Ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ του Πανεπιστημίου Πατρών

Ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ του Πανεπιστημίου Πατρών από τον πρόεδρο του Τμήματος.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

Αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.


Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το μόνο θεσμικό όργανο που λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που αφορούν το Τμήμα είναι η Συνέλευση, που συγκαλείται με νομότυπο τρόπο και υπό νομότυπη σύνθεση. Καμία απόφαση του θεσμικού αυτού οργάνου του Τμήματος δεν μπορεί να ληφθεί επί του θέματος που έχει προκύψει όσο συνεχίζεται η κατάληψη και αυτό δεν μπορεί να συνεδριάσει νομοτύπως.

Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες, σας επαναδιατυπώνω την επίσημη θέση της Συνέλευσης του Τμήματος, όπως αυτή εκφράστηκε στην υπ΄ αριθμ. 1/21.10.2014 συνεδρίασή της, που έχει ως εξής:

1. Σύγκλιση Συνέλευσης Τμήματος αμέσως μόλις σταματήσει η κατάληψη (την πρώτη Τρίτη μετά τη λήξη) με μοναδικό θέμα συζήτηση επί της κατάστασης του Τμήματος και τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

2. Σύσταση επιτροπής από τους διευθυντές των τομέων και τα μέλη της επιτροπής φοιτητικών θεμάτων η οποία θα συζητήσει με το εκλεγμένο ΔΣ του συλλόγου φοιτητών το θέμα του ορίου δήλωσης μαθημάτων ώστε να έρθει το συντομότερο σχετική εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία

3. Θα συγκληθεί εκ νέου την επόμενη εβδομάδα ώστε σε απολύτως νομότυπη συνεδρίαση να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

4. Θα ζητηθεί από τον κ. Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής να μην ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου προτού ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από την Συνέλευση του Τμήματος.

Ο πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr