Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεμένουν από καθηγητές Τμήματα!

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεμένουν από καθηγητές Τμήματα!

Σοβαρές παρενέργειες στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο έχει δημιουργήσει η έλλειψη καθηγητών, Μόνιμων μελών Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Μάλιστα το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Όπως εξηγεί ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας, «φέτος περιμέναμε νέες θέσεις αλλά και την κάλυψη όσων συνταξιοδοτήθηκαν ή αποχώρησαν για οποιοδήποτε λόγο το 2019. Η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι θα πάρουμε μηδέν νέες θέσεις και αυτό σημαίνει ότι δεν ενισχύονται τα καινούργια τμήματα που δεν έχουν θέσεις και ότι δεν ανοίγουμε νέα γνωστικά αντικείμενα. Δεν γινόμαστε δηλαδή σύγχρονοι και ανταγωνιστικοί».


Περιμέναμε να πάρουμε 28 θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτούς που αποχώρησαν το 2019 και το Υπουργείο θα μας δώσει 12 και άλλες 11 ή 12 . Δηλαδή  σύνολο 23 ή 24 και άρα λιγότερες και από τους αποχωρήσαντες.  Στο πλαίσιο αυτό, στα νέα τμήματα δεν υπάρχουν θέσεις, τα παλιά τμήματα δεν ανανεώνουν και δεν εκσυγχρονίζουν το πρόγραμμα σπουδών με νέα γνωστικά αντικείμενα και έχουμε και λιγότερους από αυτούς που έφυγαν».

Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως αναφέρει, υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν ούτε ένα μέλος ΔΕΠ. Και φέρνει ως παράδειγμα τμήματα από μηδέν μέχρι τρία μέλη ΔΕΠ. Και συγκεκριμένα το Τμήμα Βιοσυστημάτων με  μηδέν μέλη ΔΕΠ, το Τμήμα Μουσειολογίας με  δύο μέλη ΔΕΠ, το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής επίσης με δύο μέλη ΔΕΠ και το Τμήμα Τροφίμων με τρία μέλη ΔΕΠ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η  έλλειψη καθηγητών – μελών ΔΕΠ «υποβαθμίζει τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών ένα εκ των οποίων είναι η Ιατρική ενώ επηρεάζεται άμεσα και η λειτουργία του  Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου» καθώς στους  συνταξιοδοτηθέντες ανήκουν και καθηγητές της Ιατρικής. 

Για το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης της Συγκλήτου ο κ Μπούρας επισημαίνει στο thebest ότι "το Πανεπιστήμιο αποφάσισε ότι η κατανομή των θέσεων σε συνδυασμό με την προχειρότητα του νόμου Γαβρόγλου δημιουργεί μια σειρά θέματα στο Πανεπιστήμιο τα οπολια επιδεινώνονται λόγω του κορωνοϊού και ζητά από τα Τμήματα να συνεδριάσουν άμεσα και σε επόμενη Σύγκλητο να δουν σε τί βαθμό μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων".

Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών:

"Το Πανεπιστήμιο Πατρών σύντομα θα έχει μεγάλη δυσκολία ή θα οδηγηθεί σε αδυναμία ποιοτικής εκτέλεσης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας με τα παλιά Τμήματα να μην μπορούν να ανανεώσουν τα γνωστικά τους αντικείμενα και τα νέα τμήματα να μην μπορούν να λειτουργήσουν"

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών λαμβάνοντας υπόψη:

1. την πρόσφατη απόφαση (3.9.2020) της Υπουργού Παιδείας κας Νίκης Κεραμέως, βάσει της οποίας από τις 205 θέσεις μόνιμων μελών Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) που κατανέμονται στα Πανεπιστήμια, την (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο Πανεπιστήμιο Πατρών δίνονται μόνο 12 θέσεις

2. ότι οι 12 θέσεις δεν αντιστοιχούν καν στο 50% των 28 θέσεων μελών ΔΕΠ που κενώθηκαν λόγω συνταξιοδότησης το 2019

3. την ανορθολογική και πρόχειρη μεγέθυνση του Πανεπιστημίου Πατρών (35 Τμήματα), με τη δημιουργία νέων τμημάτων και τη συγχώνευση με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, χωρίς σχέδιο και στήριξη σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους ως απόρροια του νόμου Γαβρόγλου,

4. το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις αρχές Σεπτεμβρίου και ακόμη δεν γνωρίζουμε ούτε πόσες πιστώσεις συμβασιούχων διδασκόντων με βάση το ΠΔ 407/80 θα έχουμε διαθέσιμες ούτε πότε αυτές θα είναι εφικτό να πληρωθούν (το 2019 κατ’ εξαίρεση είχαν διατεθεί 33 θέσεις στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και μάλιστα πολύ έγκαιρα-εντός του Ιουλίου, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια οι θέσεις κυμαίνονταν από 7-9) ώστε στην καλύτερη περίπτωση να μπορούν να αξιοποιηθούν τον τελευταίο μήνα του χειμερινού εξαμήνου

Διαπιστώνει ότι:

1. Το Πανεπιστήμιο Πατρών σύντομα θα έχει μεγάλη δυσκολία ή θα οδηγηθεί σε αδυναμία ποιοτικής εκτέλεσης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας με τα παλιά Τμήματα να μην μπορούν να ανανεώσουν τα γνωστικά τους αντικείμενα και τα νέα τμήματα να μην μπορούν να λειτουργήσουν

2. Το Ιατρικό Τμήμα και το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα αντιμετωπίσουν προβλήματα που οξύνθηκαν και έγιναν περισσότερο φανερά στις ιδιαίτερες COVID συνθήκες που βιώνουμε, όντας και νοσοκομείο αναφοράς για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

3. Τα νέα Τμήματα που δημιουργήθηκαν χωρίς κανένα σχεδιασμό με τον νόμο Γαβρόγλου θα έχουν σοβαρά προβλήματα να υπηρετήσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο

Αποφασίζει:

  • τη σύσταση Επιτροπής για το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία άμεσα και σε κάθε περίπτωση ΜΕΧΡΙ 30/11/2020 θα καταθέσει εισήγηση
  • να τοποθετηθεί εμφατικά στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, υπερασπίζοντας το μέλλον του Πανεπιστήμιου Πατρών, ενός Δημόσιου, Επώνυμου και Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πανεπιστημίου
  • την άμεση συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων όλων των Τμημάτων για την διαπίστωση του βαθμού ικανοποίησης των όρων της ΚΥΑ για την λειτουργία των ΑΕΙ
  • να υιοθετήσει το παρόν ψήφισμα που θα σταλεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τον περιφερειάρχη, τους βουλευτές, δημάρχους, τους φορείς της περιοχής και τα ΜΜΕ
  • να εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη να διεκδικήσει με απαιτητό τρόπο

α) θέσεις που αντιστοιχούν στο 100% των αποχωρήσεων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (28 θέσεις), όπως προβλέπει ο νόμος Γαβρόγλου, με σαφές χρονοδιάγραμμα και προσαυξημένο αριθμό νέων θέσεων ΔΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τα 35 τμήματα, όπως προέκυψαν μετά την συγχώνευση με τα ΤΕΙ και τη δημιουργία νέων Τμημάτων)

β) αυξημένο αριθμό θέσεων συμβασιούχων διδασκόντων ΠΔ 407/80 που θα διατεθούν σύντομα ώστε να είναι χρήσιμες και να αξιοποιηθούν.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr