Εξ αποστάσεως η εξεταστική των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών – ΑΠΟΦΑΣΗ

Εξ αποστάσεως η εξεταστική των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών – ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών επί της διεξαγωγής εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

Τη διεξαγωγή, με την εξ αποστάσεως μέθοδο, των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων των μαθημάτων/ασκήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερον κύκλου τον Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με τη χρήση τρόπων και μέσων που να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τον αδιάβλητο και ενιαίο τρόπο εξέτασης για όλους τους φοιτητές καθώς και την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης στα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης για μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών και μόνον, λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη τον οικείου διδάσκοντος και Προέδρου του Τμήματος, για την αντιμετώπιση τον θέματος. 

Η απόφαση ως προς την ακριβή χρονική διάρκεια τον εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη μείωση του αριθμού των εβδομάδων διδασκαλίας για ένα ή περισσότερα μαθήματα ή την παράταση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για κάθε πρόγραμμα σπονδών λαμβάνεται από την Πρύτανι του Ιδρύματος κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης τον Προέδρου τον Τμήματος. Οι εξετάσεις δύνανται να πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση της παρ. 5 τον άρθρου 33 τον ν. 2009/2011 αλλά και κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφόσον οι φοιτητές έχουν παραλάβει τα συγγράμματά τους για τα εξεταζόμενα μαθήματα. 

Σε κάθε περίπτωση η εξεταστική περίοδος λήγει στις 24 Ιουλίου 2020 ενώ οι σχετικές βαθμολογίες θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί στο πληροφορικό σύστημα του Ιδρύματος, με μέριμνα των αρμοδίων διδασκόντων έως τις 31.7.2020, προκειμένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης των τίτλων σπουδών οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός τον μηνός Αυγούστου. 

Οι αρμόδιοι διδάσκοντες μαθήματος ή σεμιναρίου ή άσκησης μεριμνούν για τη διενέργεια των εξετάσεων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ενημερώνοντας του φοιτητές με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι δε φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις 

Για τη διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων που δεν δύνανται να ολοκληρωθούν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, από τις 25.5.2020 εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχείο 10 σχετικής Υ.Α, λαμβανομένων υπόψη από τα Τμήματα των αναγκών διαχείρισης των περιπτώσεων Κυπρίων ή άλλων αλλοδαπών φοιτητών. Η μέριμνα για την τήρηση των μέτρων προστασίας, όπως αυτά ισχύουν με οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων καθώς και με την αναμενόμενη Κ.Υ.Α των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, ανήκει στους Προέδρους και τους Διδάσκοντες των Τμημάτων. 

Επισημαίνεται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εξέταση υλοποιείται κατ' εξαίρεση και μόνον για τις υφιστάμενες έκτακτες ανάγκες και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τη δια ζώσης ακαδημαϊκή-εκπαιδευτική διαδικασία. 

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών