνή χαρακτήρα, την εξωστρέφεια και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για αριστεία, διάκριση, έρευνα και καινοτομία.

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Συμμετοχές 5G Α.Ε. ανακοίνωσαν την υπογραφή μνημονίου με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη στήριξη επιχειρηματικών σχημάτων που αναπτύσσουν προϊόντα και λύσεις για την εκμετάλλευση της τεχνολογίας 5G. Η συγκεκριμένη συνεργασία ενθαρρύνει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και προωθεί την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας και τη διασύνδεσή του με την ευρύτερη  αγορά. Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Συμμετοχές 5G Α.Ε. για τη δημιουργία 5G οικοσυστήματος στην Ελλάδα σε συνεργασία με επιχειρήσεις και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Επίσης, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Digital Transformation and Digital Skills  (DT&S) της Cisco Hellas. Σκοπός της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και η από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, Μνημόνιο Συνεργασίας επιστημονικού και ερευνητικού επιπέδου υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Πατρών με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο επίτευξης κοινών στόχων δημιουργίας και μετάδοσης της αναλυτικής σκέψης, της διαρκούς αναβάθμισης και επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και της ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής ερευνητικής πολιτικής στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό χώρο.

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 11.495 ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2021

Η Επιτροπή Ερευνών σε συνέχεια δημόσιας πρόσκλησης για ενίσχυση των δράσεων Φοιτητικών Επιστημονικών & Λοιπών Ομάδων, αξιολόγησε το σύνολο των αιτημάτων και ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 11.495 ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2021. Οι Ομάδες  που ενισχύονται από τον Προϋπολογισμό του 2021 είναι οι εξής: Mindspace, Euroavia, Chemecon, BitUp, IEEESB, IGEM, TEEAΠΗ, AISEC & RoboticsClub. Η υποβολή διεκπεραιώθηκε αποκλειστικά με ηλεκτρονικό και εξ' αποστάσεως τρόπο και αφορούσε τις δράσεις του πρώτου εξαμήνου του έτους. Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις και να αναπτύσσει εφαρμογές για την ουσιαστικότερη υποστήριξη των ενεργειών και των διοικητικών  αναγκών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Ένταξη έργων του Πανεπιστημίου Πατρών στον προσωρινό πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων με τίτλο: "Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας" της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δράση 4.c.1.1-α3: Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώθηκε η ένταξη στον προσωρινό πίνακα αξιολογημένων προτάσεων των παρακάτω έργων του Πανεπιστημίου Πατρών:

  • Ενεργειακή αναβάθμιση πολυώροφου κτιρίου του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών & κτιρίου Βαρέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, ύψους 2.772.660,60 ευρώ.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύψους 843.650,99 ευρώ

Η Πρυτανική Αρχή ευχαριστεί από καρδιάς τόσο τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πατρών που ενεπλάκησαν στη μελέτη, διαμόρφωση  και υποβολή των εν λόγω ανταγωνιστικών προτάσεων κάτω από αντίξοες συνθήκες, όσο και  την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την διάθεση ενός τόσο σημαντικού ποσού για ενεργειακές αναβαθμίσεις ενεργοβόρων κτιρίων του Ιδρύματος.

Ολοκληρώθηκε η Αναβάθμιση Υπολογιστικών Υποδομών Ψηφιακού Άλματος

Ολοκληρώθηκε στις 26.03.2021 η αναβάθμιση των υπολογιστικών υποδομών του Ψηφιακού Άλματος, μετά από συντονισμένες προσπάθειες των τελευταίων έξι μηνών. Το σύνολο των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος μεταφέρθηκε σε νέο, σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιό, παλαιότητας άνω των 10 ετών. Η αναβάθμιση κρίθηκε απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονταν και επηρέαζαν τη λειτουργία, την ταχύτητα και την αξιοπιστία του πληροφοριακού συστήματος. Το κόστος της αναβάθμισης ανήλθε σε 127.348,00€, χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου Πατρών και συμπεριελάμβανε την αγορά εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και μετάπτωσης.

Ταυτόχρονα, από την 01.04.2021, έχει αρχίσει η υλοποίηση του έργου «Δράσεις ενοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.166.250,00 € (ΕΣΠΑ), το οποίο ανασχεδιάστηκε και εγκρίθηκε πρόσφατα. Η υλοποίηση των παραπάνω έργων θα συμβάλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Πανεπιστημίου, την εξοικονόμηση πόρων, την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η Πρυτανική Αρχή ευχαριστεί τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πατρών για τις προσπάθειες που κατέβαλλαν και καταβάλλουν ώστε να οδηγηθούμε στην επίτευξη αυτών των σημαντικών  αποτελεσμάτων.

Εκπαιδευτική άδεια χρήσης για τα προϊόντα της MATLAB απέκτησε το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της τηλε-εκπαίδευσης λόγω COVID-19, εξασφάλισε εκπαιδευτική άδεια χρήσης για τα προϊόντα της "Mathworks" (MATLAB Campus Wide License), η οποία περιλαμβάνει:

  • την κεντρική εφαρμογή (MATLAB),
  • όλα τα πρόσθετα (addons),
  • το MATLAB Grader και
  • το Matlab Academic Online Training Suite (εκπαιδευτική πλατφόρμα online training).

Η συγκεκριμένη άδεια είναι για απεριόριστο αριθμό χρηστών με ισχύ έως 30 Ιουνίου 2022. Η αδειοδότηση θα γίνεται μέσω δικτυακού τόπου που κατασκευάζει η Mathworks ειδικά για το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ταυτοποίηση θα γίνεται από τις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Διαδικτυακό Σεμινάριο της  Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Υποστηρικτική Τεχνολογία στην καθημερινότητα και την εκπαιδευτική ζωή των ΑμεΑ»

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες πραγματοποιήθηκε στις 31/3/21, ένα εξαιρετικά σημαντικό  διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Υποστηρικτική Τεχνολογία στην καθημερινότητα και στην εκπαιδευτική ζωή των ΑμεΑ» από την Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Ιατρικής, κ. Μάρκος Μαραγκός, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε τη σημαντικότητα κάθε μέσου ώστε η καθημερινότητα και η εκπαίδευση των ΑμεΑ να γίνει ευκολότερη και ομορφότερη. Και αυτό, τόνισε, ότι θα επιτευχθεί με την ευαισθητοποίηση όλων μας να αυξήσουμε τα μεγέθη της προσφοράς μας σε όποιους από τους συνανθρώπους μας χρειάζονται τη στήριξή μας. Στον σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το Σεμινάριο.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.