Πανεπιστήμιο Πατρών: Τα πρώτα συμπεράσματα από τις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Πανεπιστήμιο Πατρών: Τα πρώτα συμπεράσματα από τις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Η Επιτροπή στην 22η συνεδρίασή της, την Κυριακή 14.06.2020, συνεκτίμησε τα πρώτα δεδομένα από τη διεξαγωγή των εξετάσεων και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα. 

1. Πρώτη εκτίμηση σεναρίων εξετάσεων


Οι τεχνικές λύσεις που έχουν υλοποιηθεί, αναβαθμίζονται διαρκώς με βάση, αφενός προτάσεις μελών του διδακτικού προσωπικού και αφετέρου βελτιώσεις που είναι διαθέσιμες μέσω του διαπανεπιστημιακού δικτύου GUNET. Σε αρκετά Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν ήδη διεξαχθεί εξετάσεις, κυρίως επί πτυχίω φοιτητών, χωρίς να παρατηρηθούν ιδιαίτερα προβλήματα.

2. Οδηγίες προς τους διδάσκοντες και τους φοιτητές

Διαρκώς αναβαθμίζονται οι οδηγίες και το ενημερωτικό υλικό σχετικά με τους τρόπους διεξαγωγής των εξετάσεων (https://sfb.sites.upnet.gr/), συγκεκριμένα:

Οδηγίες για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού:  https://sfb.sites.upnet.gr/exams/  Οδηγίες για τους φοιτητές  https://sfb.sites.upnet.gr/students/

3. Σεμινάρια ενημέρωσης

Το Σάββατο 6.6.2020 πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) για τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων των Τμημάτων, στο οποίο συμμετείχαν 59 μέλη των Επιτροπών και είχε διάρκεια 3.15’. Πέρα των τεχνικών λύσεων παρουσιάστηκαν και καλές πρακτικές αλλά και η αποτίμηση της εφαρμογής των συστημάτων από μέλη του διδακτικού προσωπικού που είχαν ήδη ολοκληρώσει εξετάσεις επί πτυχίω φοιτητών. Τα μέλη των Επιτροπών αρκετών Τμημάτων έχουν ήδη ενημερώσει ή προγραμματίζεται να ενημερώσουν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Ωστόσο, και με δεδομένο ότι αυτή την εβδομάδα ξεκινούν εξετάσεις σε μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων κρίνεται αναγκαίο να ενημερωθούν όλα τα Τμήματα.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr