Απόφαση φοιτητικού συλλόγου Φυσικού Πανεπιστημίου Πατρών για την εξεταστική

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Απόφαση φοιτητικού συλλόγου Φυσικού Πανεπιστημίου Πατρών για την εξεταστική 

Τα αιτήματα των φοιτητών του Τμήματος:

1. Τα εργαστήρια να πραγματοποιηθούν με τρόπο που να εξασφαλίζει την υγεία. Σε περίπτωση που κάποια εργαστήρια γίνονται ηλεκτρονικά να εξασφαλιστεί η επίδειξη των οργάνων και της διαδικασίας στους φοιτητές. Αν χαθούν εργαστήρια να εξασφαλισθεί ότι θα αναπληρωθούν. Να μην χρειαστεί κανένας επι πτυχίω φοιτητής να παρατείνει τις σπουδές του.

2. Θα πραγματοποιηθεί η εξεταστική και θα εξασφαλιστεί πως όλοι οι φοιτητές θα μπορέσουν να εξεταστούν με όποιο τρόπο και αν γίνει. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εξεταστικής να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση των φοιτητών σε αυτή με εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης για όσους δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα (υπολογιστή ή internet) αλλά και να μην γίνεται με προφορικό τρόπο καθώς δεν υπάρχουν έπειτα πειστήρια που να μπορούμε να στηριχτούμε σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας. Σε περίπτωση δια ζώσης εξεταστικής να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής στις αίθουσες διδασκαλίας και εξέτασης, με το αναγκαίο υγειονομικό υλικό που θα παρέχεται δωρεάν στους φοιτητές- διδάσκοντες- επιτηρητές (μάσκες, γάντια, απολυμαντικά διαλύματα) και την πραγματοποίηση καθημερινών απολυμάνσεων. Επιπλέον να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι εξέτασης για την τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων με αξιοποίηση όλων των χώρων και υποδομών στην ιδιοκτησία των Ιδρυμάτων (συνεδριακοί χώροι, κτήρια που έχουν στην ιδιοκτησία τους εξοπλίζοντάς τα). Παρουσία γιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων στα Ιδρύματα και τις εστίες.

3. Απαλλακτικές εργασίες για άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να συμμετέχουν στην δια ζώσης εξεταστική (πχ έχουν γονείς ή ανήκουν οι ίδιοι στις ευπαθείς ομάδες).

4. Να γίνουν εισαγωγικές εξετάσεις για τους μεταπτυχιακούς και μετά το τέλος του επόμενου χειμερινού εξαμήνου ώστε φοιτητές που, λόγω της κατάστασης, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έγκαιρα και να ξεκινήσουν μεταπτυχιακό, να μπορέσουν να ξεκινήσουν ένα εξάμηνο μετά.

5. Nα μειωθεί η εξεταστέα ύλη με βάση αυτή που διδάχθηκε στις τηλεπαραδόσεις και να γίνει προσαρμογή στο αντικείμενο του μαθήματος, να ανέβει στο διαδίκτυο όλο το απαραίτητο υλικό (διαφάνειες, διαλέξεις) ώστε να έχουν σε αυτό πρόσβαση όλοι οι φοιτητές.

6. Να γίνει άρση της απόφασης του τμήματος που λέει πως όποιος φοιτητής δεν καταφέρει να έρθει σε μάθημα που έχει δηλώσει δεν έχει το δικαίωμα να δώσει αυτό το μάθημα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

7. Να γίνεται επανεξέταση σε μαθήματα με μεγάλο ποσοστό αποτυχίας καθώς και γνωστοποίηση στους φοιτητές του ποσοστού αυτού.

8. Όχι χρήση της κάμερας. Δεν έχουν όλοι οι φοιτητές στην κατοχή τους τέτοιο εξοπλισμό αλλά και να μεριμνούσε το πανεπιστήμιο γι αυτό δεν θα δεχτούμε να εισβάλει κανείς στον προσωπικό μας χώρο.

9. Να υπάρχουν πυκνά δρομολόγια ΜΜΜ ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

10. Να υπάρξει κενό ανάμεσά στα εργαστήρια/τέλος τηλεδιαλέξεων με την εξεταστική, ακόμα και ηλεκτρονικά οι σπουδές μας να διεξάγονται με ανθρώπινους όρους.

11. Να ληφθεί υπόψη η προθεσμία παράδοσης των βιβλίων.

12. Να εξασφαλίσει η πρυτανεία τώρα τον απαραίτητο εξοπλισμό για ισότιμη δωρεάν πρόσβαση όλων των φοιτητών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

13. Να είναι η εξεταστική διπλή για όλους. Να μη χαθεί κανένα μάθημα, εργαστήριο ή πρακτική άσκηση. Να πραγματοποιηθεί η εξεταστική για όλα τα μαθήματα.

14. Να γίνουν προσλήψεις σε διδάσκοντες και διοικητικούς με πλήρη δικαιώματα ώστε να συμβάλλουν και στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να υποστηρίξουν την εξεταστική.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά τους φοιτητές, τις οικογένειες τους και τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το μόνο που έχει ως τώρα «ανακοινώσει» είναι ότι «το μάθημα συνεχίστηκε στο σπίτι» και ότι «η τηλεκπαίδευση λειτούργησε κανονικά». Τώρα κυβέρνηση, πρυτανεία και τμήμα να πάρουν τις ευθύνες τους με πρώτο και κύριο κριτήριο την προστασία της υγείας των φοιτητών, των καθηγητών και όλων των εργαζομένων στο πανεπιστήμιο.

Στις 21/05/20 πραγματοποιήθηκε Σύγκλητος που συζήτησε και αποφάσισε για την συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για την εξεταστική. Αποφάσισε για αποκλειστικά εξ αποστάσεως εξεταστική για όλα τα μαθήματα. Η απόφαση αυτή όχι μόνο δεν καλύπτει τα μαθήματα των οποίων το αντικείμενο δεν μπορεί να εξεταστεί ολοκληρωμένα εξ αποστάσεως, αλλά παράλληλα δεν εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στις εξετάσεις. Χαρακτηριστικά η Σύγκλητος ρίχνει την ευθύνη στον εκάστοτε διδάσκοντα να λύνει το πρόβλημα με τους φοιτητές που έχουν αδυναμία πρόσβασης στην τηλεξέταση.

Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες οδηγίες που δίνονται για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εξεταστικής. Είναι αδιανόητο εν έτη 2020 να καλούν τους φοιτητές, που οι ίδιοι και οι οικογένειες τους ματώνουν για να σπουδάσουν, να εξασφαλίσουν από την τσέπη τους εξοπλισμό για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να μας λένε ότι οι φοιτητές θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την ποιότητα του εξοπλισμού και της σύνδεσης κατά την εξέταση και ότι αν διακοπεί η σύνδεση κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να προσκομίζουμε αποδεικτικά στοιχεία για τον λόγο που διακόπηκε για να μπορούμε να επανεξεταστούμε.

Καλούμε τη σύγκλητο να πάρει σαφή απόφαση που να εξασφαλίζει ότι:

 • Τα εργαστήρια να πραγματοποιηθούν με τρόπο που να εξασφαλίζει την υγεία. Σε περίπτωση που κάποια εργαστήρια γίνονται ηλεκτρονικά να εξασφαλιστεί η επίδειξη των οργάνων και της διαδικασίας στους φοιτητές. Αν χαθούν εργαστήρια να εξασφαλισθεί ότι θα αναπληρωθούν. Να μην χρειαστεί κανένας επι πτυχίω φοιτητής να παρατείνει τις σπουδές του. 
 • Θα πραγματοποιηθεί η εξεταστική  και θα εξασφαλιστεί πως όλοι οι φοιτητές θα μπορέσουν να εξεταστούν με όποιο τρόπο και αν γίνει. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εξεταστικής να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση των φοιτητών σε αυτή με εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης για όσους δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα (υπολογιστή ή internet) αλλά και να μην γίνεται με προφορικό τρόπο καθώς δεν υπάρχουν έπειτα πειστήρια που να μπορούμε να στηριχτούμε σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας. Σε περίπτωση δια ζώσης εξεταστικής να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής στις αίθουσες διδασκαλίας και εξέτασης, με το αναγκαίο υγειονομικό υλικό που θα παρέχεται δωρεάν στους φοιτητές- διδάσκοντες- επιτηρητές (μάσκες, γάντια, απολυμαντικά διαλύματα) και την πραγματοποίηση καθημερινών απολυμάνσεων. Επιπλέον να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι εξέτασης για την τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων με αξιοποίηση όλων των χώρων και υποδομών στην ιδιοκτησία των Ιδρυμάτων (συνεδριακοί χώροι, κτήρια που έχουν στην ιδιοκτησία τους εξοπλίζοντάς τα). Παρουσία γιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων στα Ιδρύματα και τις εστίες.
 • Απαλλακτικές εργασίες για άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να συμμετέχουν στην δια ζώσης εξεταστική (πχ έχουν γονείς ή ανήκουν οι ίδιοι στις ευπαθείς ομάδες).
 • Να γίνουν εισαγωγικές εξετάσεις για τους μεταπτυχιακούς και μετά το τέλος του επόμενου χειμερινού εξαμήνου ώστε φοιτητές που, λόγω της κατάστασης, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έγκαιρα και να ξεκινήσουν  μεταπτυχιακό, να μπορέσουν να ξεκινήσουν ένα εξάμηνο μετά.
 • Nα μειωθεί η εξεταστέα ύλη με βάση αυτή που διδάχθηκε στις τηλεπαραδόσεις και να γίνει προσαρμογή στο αντικείμενο του μαθήματος, να ανέβει στο διαδίκτυο όλο το απαραίτητο υλικό (διαφάνειες, διαλέξεις) ώστε να έχουν σε αυτό πρόσβαση όλοι οι φοιτητές.
 • Να γίνει άρση της απόφασης του τμήματος που λέει πως όποιος φοιτητής δεν καταφέρει να έρθει σε μάθημα που έχει δηλώσει δεν έχει το δικαίωμα να δώσει αυτό το μάθημα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
 • Να γίνεται επανεξέταση σε μαθήματα με μεγάλο ποσοστό αποτυχίας καθώς και γνωστοποίηση στους φοιτητές του ποσοστού αυτού.
 • Όχι χρήση της κάμερας. Δεν έχουν όλοι οι φοιτητές στην κατοχή τους τέτοιο εξοπλισμό αλλά και να μεριμνούσε το πανεπιστήμιο γι αυτό δεν θα δεχτούμε να εισβάλει κανείς στον προσωπικό μας χώρο.
 • Να υπάρχουν πυκνά δρομολόγια ΜΜΜ ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
 • Να υπάρξει κενό ανάμεσά στα εργαστήρια/τέλος τηλεδιαλέξεων με την εξεταστική, ακόμα και ηλεκτρονικά οι σπουδές μας να διεξάγονται με ανθρώπινους όρους.
 • Να ληφθεί υπόψη η προθεσμία παράδοσης των βιβλίων.
 • Να εξασφαλίσει η πρυτανεία τώρα τον απαραίτητο εξοπλισμό για ισότιμη δωρεάν πρόσβαση όλων των φοιτητών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις.
 • Να είναι η εξεταστική διπλή για όλους. Να μη χαθεί κανένα μάθημα, εργαστήριο ή πρακτική άσκηση. Να πραγματοποιηθεί η εξεταστική για όλα τα μαθήματα.
 • Να γίνουν προσλήψεις σε διδάσκοντες και διοικητικούς με πλήρη δικαιώματα ώστε να συμβάλλουν και στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να υποστηρίξουν την εξεταστική.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.