Η κατάταξη του Πανεπιστημίου Πατρών και των θεματικών πεδίων του Διεθνώς και Εθνικά για το 2021

Η κατάταξη του Πανεπιστημίου Πατρών και των θεματικών πεδίων του Διεθνώς και Εθνικά για το 2021

Κατατάξεις Πανεπιστημίων: Σημαντική η θέση που έχει κατακτήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών για το 2021 όπως καταδεικνύεται από το σύστημα QS World Ranking / Top Universities, έναν από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, δημοσίευσε τον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή (QS World University Rankings by Subject) για το 2021.

Στη κατάταξη για το τρέχον έτος εξετάστηκαν 1.453 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σε 5 επιστημονικές περιοχές και 48 θεματικά πεδία. Ο πίνακας κατάταξης που δημοσιεύτηκε βασίζεται σε μια σειρά από επιμέρους κριτήρια (academic and employer reputation,  citations per paper and h-index), το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται  σε απαντήσεις πάνω από 100.000 ακαδημαϊκών και 50.000 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, απ' όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας. Βαθμολογήθηκαν 35 θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών και κατετάγησαν (ranked) τα 13 ως ακολούθως:


Engineering & Technology, θέση 258 παγκοσμίως, 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 67 (θέση 277 για το 2020).

Τα  θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν έχουν ως εξής:

• Engineering – Civil & Structural θέση 151-200 παγκοσμίως & 3η θέση σε Εθνικό επίπεδο, με score 65,2.
• Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing θέση 201-250 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδομε score 57,2

Engineering – Chemical θέση 201-250 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 57,2.

• Engineering – Electrical & Electronic θέση 201-250 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 58,3.
• Computer Science & Information Systems θέση 251-300 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο με score 59,6

Life Sciences & Medicine (score 49,3)

Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής:

•  Agriculture & Forestry θέση 251-300 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 56
•  Medicine, θέση 401-450 παγκοσμίως & 5η σε εθνικό επίπεδο, με score 55,3
•  Biological Sciences, θέση 551-600 παγκοσμίως & 5η σε εθνικό επίπεδο, με score 53,1

Natural  Sciences (score 58,8)

Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής:

• Environmental Sciences θέση 301-350 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 67,8
• Materials Science θέση 351-400 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 43,1
• Chemistry θέση 451-500 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 58,8

Social Sciences & Management (score 57,5)

Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής:

• Business & Management Studies θέση 401-450 παγκοσμίως & 4η σε εθνικό επίπεδο, με score 53,8
• Economics & Econometrics θέση 451-500 παγκοσμίως & 4η σε εθνικό επίπεδο, με score 52,7

Ακολουθεί ο πίνακας με τις θέσεις των θεματικών περιοχών του Πανεπιστημίου Πατρών για τα τρία τελευταία έτη.


Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr