Τα τελευταία νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Από τη Δευτέρα 1/6/2020 η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών (Ομάδα Εργασίας ΕΚΟ), επαναλειτουργεί με δια ζώσης συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, επαγγελματικής και ακαδημαϊκής συμβουλευτικής, ιατρικής στήριξης και φυσικοθεραπείες. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

Ψυχολογική Στήριξη Φοιτητών: Το ειδικό γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί και  απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Λειτουργεί κατόπιν προγραμματισμένων συναντήσεων στο ισόγειο του Κτιρίου Α’. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για ραντεβού στα τηλ. 2610-969696 και 2610969897.

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας: Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» λειτουργεί το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας καθημερινά από τις 08.00 έως και 15.00 στο ισόγειο κτίριο της Πρυτανείας. Το γραφείο στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, παρέχοντας ανάπτυξη προτάσεων και παρεμβάσεων  για την κάλυψη των μαθησιακών διαδικασιών, Ψυχοκοινωνική στήριξη, Συμβουλευτική υποστήριξη, Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, Ενημέρωση για τις παροχές του Πανεπιστημίου Πατρών, Διασύνδεση με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, παραπομπή φοιτητών, όπου κριθεί απαραίτητο. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για ραντεβού στο τηλ. 2610-969696.
Γραφείο Ιατρικής Στήριξης: Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» λειτουργεί το Γραφείο Ιατρικής Στήριξης καθημερινά από τις 09.00 έως και 14.00 στην Κλινική Αποκατάστασης του ΠΓΝΠ. Το γραφείο στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, παρέχοντας ιατρική στήριξη και συμβουλευτική, όπως και φυσικοθεραπείες σε φοιτητές με κινητικά προβλήματα. Λειτουργεί κατόπιν προγραμματισμένων συναντήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για ραντεβού στο τηλ. 2610-969696.

Γραφείο Διασύνδεσης: Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως κύριο στόχο να συνδράμει όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος στην εξέλιξη της καριέρας τους παρέχοντας ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη. Το γραφείο διαθέτει εκτεταμένη/ενημερωμένη βάση δεδομένων για θέσεις εργασίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για μεταπτυχιακές σπουδές εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και για υποτροφίες/επιμορφωτικά προγράμματα. Βρίσκεται δε σε άμεση συνεργασία με τις Δομές Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, προβλέπονται παρεμβάσεις για φοιτητές Ευαίσθητων/Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και ΑμεΑ με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων των εν λόγω ομάδων, αποσκοπώντας στην άρση των δυσκολιών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.(http://www.cais.upatras.gr/)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ιστοσελίδα: http://eko.upatras.gr/

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών παρατείνεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων, αλλά και των τοπικών συστημάτων που λειτουργούν σε όσα Τμήματα δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στο Ψηφιακό Άλμα. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς κάθε φοιτητή. Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΚΠ)

  • Τροποποίηση λειτουργίας της ΒΚΠ

Από την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020, η παροχή των υπηρεσιών της ΒΚΠ έχει τροποποιηθεί. Το ειδικό καθεστώς λειτουργίας της ΒΚΠ λόγω COVID-19 προβλέπει την επανέναρξη εξυπηρέτησης στον φυσικό χώρο με περιορισμένο όμως ωράριο και μόνο για την κυκλοφορία πληροφοριακού υλικού (δανεισμός και επιστροφή). Ο δανεισμός γίνεται ύστερα από την υποβολή αιτήματος, μέσω ειδικής φόρμας, και την ειδοποίηση των χρηστών από το προσωπικό  της ΒΚΠ. Το ωράριο προσέλευσης του κοινού για την εξυπηρέτησή του για τις συγκεκριμένες μόνο υπηρεσίες διαμορφώνεται από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των χρηστών στο κτίριο της ΒΚΠ και η χρήση του αναγνωστηρίου, παρά μόνο η επίσκεψή τους ως τον χώρο εισόδου. Οι λοιπές υπηρεσίες, όπως και η επικοινωνία με τη ΒΚΠ, παρέχονται αποκλειστικά με τηλεπικοινωνιακά μέσα (φόρμες, email και τηλέφωνο). Ο τρόπος εξυπηρέτησης περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική ιστοσελίδα, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες και για την εξυπηρέτηση από τις Τμηματικές Βιβλιοθήκες.

  • Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση σε περιοδικά της American Physiological Society

Η ΒΚΠ εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση σε δώδεκα περιοδικά της American Physiological Society για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο πρόσβασης διατίθενται στη σχετική ιστοσελίδα.

  • Βιβλιογραφικό δελτίο COVID-19 του Πανεπιστημίου Πατρών

Η ΒΚΠ συνεχίζει να αναζητεί και να συλλέγει όλες τις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών για τον COVID-19. Οι δημοσιεύσεις αναρτώνται στη σχετική ιστοσελίδα, αλλά παράλληλα διατίθενται και σε συλλογή του Mendeley για να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες από όποιον το επιθυμεί. Παράλληλα, στην ιστοσελίδα «Δημοσίευση εργασιών για τον COVID-19» συγκεντρώνονται οι προσφορές εκδοτικών οίκων, οι οποίοι εκδίδουν άρθρα που αφορούν μελέτες για τον COVID-19 σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης δωρεάν, δηλαδή δίχως την επιβολή τέλους δημοσίευσης (article processing charges).

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Στις 28 Μαΐου ολοκληρώθηκε ο 26ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Εconomia, ο οποίος πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το 1994. Ο φετινός διαγωνισμός ήταν αφιερωμένος σε έναν σημαντικό κλάδο της οικονομίας, έχοντας ως θέμα τον τίτλο: «Τουρισμός: Προορισμός Ελλάδα».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στον διαγωνισμό πήρε μέρος μεγάλος αριθμός φοιτητών με τις υποβληθείσες εργασίες να ξεπερνούν τις 200, προερχόμενες από 27 Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε στο διαγωνισμό με ομάδα φοιτητών του δευτέρου έτους, οι οποίοι υπέβαλαν την εργασία τους με θέμα «Ανταγωνιστικότητα Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος: Θεματικές Κρουαζιέρες». Η εν λόγω εργασία απέσπασε το 4ο βραβείο του διαγωνισμού στις ομαδικές εργασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι βραβεύτηκαν οι πρώτες 5 εργασίες από κάθε κατηγορία (ομαδική εργασία / ατομική εργασία).

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν διαδικτυακά στις 28/5/2020 και ώρα 18:00 από το κανάλι του ομίλου Economia στο Youtube, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=9HLjyC625Kw

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Πανεπιστήμιο Πατρών συγχαίρει θερμά τους φοιτητές του, Γεώργιο Αλεξόπουλο, Δημήτριο Μουλίνο, Παναγιώτη Στρέκλα και Τσαμπίκο Συμιακάκη, για την προσπάθειά τους και τη διάκριση που κατάφεραν σε έναν διαγωνισμό με υψηλό επίπεδο και ανταγωνισμό.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Με πρωτοβουλία της Π.Ο.Σ.Ε.Α., της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ΕΡΤ, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και της Περιφέρειας Αττικής και με την Συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (Ε.Ο.ΘΑ.) και του Κέντρου Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) - "ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ" ορίστηκε η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Εθελοντική Αιμοδοσία από Δευτέρα 8 έως Κυριακή 14 Ιουνίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη. Το θέμα της φετινής καμπάνιας είναι το «Δώσε Αίμα για έναν Κόσμο πιο Υγιή».

Σε όλη την χώρα θα πραγματοποιούνται καθημερινά Εθελοντικές Αιμοδοσίες από τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών και άλλους Φορείς. Για τις αιμοδοσίες μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Ε.Α.(www.posea.gr), του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας «www.ekea.gr» και του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» (www.oloimaziboroume.gr).

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «@UP»

Kυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος για αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά του περιοδικού του Πανεπιστημίου Πατρών «@UP» (τεύχος Μαΐου – Ιουνίου), όπως πάντα με πλούσια επίκαιρη ύλη. Αναζητείστε το ψηφιακά στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.upatras.gr/el/up).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ)2016/679 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29.8.2019)

Αναφορικά με την τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και των διατάξεων του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29.8.2019), σας γνωρίζουμε ότι στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/el/node/8947, έχουν αναρτηθεί οι σχετικές πληροφορίες, η φόρμα υποβολής αιτήματος καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.) του Ιδρύματος, τηλέφωνο: 2610-997967 | E–mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η πλήρης κατανόηση και εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών θα εξασφαλίσει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών, των εργαζομένων, των συνεργατών και λοιπών φυσικών προσώπων.

Πάτρα, 12 Ιουνίου 2020

Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων,

Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.