ΗΜΤΥ Παν. Πατρών: Το μήνυμα των καθηγητών προς τους φοιτητές για την κατάληψη του Τμήματος

ΗΜΤΥ Παν. Πατρών: Το μήνυμα των καθηγητών προς τους φοιτητές για την κατάληψη του Τμήματος

Πανεπιστήμιο Πατρών: Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών από την Παρασκευή τελεί υπό κατάληψη μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Φοιτητών, η οποία ελήφθη από πολύ μικρό αριθμό φοιτητών, συγκριτικά με το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος.

Η αντιακαδημαϊκή αυτή ενέργεια ήρθε ως αντίδραση για απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με προτάσεις διαλόγου για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς τη Σύγκλητο και η οποία, σημειωτέον, δεν καταψηφίστηκε από τους παρισταμένους στην Συνέλευση εκπροσώπους των φοιτητών, οι οποίοι ψήφισαν θετικά ή λευκό.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Από την απόφαση της Συνέλευσης των Φοιτητών, η οποία δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ, φαίνεται ότι τα δύο κύρια σημεία αντίθεσης που οδήγησαν στην κατάληψη του Τμήματος είναι αυτά για τον ορισμό χρονικού ορίου σπουδών για ν+2 έτη (όπου ν είναι ο κανονικός-ελάχιστος χρόνος σπουδών ανά Τμήμα), καθώς και προαπαιτουμένων μαθημάτων, δηλαδή της προαπαιτούμενης γνώσης, για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Προκαλεί μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση το γεγονός ότι η απόφαση για κατάληψη ελήφθη με βάση (τουλάχιστον) παραπλανητικές υποθέσεις και παραδοχές, αναφέροντας ότι το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει λάβει θετικές αποφάσεις ήδη τόσο για το χρονικό όριο σπουδών ν+2, όσο και για τη θεσμοθέτηση προαπαιτουμένων μαθημάτων.

Όμως από την προσεκτική ανάγνωση των σχετικών αποφάσεων τόσο του Τμήματος όσο και της Συγκλήτου (επισυνάπτονται) εύκολα αποδεικνύεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και καμία σχετική απόφαση δεν έχει ληφθεί και για τα δύο αυτά θέματα.

Αντιθέτως, στην απόφαση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών γίνεται σαφής αναφορά για την αναγκαιότητα της φοιτητοκεντρικής μάθησης με σκοπό την βοήθεια προς τους φοιτητές, ώστε η έγκαιρη περάτωση των σπουδών να είναι ο βασικός Ακαδημαϊκός Κανόνας, κάτι που θεωρούμε προφανές ότι βρίσκει σύμφωνους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται σοβαρά για τις σπουδές τους και τις οικογένειες τους.

Πέραν τούτου και η σχετική ομόφωνη απόφαση-πρόταση της Συγκλήτου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία υπερισχύει των αποφάσεων των Τμημάτων, προβλέπει ότι "ο επιπλέον χρόνος φοίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος του χρόνου ελάχιστης διάρκειας σπουδών του κάθε Τμήματος", δηλαδή προτείνει ως ελάχιστο όριο σπουδών τα 2ν έτη.

Εκτός, όμως αυτών, η κατάληψη αυτή καθαυτή και η επακόλουθη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος επιφέρει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες και παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα διδασκόντων και διδασκομένων, ιδιαιτέρως, δε, όταν βασίζεται σε παραπλανητικές υποθέσεις και αβάσιμα επιχειρήματα.

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, όπως και σε άλλα Τμήματα, έχουν υπάρξει καταστροφικές συνέπειες για τις σπουδές, αλλά και τις ζωές των φοιτητών και των οικογενειών τους, από προηγούμενες καταλήψεις, όπως η πλήρης ανατροπή του σχεδιασμού των φοιτητών για τις σπουδές τους με αποτέλεσμα την παράταση των σπουδών τους και απώλεια ευκαιριών για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με ακαδημαϊκή ζωή και παράδοση πενήντα και πλέον ετών και παρά τις γνωστές αντικειμενικές οικονομικές και άλλες δυσκολίες που υπάρχουν διαχρονικά στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στο ακαδημαϊκό στερέωμα της χώρας και μια διακριτή και σημαντική παρουσία στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων του προσφερόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου μας, καθώς και των διεθνών κατατάξεων.

Τα πάσης φύσεως επιτεύγματα του Τμήματος το καθιστούν βασικό πυλώνα του Πανεπιστημίου Πατρών και το κύρος του συνοδεύει τους φοιτητές μας που συνεχίζουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό την πορεία τους στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό στίβο, ανοίγοντας τους σημαντικότατες προοπτικές και ευκαιρίες.

Επομένως, είναι άδικο, κυρίως για τους φοιτητές και τις οικογένειες τους που συχνά με τόσο κόπο και δυσκολίες υποστηρίζουν τις σπουδές τους, να υπονομεύεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, να διακόπτεται η ομαλή πορεία της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας (και μάλιστα από ένα πολύ μικρό αριθμό φοιτητών) και έτσι να επηρεάζεται εξαιρετικά αρνητικά η ποιότητα των σπουδών, η οποία, τουλάχιστον για τους μη προνομιούχους φοιτητές, είναι το μόνο ουσιαστικό εφόδιο τους για το μέλλον.

Αντί η συζήτηση σήμερα να επικεντρώνεται στα ζητήματα εξωστρέφειας και εξασφάλισης συνθηκών ποιοτικής εκπαίδευσης και έρευνας των Δημόσιων Πανεπιστημίων μας, μέσα στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, εμείς, ως ένα "περίεργο", περιχαρακωμένο γαλατικό χωριό, προσπαθούμε ακόμα να απαντήσουμε στο, αδιανόητο για τις προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες, ερώτημα "πως θέλουμε να λειτουργεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο".

Το ερώτημα αυτό έχει απαντηθεί διεθνώς, χρόνια τώρα, και η προφανής απάντηση είναι ότι "θέλουμε Πανεπιστήμιο συνεχώς ανοιχτό, κυριολεκτικά και μεταφορικά, χωρίς ίχνος φυσικής ή ψυχολογικής ή λεκτικής βίας, με ανοχή στην “άλλη” άποψη, ανήσυχο πνευματικά, ανταγωνιστικό, επιστημονικά και κοινωνικά πρωτοπόρο και προοδευτικό, που εξασφαλίζει το δικαίωμα των νέων για υψηλού επιπέδου και οπωσδήποτε απρόσκοπτη εκπαίδευση και έρευνα, στην υπηρεσία της κοινωνίας”.

Απευθυνόμενοι προς ΟΛΟΥΣ του φοιτητές που τους θεωρούμε παιδιά μας τους προτρέπουμε να αποφασίζουν για το μέλλον τους, αλλά και για το μέλλον της κοινωνίας, την οποία θα κληθούν σύντομα να την υπηρετήσουν ποικιλοτρόπως, με ορθολογισμό και σεβασμό των δικαιωμάτων διδασκόντων και διδασκομένων στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο όλοι πρέπει να το υπηρετούμε και να το υπερασπιζόμαστε έμπρακτα.

Για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

- Καθ. Σ. Κουμπιάς, Πρόεδρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

- Καθ. Α. Αλεξανδρίδης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

- Επ. Καθ. Δ. Καζάκος, Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

- Καθ. Ι. Μουρτζόπουλος, Διευθυντής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

- Αν. Καθ. Β. Παλιουράς, Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

- Αν. Καθ. Ε. Πυργιώτη, Διευθύντρια του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

Απόφαση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών επί της επιστολής της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η συζήτηση και ο σχεδιασμός της Εκπαίδευσης γενικά, και ιδιαιτέρως της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χρήζει, αφ’ ενός, ευρύτερων κατά το δυνατόν συναινέσεων και αφ’ ετέρου μακροχρόνιο σχεδιασμό για τουλάχιστον 10-15 χρόνια, προκειμένου να εμπεδωθεί και να εκτιμηθούν στη πράξη τα θετικά και αρνητικά του αποτυπώματα.

Μια βασική και κρίσιμη παρατήρηση αφορά στην ανάγκη σεβασμού της συνταγματικά προβλεπόμενης αυτοτέλειας των Πανεπιστημίων, ώστε η λειτουργία τους να καθορίζεται με αποφάσεις των θεσμικών τους οργάνων, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Εν προκειμένω, το Τμήμα πιστεύει ότι ορισμένες αλλαγές που προτείνονται με πολύ περιληπτικό και ασαφή διατύπωση σε αρκετά σημεία, δοκιμασμένες εν πολλοίς και στο παρελθόν, δεν συνεισφέρουν τη συγκεκριμένη στιγμή στην ουσιαστική αναβάθμιση της προσφερόμενης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις, προφανώς, πρέπει να γίνουν επί αναλυτικών και τεκμηριωμένων προτάσεων σε όλα τα μείζονα θέματα, το Τμήμα επιφυλάσσεται να εκφραστεί οριστικά, όταν θα γνωρίζει τις αναλυτικές και συγκεκριμένες προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πάντως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το Τμήμα σημειώνει τα εξής:

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Στο πλαίσιο της αυτοτέλειας των Πανεπιστημίων, τα Τμήματα πρέπει να έχουν καθοριστικό λόγο (με την απαραίτητη τεκμηρίωση) τόσο για τον αριθμό των εισακτέων που μπορούν να εκπαιδεύσουν ποιοτικά, όσο και για τα κριτήρια επιλογής τους, σύμφωνα πάντα με τους διαθέσιμους κάθε είδους πόρους τους και ιδιαιτέρως λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον λόγο διδασκόντων προς διδασκομένους.
 • Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και η βάση εισαγωγής είναι πολυδιάστατα θέματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων.

Το Τμήμα τάσσεται υπέρ της θέσπισης, άμεσα ή έμμεσα, άνω χρονικού ορίου σπουδών (με τις προσήκουσες εξαιρέσεις), με ταυτόχρονη φοιτητοκεντρική αντιμετώπιση των σπουδών, όσον αφορά στην διευκόλυνση και την βοήθεια των φοιτητών από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε η έγκαιρη περάτωση των σπουδών να είναι ο βασικός Ακαδημαϊκός Κανόνας.

 • Παρότι ειδικό θέμα, πρέπει να επισημανθεί με έμφαση ότι η ανελαστική, γραφειοκρατική απαίτηση του αυστηρού αριθμού των 30 ECTS ανά εξάμηνο σπουδών δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρέπει να καταργηθεί, δεδομένου ότι, εκτός των άλλων, συχνά εμποδίζει την έγκαιρη αποφοίτηση. Θα ήταν σκόπιμο ο κανόνας να είναι «τουλάχιστον 30 ECTS ανά εξάμηνο σπουδών» ή «κατά μέσο όρο 30 ECTS ανά εξάμηνο»..
 • Το Τμήμα τάσσεται υπέρ της Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Προγραμμάτων προπτυχιακών Σπουδών με ταυτόχρονη ουσιαστική ενίσχυση της ΑΔΙΠ.
 • Το Τμήμα είναι υπέρ της εξωστρέφειας και της δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προ- και μετα-πτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, αφ’ όσον πληρούνται οι απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.
 • Σχετικά με το θέμα της αυτοματοποιημένης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων, το Τμήμα συμμερίζεται την ανησυχία, της επιφυλάξεις και τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί από το ΤΕΕ, τους Πρυτάνεις των Πολυτεχνείων και τους Κοσμήτορες των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων, ιδιαιτέρως όσον αφορά στο θέμα της αποσύνδεσης του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και της επακόλουθης έμμεσης αναγνώρισης-εξομοίωσης ακαδημαϊκών τίτλων.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 • Απαιτείται η ουσιαστική αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί δραματικά, ενώ ο αριθμός των εισακτέων αυξάνεται και των διδασκόντων μειώνεται δραματικά.
 • Απαιτούνται νέες θέσεις προσωπικού κάθε είδους (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικών) τόσο για την απαραίτητη ανανέωση του προσωπικού όσο και για την αναπλήρωση των κενών θέσεων του προσωπικού που αφυπηρετεί.

Σε κάθε περίπτωση η προαναγγελθείσα διάταξη για την επαναπροκήρυξη όλων των θέσεων μελών ΔΕΠ που αφυπηρετούν πρέπει να εφαρμοσθεί άμεσα.

 • Ουσιαστική αναβάθμιση και ενίσχυση (τόσο θεσμική, όσο και οικονομική, με πλήρη δημόσια χρηματοδότηση) του σημαντικότατου για την εκπαιδευτική διαδικασία Επικουρικού Εκπαιδευτικού Έργου που αναλαμβάνεται από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και διαχείριση του πλήρως από τους ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων.
 • Η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει πλήρως τις υποχρεώσεις της για την φοιτητική μέριμνα (σίτιση-στέγαση).
 • Απαιτείται αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ΕΛΚΕ, με στόχο τον υψηλότερο βαθμό ευελιξίας και υποστήριξης της ερευνητικής (και εκπαιδευτικής) προσπάθειας των ερευνητών των Πανεπιστημίων, οι οποίοι με τα επιτεύγματα τους προσελκύουν πολύτιμους πόρους για τα Πανεπιστήμια.
 • Απαιτείται η θεσμοθέτηση κινήτρων (πχ. φορολογικών) για την προσέλκυση πρόσθετων πόρων από τον ιδιωτικό τομέα και προσφορών-δωρεών από τους αποφοίτους των Ιδρυμάτων

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • Σύμφωνα με τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές (πρότυπα) είναι σκόπιμο να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στο διοικητικό πλέγμα των Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της αυτοτέλειας τους, τα οποία θα ενισχύουν την διαφάνεια, λογοδοσία, εξωστρέφεια και αποτελεσματικότητα της διοίκησης, με την προϋπόθεση της αποφυγής συγκρούσεων ευθυνών και καθηκόντων μεταξύ τους (και συνυπολογίζοντας την όποια προϋπάρχουσα σχετική εμπειρία).

Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών επί της επιστολής της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 160/21.11.2019 έκτακτη συνεδρίασή της, μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε να διατυπώσει τις παρακάτω απόψεις-προτάσεις της:

I. Η Σύγκλητος εμμένει στην άποψη που έχει εκφράσει και στο παρελθόν ότι η συζήτηση και ο σχεδιασμός της Παιδείας γενικά, και ιδιαίτερα της Τριτοβάθμιας, χρήζει αφενός όσο το δυνατόν μεγαλύτερων συναινέσεων και αφετέρου σχεδιασμό μακρόχρονο, προκειμένου να εμπεδωθεί και να εκτιμηθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα. Επισημαίνεται εκ νέου η τήρηση του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου, ώστε οι αποφάσεις του να το χαρακτηρίζουν και να το εκπροσωπούν.

II. Η επαγγελματική ισοδυναμία αποδίδεται μόνον σε αποφοίτους ΑΕΙ της αλλοδαπής τα οποία έχουν κριθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγή των ΑΕΙ της χώρας μας. Η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν συνεπάγεται, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, ακαδημαϊκή αναγνώριση, η οποία διασφαλίζεται μόνον μέσω πιστοποιημένων σπουδών με τη διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας (Ομόφωνη απόφαση).

III. Ζητήματα όπως το ανώτατο όριο φοίτησης, οι βάσεις εισαγωγής και ο αριθμός εισακτέων στα Τμήματα, συνιστούν ουσιαστική αρμοδιότητα των οικείων Πανεπιστημίων. Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω θέματα θα πρέπει να ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από προτάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, ο επιπλέον χρόνος φοίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος του χρόνου ελάχιστης διάρκειας σπουδών του κάθε Τμήματος. Κάθε φοιτητής πρέπει να γνωρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις φοίτησής του εξ’ αρχής από την εισαγωγή του στο Τμήμα. Η Πολιτεία οφείλει να σεβαστεί το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων δια των αρμοδίων οργάνων του. (Ομόφωνη απόφαση).

IV. Η Σύγκλητος προτείνει τη θεσμοθέτηση των διαδικασιών εφαρμογής της νομοθετημένης μερικής φοίτησης (Ομόφωνη απόφαση).

V. Το Υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει τρόπους που θα διευκολύνουν την οριζόντια μετακίνηση φοιτητών μεταξύ διαφορετικών πεδίων εντός και εκτός του Πανεπιστημίου εισαγωγής τους (π.χ. μετά το πέρας του 1ου ή 2ου έτους σπουδών), καθώς ωριμάζουν και ανακαλύπτουν τις κλίσεις τους και επανακαθορίζουν τα ενδιαφέροντά τους σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα. Εννοείται ότι όπως και με τους υπόλοιπους εισακτέους, οι αποφάσεις για την αποδοχή φοιτητών είναι θέμα του Τμήματος υποδοχής. Επιπλέον, θα πρέπει να επεκταθούν και να αναβαθμιστούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη γνωριμία των μαθητών με τα γνωστικά αντικείμενα πριν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. Επίσης, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη διεπιστημονικότητα μεταξύ των πεδίων, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για συνδυασμούς τύπου major/minor στα προγράμματα σπουδών (Απόφαση κατά πλειοψηφία).

VI. Η Σύγκλητος συμφωνεί με την ανάπτυξη ξενόγλωσσων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και εξ’ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών (Ομόφωνη απόφαση).

VII.Η αναγκαιότητα ύπαρξης Συμβουλίων Ιδρύματος προβληματίζει το Σώμα. Χρειάζεται καθορισμός αρμοδιοτήτων προκειμένου η Σύγκλητος να διατυπώσει εμπεριστατωμένη άποψη (Απόφαση κατά πλειοψηφία).

VIII.Ομοίως, η Σύγκλητος επιφυλάσσεται να διατυπώσει την άποψή της για την ύπαρξη Γενικών Γραμματέων στα Α.Ε.Ι, όταν λάβει γνώση για τις ακριβείς αρμοδιότητες και ευθύνες που συνοδεύουν την εν λόγω θέση. Σε κάθε περίπτωση η εκλογή του αποτελεί αρμοδιότητα της Συγκλήτου του Ιδρύματος. (Απόφαση κατά πλειοψηφία).

IX. Η Σύγκλητος επαναλαμβάνει:

 • Το αίτημά της για την αύξηση της χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών και προσαρμογή του προϋπολογισμού του στα νέα δεδομένα του Πανεπιστημίου. Θα πρέπει δε να ληφθούν υπόψη και οι απώλειες από τους πόρους ΤΣΜΕΔΕ για τις Πολυτεχνικές Σχολές.
 • Το αίτημά της στην Πολιτεία να αναλάβει πλήρως τις υποχρεώσεις της για τη φοιτητική μέριμνα( σίτιση-στέγαση)
 • Το αίτημά της για νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού προσωπικού.
 • Το αίτημά της να δεσμευτεί η Πολιτεία ότι, θα τηρηθεί η προκήρυξη όλων των θέσεων των μελών Δ.Ε.Π. που κενώνονται για οποιονδήποτε λόγο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα που τείνει να γίνει οξύ, αν άμεσα δεν χορηγηθούν νέες θέσεις. (Ομόφωνη απόφαση)

X. Η Σύγκλητος προτείνει την ενίσχυση και επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης στα Πανεπιστήμια και αύξηση της χρηματοδότησης (Ομόφωνη απόφαση).

Μήνυμα προς τους Φοιτητές

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές,

Ενημερωθήκαμε χθες για την απόφαση της Συνέλευσης των φοιτητών, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε δυστυχώς κατάληψη των χώρων του Τμήματος μέχρι την Δευτέρα, απόφαση που ελήφθη από πολύ μικρό αριθμό φοιτητών συγκριτικά με το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος μας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της απόφασης του Τμήματος (η οποία, σημειωτέον, ΔΕΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, οι οποίοι ψήφισαν θετικά ή λευκό) που περιλαμβάνει προτάσεις διαλόγου (ΟΧΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) προς την Σύγκλητο (επισυνάπτεται). Η Σύγκλητος είχε ζητήσει τις απόψεις των Τμημάτων επί της επιστολής της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για να διαμορφωθεί τελικά η θέση του Πανεπιστημίου Πατρών και με βάση αυτές τις επί μέρους προτάσεις των Τμημάτων, στην υπ’ αριθ. 160/21.11.2019 έκτακτη συνεδρίασή της, μετά από διεξοδική συζήτηση, διαμόρφωσε την τελική της πρόταση (επισυνάπτεται).

Σημειώνεται με έμφαση, στο σημείο αυτό, ότι ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ και επομένως αυτές ισχύουν τελικά.

Από την απόφαση του Συλλόγου των Φοιτητών φαίνεται ότι τα δύο κύρια σημεία είναι  αυτά του ορίου σπουδών ν+2 και των προαπαιτουμένων μαθημάτων.

Προκαλεί μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση το γεγονός ότι η απόφαση για κατάληψη (και την επακόλουθη διακοπή της λειτουργίας του Τμήματος και της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, η οποία πάντοτε συνοδεύεται από εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τους φοιτητές) ελήφθη με βάση παραπλανητικές υποθέσεις και παραδοχές. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνουν τον φοιτητικό σύλλογο με ακρίβεια για όλα τα θέματα!

Α. Για το θέμα του ν+2, η πρόταση διαλόγου του Τμήματος διατυπώνεται ως εξής:

“…Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και η βάση εισαγωγής είναι πολυδιάστατα θέματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων.

Το Τμήμα τάσσεται υπέρ της θέσπισης, άμεσα ή έμμεσα, άνω χρονικού ορίου  σπουδών (με τις προσήκουσες εξαιρέσεις), με ταυτόχρονη φοιτητοκεντρική αντιμετώπιση των σπουδών, όσον αφορά στην διευκόλυνση και την βοήθεια των φοιτητών από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε η έγκαιρη περάτωση των σπουδών να είναι ο βασικός Ακαδημαϊκός Κανόνας…”

και επομένως είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά στο ν+2, αλλ’ αντιθέτως αναφέρεται με σαφήνεια στην φοιτητοκεντρική αντιμετώπιση των φοιτητών (δηλ. ο φοιτητής είναι το κέντρο των σπουδών), με σκοπό να περατώνονται έγκαιρα οι σπουδές, απαλλάσσοντας τους φοιτητές και τις οικογένειες τους από ένα εξαιρετικά δυσβάσταχτο βάρος (ψυχολογικό, οικονομικό), αλλά και από την προφανή υποβάθμιση των σπουδών όταν αυτές παρατείνονται, με κύρια θύματα τους μη προνομιούχους φοιτητές.

Πέραν τούτου, η σχετική ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Συγκλήτου, η οποία υπερισχύει της απόφασης του Τμήματος, αναφέρει:

«...Ζητήματα όπως το ανώτατο όριο φοίτησης, οι βάσεις εισαγωγής και ο αριθμός εισακτέων στα Τμήματα, συνιστούν ουσιαστική αρμοδιότητα των οικείων

Πανεπιστημίων. Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω θέματα θα πρέπει να ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από προτάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, ο επιπλέον χρόνος φοίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος του χρόνου ελάχιστης διάρκειας σπουδών του κάθε Τμήματος. Κάθε φοιτητής πρέπει να γνωρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις φοίτησής του εξ’ αρχής από την εισαγωγή του στο Τμήμα. Η Πολιτεία οφείλει να σεβαστεί το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων δια των αρμοδίων οργάνων του…»,

όπου με απόλυτη σαφήνεια τονίζεται ότι η ΟΜΟΦΩΝΗ θέση-πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπει ότι «ο επιπλέον χρόνος φοίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος του χρόνου ελάχιστης διάρκειας σπουδών του κάθε Τμήματος», δηλαδή Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ

2ν.

Β. Για το θέμα των προαπαιτουμένων μαθημάτων, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στην πρόταση διαλόγου του Τμήματος, η οποία σημειώνει μόνο ότι επιδιώκει την “…φοιτητοκεντρική αντιμετώπιση των σπουδών, όσον αφορά στην διευκόλυνση και την βοήθεια των φοιτητών από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε η έγκαιρη περάτωση των σπουδών να είναι ο βασικός Ακαδημαϊκός Κανόνας…”

στην, δε, απόφαση της Συγκλήτου δεν υπάρχει, επίσης, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ.

Σημειώνεται ότι είναι γνωστό ότι σε κάθε συζήτηση θεσμικού συλλογικού οργάνου του Τμήματος (όπως άλλωστε συμβαίνει και στην Συνέλευση των Φοιτητών), μπορεί να ακούγονται διάφορες απόψεις και προτάσεις, όμως αυτό που τελικά ισχύει είναι η απόφαση που λαμβάνεται.

Επιπροσθέτως, οι αποφάσεις τόσο του Τμήματος όσο και (κυρίως) της Συγκλήτου, που επισυνάπτονται, πρέπει να εκτιμηθούν στο σύνολο τους και με βάση τις ακριβείς διατυπώσεις τους.

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές,

Η κατάληψη και η διακοπή της λειτουργίας του Τμήματος επιφέρει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες και παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα διδασκόντων και διδασκομένων, ιδιαιτέρως όταν βασίζονται σε αβάσιμα επιχειρήματα, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση και όταν μάλιστα η εν λόγω επίμαχη απόφαση του Τμήματος ΔΕΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ,

όπως ήδη αναφέρθηκε.

Από παλαιότερους συμφοιτητές σας μπορείτε εύκολα να πληροφορηθείτε μάθετε ότι τόσο στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, όσο και σε άλλα Τμήματα, έχουν υπάρξει καταστροφικές συνέπειες για τις σπουδές, αλλά και τις ζωές των φοιτητών και των οικογενειών τους, από προηγούμενες καταλήψεις, όπως η πλήρης ανατροπή του σχεδιασμού των φοιτητών για τις σπουδές τους με αποτέλεσμα την παράταση των σπουδών τους και απώλεια ευκαιριών για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το Τμήμα μας, το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με ακαδημαϊκή ζωή και παράδοση πενήντα και πλέον ετών και παρά τις γνωστές αντικειμενικές οικονομικές και άλλες δυσκολίες που υπάρχουν διαχρονικά στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει κατακτήσει μια ζηλευτή θέση στο ακαδημαϊκό στερέωμα της χώρας και μια διακριτή και σημαντική παρουσία στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων και

πιστοποιήσεων του προσφερόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου μας, καθώς και των διεθνών κατατάξεων.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα της κατάληψης και των αρνητικών επακόλουθων της θα απασχολήσει τα συλλογικά όργανα του Τμήματος, τα οποία θα εκτιμήσουν τα πραγματικά περιστατικά και τα επακόλουθα τους, όταν το Τμήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει, ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς και με πλήρη ακαδημαϊκή τάξη.

Είναι άδικο να υπονομεύεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, να διακόπτεται η ομαλή πορεία της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας του Τμήματος και να επηρεάζεται έτσι εξαιρετικά αρνητικά η ποιότητα των σπουδών σας και ιδιαιτέρως των μη προνομιούχων φοιτητών, για τους οποίους σχεδόν το μόνο εφόδιο για το μέλλον είναι οι ποιοτικές σπουδές.

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές,

Απευθυνόμαστε σε σας, ως δάσκαλοι σας, λέγοντας σας ότι πιστεύουμε σε ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο συνεχώς ανοιχτό, κυριολεκτικά και μεταφορικά, χωρίς ίχνος φυσικής ή ψυχολογικής ή λεκτικής βίας, με ανοχή στην “άλλη” άποψη, ανήσυχο πνευματικά, ανταγωνιστικό, επιστημονικά και κοινωνικά πρωτοπόρο και προοδευτικό, που εξασφαλίζει το δικαίωμα των νέων για υψηλού επιπέδου και οπωσδήποτε απρόσκοπτη εκπαίδευση και έρευνα, στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Σας προτρέπουμε, ΟΛΟΙ, μαζικά, να αποφασίσετε για το μέλλον σας με μαζική συμμετοχή στις συλλογικές σας διαδικασίες, με ορθολογισμό και σεβασμό των δικαιωμάτων διδασκόντων και διδασκομένων στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο όλοι πρέπει να το υπηρετούμε και να το υπερασπιζόμαστε έμπρακτα.

Καθ. Σ. Κουμπιάς, Πρόεδρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

Καθ. Α. Αλεξανδρίδης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

Επ. Καθ. Δ. Καζάκος, Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

Καθ. Ι. Μουρτζόπουλος, Διευθυντής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

Αν. Καθ. Β. Παλιουράς, Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

Αν. Καθ. Ε. Πυργιώτη, Διευθύντρια του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος

Συνεχίζεται η κατάληψη στο Τμήμα ΗΜΤΥ του Πανεπιστημίου Πατρών

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών