Ο Πρύτανης του Παν. Πατρών σχετικά με την δημιουργία ενός Ειδικού Σώματος Φύλαξης και Προστασίας για τα Πανεπιστήμια

Τι δηλώνει ο Πρύτανης του Παν. Πατρών σχετικά με την δημιουργία ενός Ειδικού Σώματος Φύλαξης και Προστασίας των Πανεπιστημίων

Στη Σύνοδο των Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε εκτάκτως στις 03-11-2020, συζητήθηκαν διεξοδικά, πρωτίστως ο αποτρόπαιος προπηλακισμός του Πρυτάνεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητή Δ. Μπουραντώνη, όσο και η προκύψασα εξ αυτής της απεχθούς πράξης, πρόταση του πρωθυπουργού περιλαμβάνουσα μια δέσμη μέτρων ασφαλείας και φύλαξης των Πανεπιστημίων.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων και των Προέδρων των Δ.Ε. των Πανεπιστημίων της χώρας, αρχικά αποδοκίμασε και καταδίκασε απερίφραστα για μία εισέτι φορά, τις περιπτώσεις βίας που συνέβησαν τελευταία, τόσο στο ΟΠΑ όσο και στο ΕΜΠ.


Σύμφωνα με τον Προεδρεύοντα της Συνόδου Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Νίκο Γ. Παπαϊωάννου, στη συζήτηση που διεξήχθη, έγινε προσπάθεια περιγραφής χωρίς παρωπίδες μιας χρονίζουσας κατάστασης που ταλανίζει τα ΑΕΙ. Παράλληλα απεφασίσθη να καταγραφούν λύσεις πρακτικές, ρεαλιστικές και τολμηρές, ώστε να καταδειχθεί ότι σε ένα κράτος δικαίου που το Σύνταγμά του θεμελιώνει την ακαδημαϊκή ελευθερία, στεκόμαστε απέναντι στη βία και αρνούμαστε το καθεστώς ομηρίας. Η Σύνοδος θεώρησε σημαντική την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να συγκαλέσει τηλεδιάσκεψη με τους Πρυτάνεις και τους αρμόδιους Υπουργούς, γεγονός που δείχνει την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας σε ανώτατο επίπεδο.

Η συζήτηση της υπάρχουσας κατάστασης κατέδειξε σαφώς ότι τα χωροταξικά χαρακτηριστικά του κάθε Πανεπιστημίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να οδηγήσουν σε επιμέρους σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων. Συμφωνήθηκε σε γενικές γραμμές ότι, η πανεπιστημιακή φύλαξη θα πρέπει να οργανωθεί σε νέες βάσεις, ενώ στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων, θα πρέπει να υπάγεται και να αναφέρεται στον Πρύτανη και στη Σύγκλητο.

Αναφορικά με την αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας των Πανεπιστημίων, απεφασίσθη ότι χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση, αναφορικά με τη μορφή και τον τρόπο εφαρμογής τους. Επισημάνθηκε, η ύπαρξη ελεγχόμενης εισόδου τουλάχιστον για χώρους με εξαιρετικά ευαίσθητες υποδομές και χώρους διοίκησης. Η Σύνοδος αρχικά θεωρεί ότι το υπάρχον ποινικό νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές. Εν κατακλείδι απεφασίσθη, ότι οι γενικές θέσεις χρήζουν ενδελεχούς συζήτησης τόσο με την Πολιτεία όσο και εντός των οργάνων των ΑΕΙ, σε σύντομο διάστημα και εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Στο πλαίσιο αυτό, ορίστηκε επιτροπή Πρυτάνεων, που θα ξεκινήσει άμεσα τη συζήτηση με την Πολιτεία.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, με αφορμή τη φασιστική πράξη προς τον Πρύτανη του ΟΠΑ Δημήτρη Μπουραντώνη, υποστηρίζει, πως πρόκειται για πράξη ενάντια σε κάθε έννοια Δημοκρατίας και Ήθους. Στο πλαίσιο αυτό δηλώνει:

«Οι καιροί είναι γεμάτοι από τις δυσώδεις οσμές της επιβολής της κυριαρχίας της βίας, της μη αποδοχής της διαφορετικότητας και της διαφορετικής γνώμης, του εξοβελισμού του πλουραλισμού και τελικά της απαξίας της ανθρώπινης οντότητας. Αυτοί οι καιροί σηματοδοτούν ιδιαίτερα έντονα την αμφισβήτηση του πυρήνα, της έστω πολλαπλά ατελούς Δημοκρατίας μας και κατ’ επέκταση της ίδιας της ουσίας του Πανεπιστημίου σαν Θεσμού. Στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω, ότι είναι αναγκαία η δημιουργία ενός Ειδικού Σώματος Φύλαξης και Προστασίας, κατάλληλα εκπαιδευμένου στην αρμοδιότητα της Συγκλήτου χωρίς προανακριτικές αρμοδιότητες. Αυτό με τήρηση του νόμου αρκεί. Χρειάζεται βέβαια πολιτική βούληση και τόλμη».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr