Ιστορική μέρα για τους Διπλωματούχους ΔΠΦΠ - Δικαίωση των αποφοίτων του Τμήματος

Ιστορική μέρα για τους Διπλωματούχους ΔΠΦΠ - Δικαίωση των αποφοίτων του Τμήματος

Μετά από 11 χρόνια αγώνων ήρθε επιτέλους η δικαίωση των αποφοίτων του τμήματος. Η απόφαση για μετονομασία του τμήματος που πάρθηκε το 2009 έρχεται να δικαιώσει όλους εμάς που πιστέψαμε στην επικράτηση της επιστήμης της Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Πρόκειται λοιπόν για μια αναβάθμιση του τμήματος μας καθώς πλέον βρισκόμαστε ως βασική ειδικότητά Μηχανικών στο Τεχνικό επιμελητήριο.

Ακολουθεί ανακοίνωση από τον πρόεδρο του τμήματος:


Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι στις 27/10/2020 η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. έκανε δεκτό το αίτημα που καταθέσαμε στις 10/9/2020 και απέδωσε στους αποφοίτους μας τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοί μας θα γίνονται δεκτοί για εξετάσεις στο Τ.Ε.Ε. από την επόμενη εξεταστική περίοδο (Φεβρουάριος 2021).

Σήμερα το Τμήμα μας έκανε ένα μεγάλο βήμα: έγινε ισότιμο μέλος της κοινότητας των μηχανικών. Μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτή μας την επιτυχία. Σε αυτήν μας την προσπάθεια υπήρξαν συνάδελφοι που αγωνίστηκαν πραγματικά για να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και δίνουμε σε όλους την υπόσχεση πως ο αγώνας για την αναβάθμιση του Τμήματός μας δε σταματά εδώ. Με την αρωγή και ενεργή συμμετοχή όλων ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια επιτεύγματα.

Με τιμή
Φραγκίσκος Κουτελιέρης, πρόεδρος του Τμήματος
Νικόλαος Κούτσιας, αναπληρωτής πρόεδρος

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΔΠΦΠ), θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/15-4-1998) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, υπό την στέγη του… Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Τμήμα είχε εξαρχής χαρακτήρα τμήματος Μηχανικών όπως είναι εμφανές από τα διδασκόμενα μαθήματα και τη πενταετή διάρκεια των σπουδών του.
Το 2009 η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει ομόφωνα την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, έτσι ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένος με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα σπουδών των υφιστάμενων Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, και ταυτόχρονα τη μετονομασία του Τμήματος σε τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Έπειτα, η απόφαση και ο φάκελος μετονομασίας του Τμήματος αποστέλλεται στη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε συνεδρίαση της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενέκρινε το φάκελο της μετονομασίας του Τμήματος. Ο φάκελος στη συνέχεια στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να εγκριθεί και από εκεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετονομασίας. Παρόλα αυτά, στο επόμενο διάστημα δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο για την έγκριση ή την απόρριψη του φακέλου της μετονομασίας, καθώς και για τους λόγους τυχόν απόρριψης αυτού. Ενδεχομένως, αυτό να οφειλόταν στους σχεδιασμούς του Υπουργείου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας που ήρθε λίγους μήνες αργότερα.

Τελικά, το Τμήμα κατέληξε υπό τη διοίκηση του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας στο οποίο άνηκαν τα τρία τμήματα του Αγρινίου (2009-2013). Η Διοίκηση του πανεπιστημίου αυτού αποδείχθηκε ανεπαρκής στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της, καθώς δεν προσπάθησε και δεν έλυσε κανένα από τα προβλήματα του τμήματος. Παρότι δήλωνε σύμφωνη με τη μετονομασία, δεν πραγματοποίησε καμία ουσιαστική ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ είχε στη διάθεσή της το πόρισμα της εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος ΔΠΦΠ από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση το οποίο συνοπτικά υπαγόρευε την μετονομασία του τμήματος σε τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Επίσης, δεν ασχολήθηκε ούτε με τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι το τμήμα αν και λειτουργεί από το 1998, όπως προαναφέρθηκε, μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ΠΔ κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος. Το 2007, μετά από απόφαση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, καταρτίστηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος ως Διαχειριστές Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Το σχέδιο ΠΔ, αφού εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στάλθηκε στο Σ.Α.Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας για έγκριση. Εντούτοις, ουδέποτε δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Ούτε όμως αργότερα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος όπως έγινε σε άλλα τμήματα.

Αξίζει να επισημανθεί εδώ ότι ο φάκελος μετονομασίας του τμήματος ΔΠΦΠ στελνόταν επανειλημμένως και επί σειρά ετών από τη Διοίκηση του Τμήματος στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο και επέμενε να αγνοεί συνεχώς χωρίς να δίνει ικανοποιητικές εξηγήσεις και απαντήσεις.
Το 2013 το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας θα καταργηθεί, με αποτέλεσμα το τμήμα ΔΠΦΠ να αλλάξει διοικητική στέγη και να ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών χωρίς όμως να μετονομαστεί σε Μηχανικούς. Μετά από αυτή την εξέλιξη, επανασυντάσσεται αμέσως και νέος φάκελος μετονομασίας από τη διοίκηση του τμήματος ΔΠΦΠ και στέλνεται, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες, στην κοσμητεία της πολυτεχνικής σχολής.

Η απάντηση της κοσμητείας, μετά από συνεχείς κρούσεις, θα έρθει καθυστερημένα το έτος 2016 και θα αναφέρει τα ακόλουθα:

1.​ Κατά την συνεδρίαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής σχολής και κατόπιν ψηφοφορίας, το όργανο της Κοσμητείας αποφασίζει κατά πλειοψηφία αρνητικά για την μετονομασία του τμήματος ΔΠΦΠ σε τμήμα ΜΗΠΕΡ. Η συγκεκριμένη απόφαση του εν λόγω οργάνου θα τεκμηριωθεί με την ακόλουθη θέση, όπως διατυπώθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης: «Παρόλο που η εν γένει δραστηριότητα του Τμήματος (ΔΠΦΠ) είναι σε υψηλό επίπεδο, τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά δεν συνάδουν με αυτά ενός τμήματος Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής».
2. ​Επίσης, διατυπώνεται ότι θα στηριχθεί η χωροταξική μετακίνηση των τμημάτων του Αγρινίου στην Πάτρα, υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Όλα αυτά τα έτη οι Σύλλογοι Φοιτητών και Αποφοίτων του τμήματος ΔΠΦΠ διεκδικούσαν συνεχώς μέσα από δράσεις, καταλήψεις και διαμαρτυρίες την μετονομασία του Τμήματος, αλλά και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Η αόριστη και συνάμα ανυπόστατη απάντηση της κοσμητείας για τη μη μετονομασία του Τμήματος ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η έλλειψη σοβαρής και συγκεκριμένης τεκμηρίωσης, καθώς και ισχυρών ακαδημαϊκών κριτηρίων, δεν ξεκαθάρισε σε καμία περίπτωση την κατάσταση. Έτσι, μετά από κινητοποιήσεις των φοιτητών, το θέμα έφτασε μέχρι την αρμόδια αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας κα. Σία Αναγνωστοπούλου.

Το 2016, κατόπιν εισήγησης της κας. Αναγνωστοπούλου, θα πραγματοποιηθεί διάλογος μεταξύ της ίδιας, των φοιτητών (ΔΠΦΠ), των καθηγητών (ΔΠΦΠ), της πρυτανείας και της κοσμητείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο διάλογος αυτός θα κλείσει με την αναπληρώτρια Υπουργό να δίνει παράταση κάποιων ημερών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ώστε αυτό να στείλει στο Υπουργείο το φάκελο της μετονομασίας του τμήματος ΔΠΦΠ. Σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο βήμα θα παραλειφθεί και η διαδικασία μετονομασίας του τμήματος θα δρομολογηθεί κανονικά. Προφανώς, ο τότε κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών κος Κουφοπαύλου δεν έπεισε κανέναν με τις αοριστίες του, αναφέροντας πως το τμήμα ΔΠΦΠ δεν μπορεί να μετονομαστεί γιατί είναι ένα τμήμα «μαϊμού». Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι, το τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων κατέχει τη δεύτερη θέση σε ερευνητικό επίπεδο και ερευνητική συνεισφορά εντός της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών. Ενδεικτικά, το 2014 ο αριθμός των δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ ήταν 3,52 άρθρα ανά άτομο.

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης που ακολούθησε δεν βοήθησε για να υλοποιηθούν οι προαναφερθείσες αποφάσεις της κας Αναγνωστοπούλου. Συνεπώς, η διαδικασία μετονομασίας του τμήματος έμεινε και πάλι στάσιμη. Τα προβλήματα όμως, δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς το Πανεπιστήμιο Πατρών άρχισε να δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και απαξίωσης του Τμήματος, διαθέτοντας ελάχιστα χρήματα για τη λειτουργία του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του και επιτάχυνε μία τάση φυγής των μελών ΔΕΠ που είχε δημιουργηθεί από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς αρκετοί καθηγητές άρχισαν να μετακινούνται σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου της Πάτρας ή σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Τελικά, η παραπάνω πρακτική σε συνδυασμό με την μη αναπλήρωση του διδακτικού προσωπικού με πρόσληψη ή εκλογή μελών ΔΕΠ, οδήγησε στη σημερινή αποδυνάμωσή του και τη μείωση των μελών ΔΕΠ του από τα 23 μέλη μόλις στα 12.

Η κατάσταση του Τμήματος απασχόλησε πριν δύο χρόνια, μέσω επίκαιρης ερώτησης και την Ελληνική Βουλή.
Ενδεικτικό της έλλειψης προγραμματισμού, της άγνοιας για τη φύση του τμήματος και της απουσίας ακαδημαϊκών κριτηρίων στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και στο σχεδιασμό του τοπίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι και το γεγονός πως το 2015 ανακοινώθηκε η ίδρυση τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας χωρίς να πληρούνται βασικά κριτήρια.

Δέκα χρόνια μετά την απόφαση για τη μετονομασία του τμήματος ΔΠΦΠ σε τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και χωρίς να υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τους περίπου 900 αποφοίτους του, το Πανεπιστήμιο Πατρών κινείται, σύμφωνα με εξαγγελίες, στη ίδρυση Γεωπονικής Σχολής στο Αγρίνιο. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο Πατρών περιφρονεί την απόφαση ενός τμήματος για την μετονομασία του, χωρίς να καθορίζει τη μελλοντική ακαδημαϊκή του φύση και αφήνοντας μετέωρους και χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα τους αποφοίτους του. Μάλιστα, από αυτή την τακτική του πανεπιστημίου δίνονται και αφορμές σε άλλα τμήματα που βλέπουν το όλο ζήτημα συντεχνιακά, να τοποθετηθούν αυθαιρέτως επί του θέματος. Κάθε άλλο παρά τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πάτρας, που διατυπώνει ότι η δημιουργία Γεωπονικής Σχολής στο Αγρίνιο και η ένταξη των εκεί τμημάτων σε αυτήν, θα αποτελέσει θετική εξέλιξη.

Ως απόρροια όλων τον παραπάνω, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
1. Πως γίνεται το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να έστειλε το φάκελο μετονομασίας του τμήματος στο παρελθόν, ενώ το Πανεπιστήμιο Πατρών, ουσιαστικά αναίτια, να μπλοκάρει τη διαδικασία και να αρνείται να τον στείλει;
2. Πως γίνεται ένα τμήμα περιβαλλοντικής φύσεως να γίνει ξαφνικά γεωπονικής φύσεως και αυτό να θεωρείται θετική εξέλιξη; Μπορεί να αλλάξει το αντικείμενο και η φύση ενός τμήματος σε τέτοιο βαθμό και πώς αυτό θα επηρεάσει τους φοιτητές και τους αποφοίτους του;

3. Τι θα απογίνουν οι περίπου 900 απόφοιτοι του τμήματος ΔΠΦΠ οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα;
4. Από τη στιγμή που στη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών δεν υπάρχει τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (για να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων) και με γνώμονα τον εξαρχής χαρακτήρα του τμήματος ΔΠΦΠ, λαμβάνοντας υπόψη την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών που έγινε θεωρείτε ως μη λογική, κοινωνικά ασύμφορη και ακαδημαϊκά αβάσιμη την πρόταση της μετονομασίας του Τμήματος σε τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος;

Ζητάμε
Α) Την υλοποίηση του διαχρονικού αιτήματος των φοιτητών, αποφοίτων και καθηγητών του Τμήματος για τη μετονομασία του σε τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες που ξεκίνησαν το 2009 και δείχνοντας τον ανάλογο σεβασμό στο Τμήμα και στις αποφάσεις του.

Β) Την άμεση κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr