Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ο καθηγητής Χρήστος Μπούρας

Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ο καθηγητής Χρήστος Μπούρας

Πρυτανικές Εκλογές 2020: Ολοκληρώθηκε σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 ο δεύτερο γύρος των Πρυτανικών Εκλογών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου αναδείχτηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Χρήστος Μπούρας.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!

Σύμφωνα με την τελική καταμέτρηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ο συνδυασμός του καθηγητή Χρήστου Μπούρα πήρε 345 ψήφους έναντι 283 του συνδυασμού του Νίκου Καραμάνου, ενώ υπήρξαν και 50 λευκά ψηφοδέλτια.

Πιο αναλυτικά η επαναληπτική εκλογική διαδικασία διεξήχθη, από 9:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ., στην οποία ψήφισαν εξακόσιοι εβδομήντα οκτώ (678) εκλογείς, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από το σύστημα «ΖΕΥΣ», επί συνόλου εξακοσίων είκοσι οκτώ (628) έγκυρων ψήφων, ο υποψήφιος συνδυασμός με υποψήφιο Πρύτανη τον Καθηγητή κ. Χρήστο Μπούρα έλαβε τριακόσιες σαράντα πέντε (345) έγκυρες ψήφους και ο υποψήφιος συνδυασμός με υποψήφιο Πρύτανη τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Καραμάνο έλαβε διακόσιες ογδόντα τρεις (283) έγκυρες ψήφους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα οι Αντιπρυτάνεις που εκλέγονται σύμφωνα με τον συνδυασμό του Χρήστου Μπούρα για τη θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024 είναι οι Καθηγητές:

 • Μάρκος Μαραγκός (Ιατρική Σχολή Λοιμωξιολόγος),
 • Διονύσης Μαντζαβίνος (Τμήμα Χημικών Μηχανικών),
 • Δημήτρης Σκούρας (Οικονομικό Τμήμα) και
 • Παναγιώτης Δημόπουλος (Τμήμα Βιολογίας).

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν το ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ: 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 531/19939/23.6.2020)

Σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών για θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024, κατόπιν ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διεξήχθη την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 και επαναληπτική την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020, με ευθύνη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε) με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 587/21059/1.7.2020 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρ. 170/1.7.2020).

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη δυνάμει της υπ’ αριθ. 531/19939/23.6.2020 (ΑΔΑ: 6Α8Φ469Β7Θ- 63Φ) Απόφασης της Συγκλήτου περί προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 77561/Ζ1/19.6.2020 (ΦΕΚ Β’ 2481) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.», β) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019 Β’), γ) Τις διατάξεις των άρθρων 65-70, 114, 125 και 128 του ν. 4692/12.6.2020 (ΦΕΚ 111 Α’)

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» και δ) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 (Α΄ 134).

Υποψηφιότητες υπέβαλαν οι παρακάτω πέντε (5) υποψήφιοι συνδυασμοί, όπως αυτοί ανακηρύχθηκαν με την από 3.7.2020 απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής με την κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου ανά υποψήφιο συνδυασμό, ως ακολούθως (κατ’ αλφαβητική σειρά των υποψηφίων Πρυτάνεων):

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 • ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΦΥΣΙΚΗΣ 
 • ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΥΦΑΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 1. ΖΟΛΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 4. ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 2. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 3. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 4. ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΣΤΗΜΩΝ

Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 1. ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 3. ΤΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 4. ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΘΗΓΗTΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Ε. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 1. ΚΑΚΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 2. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 3. ΜΑΡΓΙΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 4. ΧΑΣΙΑΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία διενεργήθηκε μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Καθήκοντα διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας άσκησε το μέλος και Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου, όπως ορίστηκε με την από 3.7.2020 Απόφαση της Επιτροπής.

Σύμφωνα την υπ’ αριθ. 116/22140/9.7.2020 (ΑΔΑ Ω56Τ469Β7Θ-9ΟΛ) Απόφαση έγκρισης του εκλογικού καταλόγου για τη διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών, οι εγγεγραμμένοι εκλογείς ανέρχονται στους επτακόσιους δέκα οκτώ (718).

Κατά την εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο που διεξήχθη την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρες από 9:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ, στην οποία ψήφισαν επτακόσιοι (700) εκλογείς, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από το σύστημα «ΖΕΥΣ», επί συνόλου εξακοσίων ογδόντα πέντε (685) έγκυρων ψήφων, κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε υπέρ αυτού την απόλυτη πλειοψηφία, οπότε η εκλογική διαδικασία επαναλήφθηκε μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών που κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση, ως ακολούθως:

Ι. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (αριθμός έγκυρων ψήφων 183):

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 1. ΖΟΛΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 4. ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΙΙ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (αριθμός έγκυρων ψήφων 157):

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 2. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 3. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 4. ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΣΤΗΜΩΝ

Η επαναληπτική εκλογική διαδικασία διεξήχθη, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρες από 9:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ., στην οποία ψήφισαν εξακόσιοι εβδομήντα οκτώ (678) εκλογείς, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από το σύστημα «ΖΕΥΣ», επί συνόλου εξακοσίων είκοσι οκτώ (628) έγκυρων ψήφων, ο υποψήφιος συνδυασμός με υποψήφιο Πρύτανη τον Καθηγητή κ. Χρήστο Μπούρα έλαβε τριακόσιες σαράντα πέντε (345) έγκυρες ψήφους και ο υποψήφιος συνδυασμός με υποψήφιο Πρύτανη τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Καραμάνο έλαβε διακόσιες ογδόντα τρεις (283) έγκυρες ψήφους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα της ψηφοφορίας στα αξιώματα του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών για τη θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024, εκλέγεται ο παρακάτω συνδυασμός:

ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 2. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 3. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 4. ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

επειδή συγκέντρωσε υπέρ αυτού την απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’).

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε 

Οδυσσέας Κουφοπαύλου,

Τα Μέλη της Κ.Ε.Ε

Καθηγητής Ανυφαντής Νικόλαος, Καθηγητής
Βουτσινάς Βασίλειος, Καθηγητής
Ζεληλίδης Αβραάμ, Καθηγητής
Καρακαπιλίδης Νικόλαος, Καθηγητής

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr