Ενέργειες του Πανεπιστημίου Πατρών για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας

Ενέργειες του Πανεπιστημίου Πατρών για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας

Η Πρυτανική Αρχή ανακοινώνει μια σειρά δράσεων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο μας. Εκτιμάται ότι οι δράσεις θα ενισχύουν σημαντικά τόσο την εξωστρέφεια, όσο και την διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου μας. Οι δράσεις έχουν πεδίο εφαρμογής από 1/1/2021 και είναι οι εξής:

1) Πρόγραμμα Ερευνητικής Ενίσχυσης Εκκίνησης για νεοδιοριζόμενα μέλη ΔΕΠ


Έναρξη χρηματοδότησης από την ημερομηνία της ορκωμοσίας με έγκαιρη υποβολή συνοπτικού σχεδίου έρευνας χωρίς διαδικασία εξωτερικής κρίσης. Ευελιξία στην οικονομική διαχείριση του προγράμματος, με εξαίρεση την μη χρηματοδότηση αγοράς ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Απολογισμός σε τρία χρόνια, ενδιάμεση αποτίμηση σε 1.5 χρόνο. Ως παραδοτέα μετρώνται οι πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (ιδιαίτερα όταν ο κάτοχος του προγράμματος είναι ο κύριος συγγραφέας) και η τεκμηρίωση διεκδίκησης εξωτερικής χρηματοδότησης. Τρόπος χρηματοδότησης: €5.000 ανά μέλος ΔΕΠ σε δύο ισόποσες δόσεις με αποτίμηση δραστηριοτήτων στο ενδιάμεσο της τριετίας.

2) Επέκταση Προγράμματος Καραθεοδωρή σε μέλη ΔΕΠ πρώην ΤΕΙ (Πρόγραμμα: Καραθεοδωρη-2)

Ενίσχυση της βασικής έρευνας σε μέλη ΔΕΠ προερχόμενα από Τμήματα του πρώην ΤΕΙ που υπηρετούν στις Σχολές (α) Επιστημών Aποκατάστασης Yγείας, (β) Γεωπονικών επιστημών, και (γ) Οικονομικών Eπιστημών και Διοίκησης Eπιχειρήσεων. Χρηματοδοτείται μία πρόταση ανά Σχολή (συνολικά τρεις προτάσεις) ακολουθώντας τους γενικούς κανόνες του προγράμματος Καραθεοδωρή. Σχεδιάζεται η εφαρμογή του προγράμματος με ευελιξία στο προσωπικό που μπορεί να απασχοληθεί στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές. Τρόπος χρηματοδότησης: €30.000 ανά πρόταση ισόποσα κατανεμημένο σε περίοδο τριών ετών.

3) Θεσμοθέτηση Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ»

Το βραβείο έρχεται (α) να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο στην εξαίρετη διδασκαλία στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και (β) να αναγνωρίσει εκείνα τα μέλη του, που υπηρετούν αυτό το ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση. Εκτός από τις διδακτικές του ικανότητες, ο βραβευόμενος πρέπει να χαρακτηρίζεται από (α) εξαίρετο ακαδημαϊκό ήθος , και (β) τη συμβολή του στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης στους φοιτητές. Ετήσια βράβευση με βραβείο €3.000.

4) Θεσμοθέτηση Βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Το βραβείο έρχεται (α) να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιό μας στην βασική κι εφαρμοσμένη έρευνα που στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης,  (β) να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την εξαιρετική ερευνητική προσπάθεια που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ετήσια βράβευση με βραβείο €3.000.

5) Ενίσχυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) χωρίς δίδακτρα

Ποσό €3.000 ανά ΠΜΣ διατίθεται για την προβολή και εξωστρέφεια των προγραμμάτων, όπως π.χ. για την πρόσκληση καταξιωμένων ομιλητών για σεμιναριακού τύπου διαλέξεις, οργάνωση ημερίδας προβολής του ΠΜΣ, παρουσιάσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις που προέρχονται από Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίας (ΜΔΕ), κ.ο.κ. Μέγιστο συνολικό ποσό δράσης €105.000.

6) Χρηματοδότηση Ερευνητικών Δράσεων Μελών Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Χρηματοδότηση με στόχο να ενισχυθεί το ερευνητικό έργο των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσω της ποιοτικής και ποσοτικής βελτίωσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Ενδεικτικά, προτείνονται η κάλυψη δαπάνης δημοσίευσης σε υψηλού κύρους open access περιοδικά, η επιβράβευση υψηλής ποιότητας δημοσιεύσεων ανά θεματική περιοχή. Το ετήσιο ποσό της δράσης ανέρχεται σε €120.000.

7) Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Βελτίωση της Θέσης του Πανεπιστημίου στις Διεθνείς Κατατάξεις

Συνεργασία με διεθνείς οίκους παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της θέσης του Πανεπιστημίου στις διεθνείς κατατάξεις. Το κόστος εκτιμάται σε €70.000.

8) Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου

Οργάνωση και ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Πατρών. Το κόστος εκτιμάται σε €50.000.

9) Οργάνωση Γραφείου Υποστήριξης για τις Δικτυακές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Εκπαίδευση όλων των πρωτοετών φοιτητών με αντικείμενο τις παρεχόμενες δικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου που θα υποστηρίζεται από την λειτουργία γραφείου υποστήριξης (helpdesk). Το γραφείο θα λειτουργεί για 10 μήνες και θα στελεχώνεται από 10 αμειβόμενους φοιτητές. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται σε €50.000.

Σύντομα, θα ανακοινωθούν αναλυτικά το πλαίσιο και οι διαδικασίες που θα διέπουν τις παραπάνω δράσεις. Η προσπάθεια για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου μας θα συνεχισθεί και την επόμενη χρονική περίοδο με νέα δέσμη δράσεων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr